CO2 Opslag

Geplaatst door Danny Steenhorst in Klimaat 8 Reacties»

CO2De afvang en opslag van Koolstofdioxide of ook wel kooldioxide genoemd, oftewel afgekort CO2 kan er voor zorgen dat er minder CO2 in onze atmosfeer terecht komt. Maar is dit wel toepasbaar? En wat zijn de nadelen van CO2 opslag?

CO2 afvang en opslag een goed principe

Alle klimaatwetenschappers zijn het er over eens dat ons klimaat nu en de komende jaren sterk en rap aan het veranderen is. Alleen enkele klimaat-verwarringszaaiers en klimaatsceptici twijfelen nog of dit door de toename van de CO2 concentratie is in onze atmosfeer. Er is dus een algemene consensus dat we de CO2 concentratie niet nog verder op moeten laten lopen willen we de klimaatverandering binnen de perken houden. Hierbij zou de opslag van CO2 onder de grond bij kunnen helpen.

CO2-afvang en -opslag wordt ook wel CCS genoemd, de Engelse afkorting van Carbon Capture and Storage.

Energie onafhankelijkheid

De afvang en opslag van CO2 kost energie, veel energie. Studies variëren van 15 tot 40% extra energie die nodig is om alle CO2 die vrijkomt bij stroomproductie, in een centrale, ook op te slaan. Stel, een gascentrale installeert een CO2 afvang en opslag installatie, dan is hier veel extra energie voor nodig wat Nederland of de Europese unie extra zal moeten importeren.

CO2 afvang en opslag bij een steenkool of oliecentrale resulteert in een veel hoger grondstoffen gebruik.
CO2 afvang en opslag bij een steenkool of oliecentrale resulteert in een veel hoger grondstoffen gebruik.

Technische haalbaarheid

CO2 opslag moet grootschalig, anders is het niet haalbaar. Als over enkele jaren de grote elektriciteitscentrales gesloten zijn, dan moet CO2 afvang en opslag op kleinere uitstoot locaties plaats vinden. Dit wordt nog duurder per kilo CO2 opslag en is qua infrastructuur en de geringe milieuwinst geen haalbare kaart mijn inziens.

Lekkage

De kans op lekkage van CO2 opslagvelden is bijzonder klein, maar als de CO2 opslag in zeer grote hoeveelheden en op verschillende plaatsen in ons dichtbevolkte Nederland plaatsvind, dan hebben we er weer een potentiële gevaarlijke deelindustrie bij.

Kosten

Met het alsmaar goedkoper worden van wind- en zonnestroom, zullen de kosten van een gascentrale met CO2 afvang en opslag per kilowattuur opgewekte stroom hoger uitkomen dan die van zonne- en windparken.

Zonnestroom wordt steeds voordeliger. Met oost west opstelling en steeds efficiëntere panelen steeds hogere productie per M2
Zonnestroom wordt steeds voordeliger. Met oost west opstelling en steeds efficiëntere panelen steeds hogere productie per M2

Wat te doen?

We moeten echter rap ingrijpen om de concentratie van CO2 in onze atmosfeer binnen de perken te houden. We zullen dit vooral met besparingen kunnen realiseren.

Zoals:

Met de invoering van elektrische auto's voorkomen we vieze uitlaatgassen in de bebouwde omgeving. De CO2 uitstoot van EV is nu al lager dan die van benzineauto's en wordt steeds lager met de productie van meer duurzame stroom door windmolens en zonnepanelen.
Met de invoering van elektrische auto’s voorkomen we vieze uitlaatgassen in de bebouwde omgeving. De CO2 uitstoot van elektrische voertuigen is al lager dan van benzine auto’s en wordt steeds lager met de productie van meer duurzame stroom door windmolens en zonnepanelen.

Geld naar onderzoek

De kosten van CO2 opslag zijn hoog. Een deel van dit geld kan gaan naar:

  • Onderzoek betere accu-techniek.
  • Onderzoek efficiëntere zonnepanelen.
  • Onderzoek beter isolerend glas.
  • Onderzoek naar efficiëntere warmtepompen. Enzovoorts.

Door meer langdurige marktvraag te creëren zullen grote fabrikanten hier vanzelf meer onderzoeksgeld in steken.

Nieuwe ideeën over openbaar vervoer in grote steden, zoals deze elektrische skilift.
Nieuwe ideeën over openbaar vervoer in grote steden, zoals deze elektrische skilift.

Meer duurzame stroom

Uiteraard kan met een snelle en een sterke uitbreiding van duurzame opwek van stroom met vooral zonne-energie en windenergie de afname van CO2 uitstoot worden gerealiseerd. Ook de vele kleine van duurzame opwek zoals waterkracht en zelfs spierkracht mogen we in deze moeilijke overgang niet onbenut laten.
Naast dit alles is een goede opslag nodig van stroom.  Dit kunnen we realiseren door onder andere gebruikt te maken van de accu’s in elektrische auto’s en forse uitbreiding van ons hoogspanningsnet met Noorwegen.

Pas CO2 gaan dweilen als de kraan redelijk dicht zit. En de kraan moeten we nu niet meer voluit laten stromen!

8 reacties op “CO2 Opslag”

“Uiteraard kan met een snelle en een sterke uitbreiding van duurzame opwek van stroom met vooral zonne-energie en windenergie de afname van CO2 uitstoot worden gerealiseerd.”
Dat “kan” of niet als zon- en windenergie ons energieverbruik aanvult.
Het maken van zon-pv en windmolens kost ook veel energie

Het is een schier onoplosbaar probleem. De consument wil domweg niet minder consuminderen, kijk maar om je heen. Wat Roland terecht opmerkt, op grote schaal duurzame energie-opwekkers maken betekent op grote schaal en korte termijn meer CO2-uitstoot. Het effect zal zich pas op lange termijn tonen. Helaas, ik heb het hier al eerder opgemerkt, staat de klok al op ruim over twaalf. Kettingreacties die nu plaatsvinden in de vorm van het vrijkomen van methaangas uit o.a. permafrost vormen over een aantal decennia een nòg belangrijker en hardnekkiger broeikasgas. Neemt niet weg dat nu alle zeilen moeten woorden bijgezet om de negatieve effecten voor de generaties na ons nog een beetje te beperken.

Misschien enkele bedenkingen los uit de pols.
Onze elektriciteitsvoorziening, deels door groene energie, is heel volatiel geworden. Het is niet zo dat het en zon en wind of gas/kern is maar een combinatie van alle waarbij er veel fluctuatie is. Een gascentrale is regelbaar echter er is ook een punt waar deze het efficientst is. Opslag voor groen is beperkt indien je grote of langdurige pieken wil opvangen.
Indien we toch een gascentrale in deellast moeten aan de slag houden, is het dan niet beter om die deellast te verhogen en een deel groene energie gebruikencoor CO2 afvang? Misschien kunnen we die gascentrale op max efficientie laten draaien en de rest van de groene stroom in opslag stoppen (wat veel lager zal zijn) en die opslag gebruiken niet om pieken op te vangen maar eerder om CO2 afvang te doen bij vollast van de centrale bijpiekbelasting. Dat we op een bepaald ogenblik toch geen CO2 afvang zullen kunnen doen is pech, maar nu zijn we 100% zeker indien de gascentrale aangesproken wordt dat er 0% afvang is.

Die CCS heeft trouwens brisante gevolgen voor de net-energy (=geinvesteerde energie minus geleverde energie) van hydrocarbons. Terwijl de net-energy van hydrocarbons de laatste 10 jaar al flink onderuit aan het gaan was. Wie verzint dit ? Je kan niet ongestraft steeds maar meer energie in de ontwikkeling van energie steken. Een minimaal niveau van net-energy is niet alleen nodig om high-tech societies in de lucht te houden, maar ook om fun things mee te doen, zoals economische groei.

Zelf heb ik jaren geloofd in het verhaal van CO² als veroorzaker van de opwarming van ons klimaat. Maar inmiddels heb ik zo mijn bedenkingen. CO² is een gas dat onmisbaar is voor het leven op aarde. Velen realiseren zich dat niet. We ademen het zelfs uit. Planten groeien beter bij hogere concentraties van CO², en dat is dan ook de reden om extra CO² toe te voeren in de plantenkassen van onze tuinbouwers. Laten we eens kijken waaruit onze atmosfeer bestaat. 78% stikstof, 21% zuurstof, en slechts 1% bestaat uit een aantal overige restgassen, waaronder argon, helium en nog een aantal andere gassen, waaronder dus ook CO². De hoeveelheid CO² in onze atmosfeer bedraagt 0,038% en toen ik dit ontdekte via een artikeltje dat ik op het internet las, begreep ik dat CO² helemaal niet zo’n probleem kon zijn. Deze hoeveelheid is te gering om iets aan ons klimaat te kunnen veranderen. Ik ontken echt niet dat ons klimaat verandert, maar met CO² heeft het niets te maken. Tijdens de Middeleeuwen is er een periode geweest, waarin het hier zelfs nog iets warmer was dan nu, terwijl er toen geen vliegtuigen, auto’s, zware industrieën of kolencentrales waren. Er was toen minder CO² in onze atmosfeer dan nu, dus hiermee kunnen we het hele CO² sprookje naar de prullenbak verwijzen. Bovendien is slechts een kwart van de huidige hoeveelheid CO² in onze atmosfeer te herleiden naar menselijke activiteiten, dat is dus een kwart van die 0,038%! En moeten we nu vele tientallen miljarden Euro’s (want daar hebben we het wereldwijd dan over) gaan besteden aan het afvangen van CO² om het dan ergens onder de grond te stoppen? Lijkt mij een krankzinnige discussie. Het kost veel meer energie, waarvan we dus die extra CO² productie dan ook weer onder de grond moeten stoppen? Als onze regering het echt zo goed voorheeft met ons milieu, waarom moet de huidige salderingsregeling dan in 2020 worden afgeschaft? Juist de huidige salderingsregeling was een ideaal middel om particuliere huiseigenaren aan de zonnepanelen te krijgen. De reden dat het CO² sprookje zo zorgvuldig in stand wordt gehouden door onze overheden, is dat men nu een mooi voorwendsel heeft om extra belastingen en heffingen te kunnen invoeren. Nogmaals, ik ontken niet dat ons klimaat verandert, dat doet het al geruime tijd en ik zie het verschil wel tussen de winters van nu en die van tijdens mijn kinderjaren, echter, het heeft niets met CO² te maken. Moeten we dan maar onbeperkt op de huidige weg doorgaan? Absoluut niet! Het vorige kabinet verhoogde de maximumsnelheid naar 130, en dat brengt met zich mee, dat het verbruik bij de meeste auto’s met meer dan 25% omhoog gaat, vergeleken met een snelheid van 100. Extra accijnzen voor de staatskas! Maximum snelheid dus omlaag naar 100, niet voor de CO² maar voor de uitstoot van NOx en fijnstof!

@Olijkan,
“hoeveelheid CO2 is te gering om iets aan ons klimaat te kunnen veranderen. …Tijdens de Middeleeuwen is er een periode geweest, waarin het hier zelfs nog iets warmer was …Er was toen minder CO² in onze atmosfeer dan nu,”
– soms telt CO2 hoeveelheid wel, soms niet, heel warrig

Wat mij betreft is er nog een totaal andere benadering voor CO2 opslag dan grootschalig en ondergronds. Net als dat we energie zelf gaan opwekken i.p.v. dat overlaten aan multinational energieleveranciers, kan dat mijns inziens ook met CO2 opslag. Namelijk met olivijn en planten. Olivijn (en planten) bindt namelijk CO2. Ik zou graag zien dat we in onze tuintjes en op platte daken, zodra het grind aangevuld of vervangen moet worden, dit doen met olivijngrind of olivijnzand. En als je dan toch bezig bent in de tuin, dan mogen de tegels eruit en wat extra planten erin. En plaats sedumplanten op het dak, die zich prima thuis voelen tussen het olivijngrind. Bovendien zijn die planten in de tuin goed voor het bufferen van hemelwater.

@Irene,
” een totaal andere benadering voor CO2 opslag dan grootschalig en ondergronds … kan dat mijns inziens ook met CO2 opslag, met olivijn en planten”
Schat eens hoe grote tuin het vergt met ons huidige gemiddelde energieverbruik. De gebruikelijke tuintjes (en die heeft niet iedereen) is veel te klein.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *