Installatieaspecten van aardgasloze en energieneutrale woningen

Geplaatst door Bart Smeets in Energiebesparing 7 Reacties»

nomHet vinden van een passend duurzaam verbeterconcept voor een aardgasloze woning is een uitgebreid en ingewikkeld proces. Door alle mogelijkheden en door de invloeden die de verschillende installaties en isolatie op elkaar hebben, is het makkelijk zoek te raken in alle informatie. In het volgende verslag wordt meer inzicht gegeven in de mogelijke invloeden van de verschillende componenten van een All-Electric concept o.b.v. een luchtwarmtepomp en zonnepanelen. Deze invloeden worden uiteindelijk vertaald naar investeringskosten, de jaarlijkse verbruikskosten en de praktische gevolgen voor de bewoners.

In het kader van de Energieagenda zoals opgesteld door de Nederlandse overheid, heeft de gemeente Eindhoven de ambitie om in 2050 geheel aardgasloos te zijn. Tot nu toe wordt voor deze transitie de Trias Energetica aangehouden. Maar door teleurstellende resultaten op het gebied van isolatie (stap 1 van de Trias), stelt Stichting Woonbedrijf dit ter discussie. Daarom vraagt Stichting Woonbedrijf zich af of de Trias Energetica binnen het realiseren van aardgasloze woningen kan worden losgelaten. De gemeente Eindhoven wil vooral meer inzicht krijgen in de consequenties van het loslaten van de Trias Energetica.

CBS Huishoudelijk energieverbruik per inwoner

Om aan het doel van een aardgasloze gemeente in 2050 bij te dragen heb ik de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Wat is in praktijk de toepasbaarheid van warmtepompsystemen die Stichting Woonbedrijf heeft voorgeschreven aan de hand van de ‘Menukaart’ van D. Garufi, om een aardgasloze en energieneutrale woning te realiseren? Daarnaast heb ik later in het onderzoek de volgende hypothese geformuleerd: Een warmtepomp is in een bestaande, ongeïsoleerde woning toe te passen zonder eerst de Trias Energetica te hanteren.

NOM-renovatie-warmtebeeld

Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag en hypothese, ben ik begonnen met een literatuurstudie naar alle elementen die binnen dit vraagstuk van belang kunnen zijn. Op basis hiervan heb ik vervolgens een rekenmodel opgezet waarmee ik de onderlinge samenhang tussen warmteverlies, dimensionering van het verwarmingssysteem en de ontwikkeling in investering- en verbruikskosten zichtbaar kan maken.

Benodigde netverzwaring voor LW-WP

Uit het rekenmodel blijkt dat het binnen de casus van de modelwoning, technisch mogelijk is om in een ongeïsoleerde woning een warmtepomp toe te passen. Echter zitten hier wel hoge aanschaf- en verbruikskosten aan vast. De kans is zelfs groot dat de verbruikskosten van de warmtepomp niet kunnen worden gecompenseerd met de besparing van de gasrekening, ondanks dat het elektriciteitsverbruik al wordt verlaagd door de toepassing van PV-panelen. Uit verschillende testscenario’s blijkt dat het toepassen van WTW ventilatie binnen het model een behoorlijke invloed heeft op de aanschaf- en verbruikskosten.

Afwijking gasverbruik

Door bij dit laatste scenario toch nog een relatief kleine investering in de thermische schil te doen, zouden de verbruikskosten van de warmtepomp substantieel kunnen worden teruggebracht. De investering in isolatie is kleiner dan het bedrag dat op lange termijn wordt bespaard op de aanschafkosten van het verwarmingssysteem. Dit scenario kan als tussenscenario worden gebruikt binnen een lange termijn strategie richting Nul Op de Meter-woningen. Mijn aanbeveling is om bij het renoveren van oude, ongeïsoleerde rijtjeswoningen, altijd te kiezen voor een combinatie van warmtepomp, WTW-ventilatie en isolatie.

Infografic resultaten rekenmodel

Ondanks dat het rekenmodel geen afwijkingen mee neemt die ontstaan door gebruikersgedrag of uitvoeringsfouten, is het model toe te passen en uit te breiden naar alle mogelijke scenario’s.

Tabel ecofys

Meer informatie

Afstudeerscriptie: Installatieaspecten van aardgasloze en energieneutrale woningen in Eindhoven (PDF)

7 reacties op “Installatieaspecten van aardgasloze en energieneutrale woningen”

@: “investering in isolatie is kleiner dan het bedrag dat op lange termijn wordt bespaard op de aanschafkosten van het verwarmingssysteem.” .. en de verbruikskosten?
– Veel onderzoeken tonen aan, dat voldoende isolatie + warmtepompkosten + bijbehorende stroomkosten veel hoger zijn dan de besparing op de gaskosten, uiteraard bij de huidige gas- en stroomprijs.
Wat is er mis met die onderzoeken?

“duurzaam verbeterconcept”
Energieneutrale woningen zijn volgepropt met super-complexe technologie en moet je isoleren richting energielabel A en B. Daar heb je upfront fabelachtige hoeveelheden kapitaal, (schaarse) grondstoffen en fossiele energie voor nodig, met een enorme CO2-impact. Daar is helemaal niks duurzaam aan. Het is nog veel erger: Het is een ecologisch ramp of daar nog iets voorbij. Zeker als je klimaatneutraal opschaalt naar 7 miljoen woningen in NL.

@Michiel Poorter,
Een klimaatneutrale woning is niet zo bijzonder, een energieneutrale woning vergt (veel) meer. Je verwart twee begrippen.

Lekker belangrijk. Klimaat- of energieneutraal zijn beiden slecht gedefinieerde, dubbelzinnige begrippen. Ze hebben alleen betekenis als marketing tool om spullen te verkopen of om subsidie op te halen. Moderne industriele samenlevingen als de onze, zijn juist het tegenovergestelde van klimaat- of energieneutraal en zijn tot in de verste porien doordrenkt van fossiele energie. We kunnen nog geen minuut zonder of alles stort in elkaar. Daarom mag er gerust gelachen worden als mensen begrippen als klimaat- en energieneutraal gebruiken en serieus bedoelen of nastreven.

@Michiel: de spijker op z’n kop. Een werkelijk effectieve en oprechte aanpak zal moeten plaatsvinden op basis van per saldo reductie van CO2 emissie. Al die complexe techniek is prachtig maar kwetsbaar waarbij het dus vooral de vraag is wat we ermee opschieten. Ik denk dat we voor een schier onoplosbaar probleem staan en de opwarming van de atmosfeer moeten accepteren en niet te lang wachten met erop te anticiperen.

Lijkt me wel. Uitgangspunt om super-wicked problemen aan te vliegen als klimaat en toekomstige energievoorziening, lijkt mij de situatie zoals die is en niet de situatie zoals die zou moeten zijn.
Dat laatste manifesteert zich in dat we nu een nieuw parallel energiesysteem aan het bouwen zijn met behulp van een oud systeem waar we juist vanaf willen. Zoiets als een alcoholist van de drank afhelpen met een fles jonge jenever. Geeft niks, maar ik vind dat nogal wat en kan dat allemaal niet erg serieus nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *