Een verbod op vervuilende scooters

Geplaatst door Roald Craenen in Transport 22 Reacties»

Eerlijke brommerDe benzinescooter staat op het punt om uit het straatbeeld te verdwijnen. Er waren al plannen om ook scooters waarvoor geen helmplicht geldt van het fietspad naar de autorijbaan te verplaatsen. Voormalig Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Dijksma ging nog een stapje verder. Zij besloot in 2017 tot een algeheel verkoopverbod op scooters en brommers met te veel fijnstof- en CO2-uitstoot.

Tweede Kamer verbiedt scooterverkoop

Met meer dan 1,1 miljoen exemplaren op de weg is de scooter in de afgelopen tien jaar enorm populair geworden. Die stijgende populariteit heeft echter ook nadelige effecten. Een van de belangrijkste daarvan is de toegenomen vervuiling. Met name in steden en op fietspaden is er sprake van veel schadelijke uitstoot. Eind 2016 dienden de ChristenUnie en GroenLinks om die reden een motie in om de meest vervuilende tweewielers te verbieden. De Tweede Kamer stemde voor, en daarmee komt er per 1 januari 2018 een eind aan de verkoop van tweetaktscooters en -brommers. De scooterbranche is daar flink van geschrokken, maar eerdere onderhandelingen tussen Dijksma en vertegenwoordigers van de sector om de vervoersmiddelen groener te maken leverden niets op. Het verbod geldt alleen voor de verkoop van nieuwe scooters en bromfietsen in de milieuklassen euro-2 en euro-3. Wie er al één heeft, mag er gewoon op blijven rijden.

De traditionele scooter wordt vervangen door de e-scooter
De traditionele scooter wordt vervangen door de e-scooter

Positief effect op het milieu

De nieuwe wet leidt er dus niet toe dat de meest vervuilende benzinetweewielers helemaal niet meer mogen rondrijden, hoe graag veel mensen dit ook zouden willen. Op termijn is dat natuurlijk wel de bedoeling. Voor de nabije toekomst betekent het scooterverbod echter dat uitsluitend nog modellen in de euro-4-klasse zullen worden verkocht. Omdat deze een stuk minder vervuilend zijn, hebben het milieu, de omgeving en vooral de fietsende en wandelende medeweggebruiker veel baat bij het scooterverbod. Scooters zijn verantwoordelijk voor 25% van de luchtvervuiling op fietspaden, en daarnaast beklagen fietsers zich er ook al langere tijd over dat snorscooters vaak veel te hard rijden. Het verbod zal uiteindelijk dus voor minder ergernissen, minder geluidsoverlast, minder fijnstof en dus schonere lucht zorgen.

Uitverkoop in de scooterbranche

Voor het invoeren van het scooterverbod is geen overgangsregeling afgesproken met de detailhandel. Zij zullen hun laatste scooters in de klassen euro-2 en euro-3 voor eind december 2017 verkocht moeten hebben, want op 1 januari mag het niet meer. Een nadeel is daarom dat scooterverkopers mogelijk via stuntprijzen van hun vervuilende voorraad willen proberen af te komen. Het zou dus goed kunnen dat de verkoopcijfers van deze scooters in de laatste weken van 2017 een significante piek vertonen. Maar wie slim is en een duurzaam alternatief voor de vervuilende scooter zoekt, stapt natuurlijk meteen over op een e-scooter. Door de elektrificering is het nu zelfs mogelijk dat de elektrische scooter opvouwbaar gemaakt kan worden. Dit schept nieuwe mogelijkheden om de scooter binnen op te bergen, zodat er minder parkeeroverlast is op de stoep. Bovendien kan je in diverse gemeentes een e-scooter met subsidie kopen.

Doordat er geen uitlaat, benzinetank enz. aanwezig is bij de elektrische scooter, kan deze opvouwbaar worden gemaakt.
Doordat er geen uitlaat, benzinetank enz. aanwezig is bij de elektrische scooter, kan deze opvouwbaar worden gemaakt.

Subsidie op e-scooter

Het aantal gemeentes dat een subsidieregeling heeft voor de aanschaf van elektrische scooters breidt zich steeds meer uit, en deze is niet alleen bedoeld voor particulieren. Den Haag vergoedt tot en met 1 april 2018 bijvoorbeeld maximaal €1500,- voor ondernemers die een elektrisch voertuig kopen. In Utrecht geeft de gemeente bedrijven maximaal €1000,- per voor het woon-werkverkeer aangeschafte e-scooter. De zes grootste gemeentes van Limburg vergoeden 30% van de aankoopprijs van een particulier gekochte e-scooter. Het opladen kan gewoon thuis, waardoor elektrisch rijden qua tijd, geld en in alle andere opzichten dus een stuk voordeliger is dan rijden op benzine. Wie niet alleen het milieu maar ook zijn of haar portemonnee een warm hart toedraagt, kiest dus liever nog vandaag dan morgen voor een e-scooter.

22 reacties op “Een verbod op vervuilende scooters”

“Het aantal gemeentes dat een subsidieregeling heeft voor de aanschaf van elektrische scooters breidt zich steeds meer uit” … “Wie het milieu een warm hart toedraagt, kiest liever voor een e-scooter.”
– een fiets is veel beter, helaas zonder gemeente subsidie, dat zegt veel!
HET probleem met de scooter is de helmvrije scooter toelating, ondanks de negatieve verkeersveiligheid, ook hier lees je daar niets over. Vergelijk dat eens met andere landen.

euro 4 minder geluidsoverlast??

Scooters ook al aan de stekker ? Het wordt nog druk daar in die meterkast van huishoudens ! Auto’s electrisch, koken electrisch, ruimteverwarming met warmtepompen en bijverwarmen met electrisch.
Ik geef het toe: Ik ben een feestjesbederver, maar misschien toch ook wel eens tijd voor een reality-check momentje.
1. Hoe gaan we in godsnaam al die bakken met stroom opwekken en met wat en
2.Hoe gaan we dit allemaal thuis bezorgen bij de eindverbruiker ?
3. En bestaan er al energieconcepten met verregaande electrificatie, die zich bewezen hebben of zitten we weer ordinair bellen te blazen ?

@2 Michiel er zullen inderdaad heel wat extra groepen in de meterkasten moeten worden aangelegd de komende jaren. Indien we alle scooters elektrisch gaan laten rijden, is dat nog nauwelijks meetbaar voor Tennet. Voor de warmtepompen en elektrische auto’s zullen wel maatregelen worden genomen, hier zijn de netbeheerders druk mee bezig. De stroom gaan we duurzaam opwekken in de toekomst. Over de leveringszekerheid wordt zeer goed nagedacht. Zie bijvoorbeeld dit rapport https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/leveringszekerheid-van-elektriciteit-in-nederland-blijft-ook-bij-sterke-groei-zonne-en-windenergie/

Het verbruik van een elektrische scooter is gemiddeld 35Wh per kilometer. Een accu is ongeveer 1.6kWh http://www.elektrischvervoernederland.nl/forum/viewtopic.php?p=3720 Deze wordt in minimaal 2 uur voor 80% geladen. http://www.elektrischescooterwinkel.nl/vragen/
Dan kom je op ongeveer 500 Wh aan belasting dus een extra groep is echt niet nodig.

Zouden we vanaf morgen allemaal elektrisch gaan rijden, scooteren, koken en verwarmen dan stijgt het elektriciteitsverbruik met ruwweg 250%.
Per huishouden is dit ongeveer 7250 kWh extra en 10000 kWh totaal. Dit komt overeen met 35586 MW aan benodigde windcapaciteit. Hiervan is nu ongeveer 13% beschikbaar of gepland.

Natuurlijk kunnen we dit niet van vandaag op morgen bereiken maar als je het eerder genoemde Tennet rapport leest ziet men geen onoverkomelijke hindernissen.

Roland,
Je vergeet er bij te zeggen dat die 10.000 mw niet regelbaar en aanbodgestuurd is. Dat wil zeggen, op een groot gedeelte van die stroom zit eigenlijk niemand te wachten en kan direct door het putje. Dus die cijfertjes zijn zonder betekenis en mag je zo weer doorspoelen. Stroom heeft alleen economische waarde als het opwekkings- en gebruiksmomentum samenvallen. Alles wat daar buiten gebeurt is puur afval, zolang je het niet op kan slaan. Stroom is geen water wat je in een teiltje doet.

@Michiel de Pooter,
Atoomcentrales, bruin/steenkool centrales zijn moeilijk regelbaar, voor hun overschot benutten we waterkracht, om die bij een te grote vraag weer in stroom om te zetten op zeer rendabele wijze. De gebruiker rekent daarop en zit dus te wachten. Niet de cijfers, maar je bijdragen zijn van weinig betekenis, zolang je de huidige werkelijkheid negeert.

Roland,
We hadden het trouwens over windenergie. Atoomcentrales, bruin/steenkoolcentrales leveren nagenoeg enkel basislast. Die hoef je niet regelen. Dus ik snap eigenlijk helemaal niks van je verhaal.

@ Roland, Als je de geplande 6000MW wind op land er bij telt kom je inderdaad op 1000MW uit. Laat onverlet dat we meer moeten doen om volledig duurzaam te worden. Als je dit raport van het PBL leest http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2014-dnv-gl-het-potentieel-van-zonnestroom-in-de-gebouwde-omgeving-van-nederland_01400.pdf dan zie je dat we ons huidige elektriciteitsverbruik volledig kunnen oplossen met PV panelen voor woningen en industrie. Wel moeten er dan flinke maatregelen genomen worden zoals het tijdelijk terugschakelen van productievermogen, opslag en vraagsturing en netverzwaring. Moeilijk maar het kan wel. Ons extra verbruik door elektrisch vervoer en verwarming zal dan uit bijvoorbeeld windenergie moeten komen.
@ Michiel,
Zeggen dat op een groot gedeelte van deze stroom niemand zit te wachten is vooral populistisch napapegaaien, Een zeer groot gedeelte van onze energiebehoefte is basislast, deze is uitstekend te voorspellen en laat zich prima met zon en wind opwekken. Mocht je onderzoek kunnen laten zien waaruit blijkt dat een groot gedeelte van de windstroom door het putje kan dan lees ik dit graag.

@Energiebewust. Discussieren met iemand die vraaggestuurde en aanbodgestuurde stroom door elkaar haalt of gelijkschakelt, wordt lastig. Het houdt een keer op.
Overigens, nergens ter wereld bestaan stroomnetten die uitsluitend gefaciliteerd worden met uitsluitend wind of zon. Dat kan ook niet en zal nooit kunnen, want technologie om wind en zon om te zetten naar bruikbare stroom, zijn 100% afhankelijk van fossiele infrastructuren.
Het poneren van de uitspraak dat ons huidige electriciteitsverbruik opgelost kan worden met PV’s, doet het vermoeden rijzen, dat je niet vertrouwd bent met wetten van de Thermodynamica. Ook dat discussieert lastig. Ook is die uitspraak erg kwalitatief en dogmatisch. Het wordt op geen enkele manier ondersteund met kwantitatieve, proportionele en metrische argumenten, die verbinding maken met de werkelijkheid. Die werkelijkheid bestaat voornamelijk uit een terreur van grote getallen.
Het is goed om daar kennis van te nemen alvorens je zulke uitspraken doet. Ik verwijs je hier vooral naar de bekende studie van David MacKay “Without the hot air”. https://www.withouthotair.com/

@Michiel de Pooter,
“.. stroomnetten gefaciliteerd met uitsluitend wind of zon. Dat kan ook niet en zal nooit kunnen”
– Toch eens die studie van David Mackay lezen met zo’n voorstel.

De stabiliteit en beschikbaarheid van het elektriciteitsnet vertroebelt de complexiteit en de enorme omvang van het systeem, zodanig, dat veel mensen allerlei onzin uitkramen.
After all worden spanning en frequentie van een stroomnetwerk uitsluitend geregeld via synchrone machines in fossiele centrales. De elektronica van zon- of windenergiesystemen zijn niet ontworpen om een stabiele spanning en frequentie op te wekken en hebben een stabiel elektriciteitsnet nodig om dat soort stroom ready-to-use te maken.

Michiel, dank voor het realistisch perspectief. Maar het is wel een perspectief op hoe wij hier en nu met elektriciteit omgaan, of in het recente verleden zijn omgegaan. Probeer jou kennis en inzicht eens te gebruiken om een volgende stap te doen in hoe we met energie omgaan. Ik denk dat we het er wel over eens kunnen worden dat bij de meeste huizen het door de zon aangestraalde energie meer is dan nodig. Ja, ik snap; gemiddeld over een jaar. Maar toch. Het is een beginpunt om te kunnen zeggen dat je in feite “off grid’ zou moeten kunnen wonen. Als we dat allemaal zouden doen, hoeft er helemaal niets meer aan elektriciteitsnetwerk bijgebouwd worden. Het lijkt mij, maar ik hoor jouw blik daarop heel erg graag, dat de opslag HET probleem is. Zowel voor elektrische, als voor thermische energie. Waarom lukt het niet om een goedje te vinden dat bij een beetje bruikbare temperatuur een faseovergang (vloeibaar naar vast) maakt zodat je in een redelijk volume voor maanden aan warmte kunt opslaan. Elektrisch opslaan zou in accu’s kunnen (die zullen de komende jaren echt nog wel bruikbaarder worden) en dat zou deels ook een accu van een auto kunnen zijn.
Op het gevaar af dat je me als onrealistsch wegzet, ben ik benieuwd naar jouw blik op het een en ander. Maar meer nog wil ik wel eens weten waar jij uitkomt als je probeert een Nederlands wijkje “off grid” te krijgen.

@Simon,
@: “Als we dat allemaal doen, hoeft er niets meer aan elektriciteitsnetwerk bijgebouwd worden”
De grootste stroomverbruikers zijn de bedrijven. Kijk eens wat een supermarkt aan stroom vraagt. Die bedrijven bepalen vooral of de stroomproductie vergroot moet worden.

@Michiel
Je weet duidelijk genoeg om wat klokken van klepels te kunnen onderscheiden.
Reality check:
1. Er worden in rap tempo interconnects bijgemaakt waadoor regionale verschillen in wind/zon/seizoen worden gladgetrokken (HVDC naar Australië: 60% rendement, beter dan power-to-gas of waterstof).
2. Wind- en zonenergie is prima regelbaar (beter dan gasturbines), wel met als bovengrens het huidige windaanbod, dat klopt. Maar de halfgeleiders lenen zich prima voor spanning- en frequentieregeling. Elke moderne solar omvormer doet derating op frequentie en de groteren kunnen ook actieve PFC doen voor de hele aansluiting, ongeacht of er zon is of niet.
3. Veel verbruik is regelbaar. Een aluminiumsmelter kan zonder grote gevolgen enkele megawatts naar behoefte van het net halen.
Uitdagingen zitten dus op wijkniveau, en voor de oplossing hoef je alleen maar naar de jaarrekening van de netbeheerders te kijken. Voor enkele miljarden per jaar kan je best wat trafo’s upgraden.
4. Grid services zoals frequentieregeling is vandaag de dag goedkoper en beter te doen met accu’s dan met synchrone machines. Met enkele megawatts, die op milliseconden stuurbaar zijn, doe je meer dan met gigawatts die minuten nodig hebben. Zie bijvoorbeeld http://reneweconomy.com.au/tesla-big-battery-outsmarts-lumbering-coal-units-after-loy-yang-trips-70003/

En ontopic… als alle scooters elektrisch gaan rijden, dan zal dat niet zichtbaar zijn in het net. Ze rijden minder kilometers en veel zuiniger dan (elektrische) auto’s. De standaardlader trekt doorgaans iets van 200 watt; het populair worden van de thuiscomputer heeft meer invloed gehad en daar heb ik nooit een netbeheerder over gehoord.

@kpvleeuwen
@: “HVDC naar Australië: 60% rendement”
Op basis van welke ervaring, volgens mij is het verlies 5% per 1000 km?

Amsterdam-West Australië is ~14000 km.
Met 2.5%/1000 km komt dat op 35% verlies.
De 2.5% is aannemlijk omdat bijvoorbeeld Siemens 2.6%/1000 km opgeeft in 2012 https://www.siemens.com/press/pool/de/events/2012/energy/2012-07-wismar/factsheet-hvdc-e.pdf
en ABB “minder dan 7%” verlies heeft op een 2000 km lijn inclusief converters aan beide kanten: http://www.abb.com/cawp/seitp202/59e88322489bf9fbc1257402003b65ac.aspx
Dit zijn beide bipolar 800 kV lijnen, 3000 km 1100 kV wordt ook al gebouwd: http://www.abb.com/cawp/seitp202/f0f2535bc7672244c1257ff50025264b.aspx

Natuurlijk kan er niet de kortste weg genomen worden etc, dus helemaal realistisch is het niet, maar het geeft wel aan dat een wereldwijd elektriciteitsnetwerk gewoon tot de mogelijkheden behoort en dat lokale overschotten aan vermogen niet per sé opgeslagen hoeven te worden.

@kpvleeuwen,
“.. Siemens 2.6%/1000 km opgeeft in 2012”, dat is over 800 km en van een belanghebbende mag je een rooskleurige voorstelling verwachten.

– Naast het transport verlies telt ook de kwetsbaarheid van lange lijnen en uiteraard een enorme investering voor een groot transport over lange afstanden. Opslag lijkt aantrekkelijker en is ook minder kwetsbaar.

@ Roland
Opslag is pure techno-utopia en vervolgens dystopia. Er bestaan nergens ter wereld stroomnetten, die uitgebalanceerd worden met (bewezen) opslagtechnologie of whatever, die megasteden, openbaar vervoersystemen, luchthavens en basisindustrieen faciliteren.
De terreur van de grote getallen en technodynamica, weet je wel ? Waar ga je trouwens al die die energie en grondstoffen wegroven bij opschaling van dergelijke technologieën ? Alles moet gebouwd worden met 100% fossiele energie en infrastructuren. Ik wijs je er op, dat alle fossiele grondstoffen nu al onder druk staan, doordat ze afnemende net-energy (lage EROIE’s) leveren, domweg omdat het steeds meer energie kost om energie boven de grond te krijgen. Om het verhaal kort te houden, zal ik het financiële hoofdstuk er buiten houden

@Michiel de Pooter,
Boeiend die verzonnen, onbegrijpelijke termen, dus ik snap eigenlijk helemaal niks van je verhaal. Blijkbaar kan het alleen met 100% fossiel.

@ Roland,
Als jij denkt dat al die prachtige hernieuwbare speeltjes zo gratis uit de lucht komen vallen en gaan functioneren in een separaat, stand-alone, hernieuwbaar, carbon-free systeem, vind ik dat overigens prima. Alleen het wordt wel lastig discussieren zo. Ik misgun overigens niemand zijn dagdromen. Ik zou zeggen; Dream on baby.

@ Simon

Je hele betoog is doordrenkt van niet bestaande of niet bewezen of niet betaalbare technologieen, zoals off-grid en energieopslag. Dus techno-utopia. Dat laatste is geen kwalificatie van mijzelf, maar van de Britse klimaatwetenschapper Kevin Anderson.
Volgens hem kan je alleen haalbare plannen maken voor de toekomst, met realistische, pragmatische en efficiente middelen en bestaande technologie. Dus veel meer redeneren vanuit mogelijkheden en niet vanuit wenselijkheden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *