Maatregelen om zeespiegelstijging te voorkomen

Geplaatst door Danny Steenhorst in Economie, Klimaat 19 Reacties»

Europa onder waterWe zien telkens weer dat de verwachting van de stijging van de zeespiegel wordt onderschat. Dat de verbranding van fossiele brandstoffen zorgt voor het vrijkomen van CO2 en daarmee de aarde opwarmt, daar zijn de deskundige het over eens. Maar kunnen we de enorme uitstoot op korte termijn al beperken?

We gebruiken met zijn allen heel veel energie. Alleen al in Nederland verbranden we iedere dag 159 miljoen liter olie! Het jaarlijks elektriciteitsverbruik in Nederland is ongeveer 120 miljard kilowattuur
Het totale energieverbruik, nodig voor verwarming, industrie, auto’s en de opwekking van elektriciteit is ongeveer 900 miljard kilowattuur. We hebben daarvoor ~3000 miljoen zonnepanelen nodig = ~175 panelen per persoon! Daarom is de energietransitie geen sinecure en moeten we onze schouders er echt met zijn allen onder zetten. Gelukkig zijn er vele mogelijkheden om duurzame stroom op te wekken en energie te besparen en zijn we niet enkel afhankelijk van zonnepanelen.

Smeltwater

Er zijn al regelmatig scenario’s gemaakt dat de zeespiegel gaat stijgen. Het angstige is dat deze voorspellingen telkens naar boven worden bijgesteld.
Zeker voor Nederland, kan een stijging van de zeespiegel miljarden euro’s kosten. Met alleen het flink ophogen van de zeedijken ben je er niet. Rivieren zullen ook stijgen en er liggen vele grote steden aan de rivieren onder zeeniveau, wat eenvoudige verhoging van de dijken zeer complex en duur maakt.

Om nog sterkere stijging te voorkomen, bovenop de reeds gaande zeespiegelstijging, moeten we direct extreme maatregelen nemen om niet nog meer CO2 in de atmosfeer te brengen. Het is weer lastig om grote hoeveelheden CO2 uit de lucht te halen. Compact in de grond opgeslagen te laten zitten is de beste methode om verdere temperatuurstijging te voorkomen.

Zijn de milieu maatregelen niet slecht voor de economische groei?

Sommige maatregelen zullen inderdaad echt slecht zijn voor de economie.
Om de enorme en toenemende uitstoot van de verbranding van bulkolie te voorkomen moeten we dezelfde belastingtarieven gaan handhaven als op de verbranding van benzine voor particulieren die we in onze auto gooien. Het scheepsvaartverkeer en luchtverkeer zal hierdoor sterk afnemen, dit heeft inderdaad gevolgen voor de economie. Met name de (lucht)havens zullen getroffen worden.
Werkgelegenheid in transport en overslag zal via omscholing verschoven kunnen worden naar vele soorten werkzaamheden in de bouw voor het energieneutraal maken van woningen.

De energiebelastingtarieven zouden eerlijker moeten worden verdeeld tussen de ene kant de grootverbruikers van energie (multinationals) en aan de andere kant de kleine bedrijven en burgers. Nu betalen de kleine vervuilers het leeuwendeel aan milieubelastingen.

Maatregelen voor een beter milieu kunnen ook goed zijn voor de economie

Met het terugbrengen van de maximum snelheid naar 100 km op de snelwegen, kunnen we direct flinke energiebesparingen realiseren(Zonder dat daar subsidie voor nodig is). Maximum 100 betekent dat de actieradius van elektrisch auto’s aanzienlijk toeneemt en dus de stap naar elektrisch rijden makkelijker maakt. Een lagere snelheid zorgt voor betere doorstroming van het verkeer, minder (zware)ongelukken en lagere gezondheidskosten door minder lucht/lawaaivervuiling.
Minder oliegebruik zorgt dat het geld niet geëxporteerd wordt naar de OPEC en Rusland, dit geld blijft dus meer in de Nederlandse economie.
Klimaat

Armoede

Wie er getroffen wordt door de tijdelijk teruggang van de economie, dat is een politieke keuze. We kunnen maatregelen nemen zoals belasting op arbeid af te schaffen, zodat er werkgelegenheid elders in het land makkelijk wordt gecreëerd. We kunnen het lage btw tarief naar 3% brengen, enzovoorts hiermee kunnen burgers hun koopkracht behouden. We kunnen om geen begrotingstekort te krijgen bijvoorbeeld de dividendbelasting voor buitenlandse investeerders in lijn brengen met onze buurlanden. Met bovengenoemde maatregelen zullen er wel wat (groot)aandeelhouders zoals prinsen minder exorbitant rijk zijn. Wat Bentleys minder voor hen.

gezondheid

Minder luchtvervuiling bevorderd de algemene volksgezondheid. Indien we minder kosten kwijt zijn aan volksgezondheid kan dit ten goede komen aan de schatkist en daarmee direct en indirect aan de burgers.

Besparen

Het niet verspillen van energie moet echt prioriteit worden! Een van de besparingen is door elektrificering van alles wat op fossiele brandstoffen beweegt. Een verbrandingmotor is in het algemeen minder efficiënt dan een elektromotor. Vaak staan apparaten en voertuigen een deel van de tijd stationair te draaien en dan zorgt de elektrificatie zeker voor enorme besparingen. Voorbeelden:

  • Oude CV ketel met waakvlam versus een warmtepomp.
  • Busjes van de Pakketbezorgers met draaiende motor in de wijk of bezorgen met een elektrisch voertuig.
  • Tractors, (vork)heftrucks, (hijs)kranen met laden en lossen.

De warmte of koude die we nodig hebben in gebouwen moet niet gemakkelijk weglekken. Hier kunnen we op korte termijn grote stappen zetten. Goed isoleren is daarbij het sleutelwoord.

Om voor gebouwen die niet geschikt zijn voor zonnepanelen, is het nodig om extra panelen te plaatsen waar dat wel mogelijk is.
Om voor gebouwen die niet geschikt zijn voor zonnepanelen, is het nodig om extra panelen te plaatsen waar dat wel mogelijk is.

Overgaan naar duurzame opwek

De energie die we gebruiken moet zo spoedig mogelijk voor een zo groot deel duurzaam worden opgewekt. In Nederland moeten we dus flink aan de slag met windenergie op zee. Bij nieuwbouw projecten zou sterk energieleverend moeten worden gebouwd. Extra zonnepanelen op gevels, gehele dak en schuurtjes enz. Energieleverende nieuwbouw is nodig om te kunnen compenseren voor alle bestaande gebouwen die we niet energieneutraal kunnen maken, zoals sommige flats en monumentenpanden.
Snellaadtankstations

Mogelijkheden

Nederland is een relatief klein maar innoverend land. Indien we hier goede regelgeving en gunstige voorwaarde creëren kunnen we een leidende rol krijgen in het elektrificeren. Een goede thuismarkt zorgt voor makkelijker uitrol. Met bijvoorbeeld de eis dat alleen Elektrische vliegtuigen mogen landen op Lelystad Airport, kunnen we meedoen aan de ontwikkeling van FEPs (Full Electric Planes) Fokker 2.0 zeg maar.
Met het stimuleren van Elektrisch vervoer kunnen we bijvoorbeeld bedrijven in de laadinfrastructuur stimuleren. Fastned probeert al snellaadstations te plaatsen in Europa. We kunnen met visie op de toekomst veel hoogwaardige werkgelegenheid creëren.

Kunnen we als burgers zelf wat doen

Al ben je als burger maar een kleine schakel in de energietransitie, we kunnen zeker onze bijdrage leveren. Hieronder enkele tips:

   • Stap over naar een duurzame bank.
   • Verduurzaam je huis of vraag dit aan de huurbaas/woningcoöperatie.
   • Maak samen je straat, wijk, gemeente duurzaam, eventueel in samenwerking met een lokale energiecoöperatie.
   • Overweeg van te voren voor de aankoop van een product of dit het milieuvriendelijkste in zijn soort is. (Let hierbij bijvoorbeeld op het energielabel)

Conclusie

Nu echt werk maken van de energietransitie kost tijdelijk economische groei. Als het westen van Nederland regelmatig onder water komt te staan kost dat een veelvoud hiervan. Er zijn nog tal van andere maatregelen nodig om de energietransitie te realiseren, maar we moeten het echt willen. Uiteraard moeten we ook direct milieumaatregelen nemen om de wereld schoner te maken, zoals een uitgebreid statiegeldsysteem. Gifstoffen in ons milieu moeten we heel rap gaan beperken, want alleen aan droge voeten heb je niets als er door een tekort aan insecten niets meer groeit en bloeit.

Nu aan de slag.

19 reacties op “Maatregelen om zeespiegelstijging te voorkomen”

De titel suggereert dat we zeespiegelstijging nog kunnen voorkomen. Vooropgesteld dat we vooral moeten doorgaan met verduurzaming is het voorkomen van zeespiegelstijging helaas is dat een gepasseerd station. Het proces van opwarming (energie opgeslagen in de oceanen) en smelt van poolijs/gletschers is decennialang geleden al opgestart en nu niet meer te stoppen (kettingreacties), het is een zaak van rekken geworden. Dat rekken houdt in het water zo lang mogelijk te keren. Zo goed als zeker is dat de situatie aan de Nederlandse kust in de volgende eeuw onhoudbaar wordt en als het tegen zit kan deze situatie zich zelfs al aan het eind van deze eeuw gaan voordoen. Dàt is hoe de vlag er bijhangt.

@: “de eis dat alleen Elektrische vliegtuigen mogen landen op Lelystad Airport …”
Veel zinniger om de groei van Schiphol te temperen, zomogelijk te stoppen.
Schiphol groeit nu harder dan de luchthavens bij de buren, zonder veel reuring daarover, veelzeggend.

@Jan C: Ik zie “economics” in de url dan weet je welke belangen het aangaat. Je ziet overigens nooit “climate” in de url als het over economie gaat 😉

Aan Jan Workum,

Ik hoop dat je het gelezen hebt en er inhoudelijk op kan reageren.
Altijd slim om meerdere visies in ogenschouw te houden.
Tunnelvisie kan gevaarlijk zijn.

Het alarmistisch miepen over zeespiegelstijging in NL blijft voorlopig een natte scheet. Er is helemaal geen wetenschappelijke basis voor. Die stijging bedraagt al jaren rond de 2 mm per jaar en er is geen sprake van versnelling. Overigens, zeespiegelstijging is wetenschappelijk nog zeer slecht begrepen. M.a.w. iedereen roept maar wat.

Van mij moet niemand iets, maar iedereen die zich interesseert voor zeespiegelstijging, zou eerst het filmpje van de Delftse professor Vermeersen moeten bekijken, voordat hij zijn dak vol slingert met zonnepanelen. Veel plezier.

https://www.youtube.com/watch?v=zbA2M3ooVdE

Van waar die electrificatie-fetish ? Electrificatie is travestie van fossiel naar stroom. Je bent dan met een probleem aan het slepen en niet aan het oplossen. Zeker als meer dan 90% van de stroom met fossiel wordt opgewekt en de totale vraag lineair blijft stijgen.
Help, kan iemand mij uitleggen welk toverdrankje ik moet nemen om te geloven dat electrificatie, windmolens en zonnepanelen helpen om zeespiegelstijging tegen te gaan ?

@ Jan Workum

Je manier van argumenteren is potsierlijk, pretentieus, belachelijk en zonder enige betekenis.
Topwetenschappers als Bert Vermeersen uit Delft noemen zeespiegelstijging een nog “onbegrepen” wetenschap (“de” zeespiegelstijging bestaat niet), maar Jan Workum weet onnavolgbaar de nuance te vinden tussen a) het verlagen b) het verhogen c)
het stabiliseren van de zeespiegel. Ik zal vragen aan Vermeersen of hij jouw opbelt. Deal ?

Ik vraag me af of die zeespiegelstijging niet komt door al die verbranding van koolwaterstoffen, uiteindelijk geeft dat CO2 en H2O. We hebben het altijd wel over de CO2, maar wat doet de H2O? Vooral in de winter is goed te zien dat er nogal wat uit de uitlaten en schoorstenen komt.

Verder houden al die windmolens de luchtstroming tegen, dat moet toch ook een effect hebben uiteindelijk. Wordt hier natter omdat de regen niet doorwaait naar het oosten, en wordt het daar dus droger?

@P.Oekie,
@:”houden al die windmolens de luchtstroming tegen”
Toont deze opmerking meer dan alleen de eigen windmolenweerzin, waar is dan het bijbehorend bewijs?

@ P. Oekie

Vanuit een holistisch perspectief mag je er van uit gaan, dat lucht dat tegen de wieken van windmolens komt, in eerste instantie een andere bedoeling had met een ander resultaat. Het intervenieren in de verplaatsingen van grote luchtmassa’s, zal uiteindelijk een resultaat opleveren. Maar goed, dat resultaat weten we pas in 2050 als heel de Noordzee vol staat met windmolens. Het is erg naief om te denken dat de ontwikkeling van alternatieve energietechnologieen (net als fossiele) geen harde grenzen zouden hebben.

De beste wensen voor allen die het klimaat een warm hart toedragen.
Ik wens dat de voor en tegenstanders van voorheen de klimaatopwarming (een richting ) nu slimmer gebruikt, klimaatverandering (twee mogelijkheden warmer of kouder) elkaar in een open discussie tegemoet treden. Aanpassen aan veranderende omstandigheden is noodzakelijk.
Andersdenkenden de mond snoeren met desinformatie is kortzichtig. Voor echte desinformatie Google b.v. op:
*KNMI meet jaren foute temperatuur
*KNMI is overheid is IPCC loket,
VVD: Hef KNMI op,weerinstituut is klimaatpartijdig
Is dit ook desinformatie:
Sharks Are Washing Up in Massachusetts Completely Frozen
Solar Minimum The Fastest Decline in almost 10,000 Years
Aarde weigert halsstarrig gevaarlijk op te warmen
Zelfs NPO teletekst heeft het over extreme kou (sinds 60 jaar)in Amerika.
Niemand heeft het over de invloed van de zon en zijn cycli.
Wie betaald het gelag, de energieverbruiker en hoe hoger de belastingdruk hoe lager de economische groei. Elke belastingverhoging bij de industrie wordt doorberekend aan de belastingbetaler.

Al van in de jaren 80, vanaf de eerste schreeuw over het gat in de ozonlaag, hoor ik dat de zeespiegel gaat stijgen en liefst met 7m binnen 100j. Dan zou ik toch al iets moeten gemerkt hebben, maar er stijgt niets. Ik vraag me trouwens af hoe je de zee zo nauwkeurig kan meten.
Elk jaar branden in Australie, Californie, Spanje enz gebieden af zo groot als Nederland, wat veroorzaken die branden dan?
Ik begin stilletjes de induk te krijgen dat enkele multi-nationals hier zwaar aan verdienen en al die pseudo-wetenschappers helpen daar flink mee.

Jeroen,
Als de zeespiegel in Miami werkelijk gestegen zou zijn, zou bij hoog water toch IEDERE DAG water in de straten moeten staan ? En dat is helemaal niet het geval. Dat gebeurt alleen bij de z.g. King Tides. Maar dat is een volslagen natuurlijk verschijnsel en extra hoogwater als gevolg van zon en maan die op een lijn staan en daardoor extra gravitale krachten vrijmaakt.

wat een stemmingmakerij weer met je zonnepanelen en windmolens.
ik heb ook panelen en een DIESEL,waarom omdat ik van mening ben dat CO2 goed is voor de natuur, ik ben van mening dat je door het vergroenen van de aarde veel meer en sneller kan bereiken. dit stopt de opwarming niet want de natuur doet zelf ook aan opwarming. als er wereldwijd te beginnen in Nederland beter groenbeheer plaats vind(en dan bedoel ik niet het halsstarrig vasthouden aan biodiversiteit) de natuur is al zolang als deze bestaat, en dat is ruim voor dat de homo sapiens op de wereld rondliep, aan verandering onderhevig. dan kan de aardbol nog heel erg lang een goede habitat zijn voor mens en een grote diversiteit aan dieren. en de zeespiegel hij stijgt rustig door met +/- 1.5mm per jaar

Lesje natuurkunde:

Wanneer is er overstromingsgevaar ?
Juist! bij hoog water,springtij doorgaans gecombineerd met storm

Hoe komt dat ook al weer? Juist, de maan!
Hoe lossen we dat op? Weg met dat ding; het heeft ons al biljarden aan prestige missies gekost.
Hoe?
De meest krachtige kernbom er naar toe schieten, het ding raakt uit zijn baan en we houden de komende 1000 jaar over de hele aardkloot droge voeten.

De triljarden wereldwijd die je dan opeens niet meer nodig hebt voor je bekrompen dijkjes kunnen we goed gebruiken: Voor NL bijv. 10000 IC verplegers erbij, 100 nieuwe ziekenhuizen en alle deskundigen op watergebied omscholen, ik noem maar eens wat.

En ga niet zitten zeuren over ruimte vervuiling: je leeft enkel bij gratie van een onvoorstelbaar grote fusiereactor in datzelfde vacuum. Juist, de zon..

Mischien gek idee. Aan de rand van de Sahara met zonne-energie een ontziltingsonstallatie. Het ontzilte water dat uit de oceaan komt de Sahara inpompen en afwisselend bos en landbouwgebied aanleggen. Werkgelegenheid en goed tegen fe stijging. Daarnaast Co2 reductie en je foet wat aan het voedseltekort in het continent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *