Een nieuw stadium voor ons energienetwerk

Geplaatst door Adriana Karlotta in Overview 12 Reacties»

WindstroomWat gaat er gebeuren met onze gasleidingen? En is het straks nog steeds zo dat alle energie uit een stopcontact komt? De overheid gaat zich inzetten op een CO2-neutraal Nederland en dat maakt dit soort vragen extra interessant. Welke verwachtingen kunnen we hebben vooruit kijkend naar het grote doel om van het aardgas af te gaan. Dit zal behoorlijk wat gevolgen hebben op ons huidige energienetwerk.

Toen we in 1959 het gasveld onder Groningen ontdekten konden we ons geluk niet op. Ontzettend snel daarna is er in heel Nederland een gasnet aangelegd. We wisten destijds ook niet beter. Alle huizen werden verwarmd met aardgas en elke dag bereiden we hier ons eten mee. Maar nu weten we ook de nadelen van aardgas. De belangrijkste hiervan is dat er bij de verbranding veel CO2 vrijkomt. Het voornemen van de overheid is om ervoor te zorgen dat er in het jaar 2050 geen enkele woning meer is aangesloten op het aardgasnet en dat Nederland CO2-neutraal is.

Het verspreiden van energie in de toekomst

Hoe zal dit gaan in de toekomst? Er wordt verwacht dat we op de lange termijn overgaan naar ‘all electric’. Dit houdt in dat we zowel elektrisch verwarmen, rijden en wonen. Hier komt de volgende vraag bij: Hoe komen we daar? En in welke volgorde pakken we dingen aan? Er zijn namelijk nog flinke uitdagingen aangaande verspreiding en opslag van energie. Daarnaast wordt er momenteel nog ongeveer 80% van de elektrische energie opgewekt door fossiel o.a. door het verbranden van kolen. Zeker niet de schoonste manier. Het is dus duidelijk dat wanneer we echt een CO2-neutraal land willen worden de hele energie infrastructuur op de schop moet.
Licht

Energie opslag

In de toekomst krijgen zonne-energie en windenergie echt een hoofdrol. Maar ook hier moeten we in gedachten houden dat het niet elke dag hard waait, of elke dag erg zonnig is. Erg belangrijk dus om manieren te vinden om energie in grote hoeveelheden op te slaan. Zowel bij u thuis, als op centrale plekken. Momenteel kunnen opslag accu’s energie opslaan voor een gemiddeld gezin voor maximaal een week. Het is dus nog zeker nodig om de techniek hierachter verder te ontwikkelen. Denkend aan de centrale energieopslag is het een optie om het huidige gasnetwerk te gebruiken als accu. Laten we dit even toelichten:

Gasleidingen: een tweede leven?

Het is mogelijk om duurzaam opgewekte zonne-energie en windenergie om te zetten naar een gasvorm. Het mooie aan deze vorm is dat het onbeperkt kan worden opgeslagen. Het groene gas wordt ook wel Power2Gas genoemd. Het allermooiste voordeel is dat we met deze oplossing het aardgasnetwerk gewoon kunnen blijven gebruiken om als accu energie op te slaan. Op deze manier gaat de miljarden investering van de aanleg ook niet verloren.

Maar hoe sterk is ons elektriciteitsnet eigenlijk?

Momenteel is het elektriciteitsnetwerk verre van klaar voor een complete elektrische toekomst. Eenvoudigweg omdat er onvoldoende capaciteit aanwezig is. Stel je eens voor dat je 5 tosti apparaten aansluit op een verlengsnoer. Het gevolg is dat (zonder beveiliging) het snoer zal gaan smelten. De capaciteit zal aanzienlijk uitgebreid moeten worden. Dit zal uiteraard een grote rekeningen opleveren waar de consument voor zal opdraaien. De andere mogelijkheid is dat we ons gasnetwerk opnieuw gebruiken zoals hierboven toegelicht. Deze manier biedt de mogelijkheid om huis en water indirect elektrisch te verwarmen zonder dat het bestaande elektriciteitsnetwerk hier voor hoeft te worden aangepast. Alleen voor het opladen van elektrische auto’s is dan nog een oplossing nodig.
Windmolens aan de horizon

Wat betekent dit

We zijn gewend aan aardgas en hierdoor dus ook aan comfort. Kijkend naar de toekomst zal er meer nodig zijn om dit comfort level te behouden. Momenteel is het zo dat alles centraal wordt geregeld. Dit zal veranderen naar meer decentrale energieopwekking en opslag. Dit houdt is dat er per huishouden moet worden gekeken en bepaald wat de beste energieoplossing is.
Houd dit dus in gedachten en bedenk dat de gasprijs al omhoog aan het gaan is. Meteen investeren in duurzame systemen is niet noodzakelijk, maar wel aangeraden. Begin bijvoorbeeld eens met het bijhouden van uw energieverbruik. Maak dan op basis hiervan een toekomstplan!
Klik hier voor meer artikelen over de energietransitie

12 reacties op “Een nieuw stadium voor ons energienetwerk”

@: “Toen we in 1959 het gasveld onder Groningen ontdekten .. is er in heel Nederland een gasnet aangelegd. We wisten niet beter. Alle huizen werden verwarmd met aardgas .. nu weten we de nadelen van aardgas … bij de verbranding veel CO2 vrijkomt.”
– Wat een aanmatigende passage die de onkunde mag verhullen!
Het gas verving kolen, die meer CO2 uitstoot en voor meer andere vervuiling zorgt. De nadelen van kolen waren ook toen goed bekend met ook de grote (grond)vervuiling van de gasfabrieken uit kolenstook.
We wisten heel goed, dat de snelle overgang grote milieuwinst bracht.
Dat de gasverbruiksgroei sterk is bevorderd met bijbehorende toename van de milieulasten, is een ander verhaal.

Elektrische energie “omzetten naar een gasvorm”!?! Kan hier wat toelichting bij, misschien? Wat voor gas, om maar wat te noemen, en hoe gaan we dat ‘omzetten’?

Zoeken naar Power2Gas levert een interessante Wikipedia pagina op die veel meer informatie bevat dan bovenstaand artikel. Boeiende optie, wellicht.

Ook wel ‘windgas’ genoemd, maar daar zal de marketing afdeling minder enthousiast over zijn. Opslag kosten worden ingeschat op 10 tot 15 eurocent per KWh, wat vergelijkbaar is met Li-ion batterijen, dus als die in prijs dalen zal het moeilijk worden om concurrerend te zijn met het windgas.

Een dappere poging van de mensen in dit filmpje. Ondertussen rijden er al flink wat electrische auto’s rond met een accu die het prima doet.
In Australie wordt het netwerk gestabiliseerd met accu’s en werkt dat prima.
Hoe staat het ondertussen met deze energie, nog steeds in laboratoriums/proefopstellingen/onderzoek?

Ik zie vooral pogingen om vast te houden aan vieze technologie en die wat duurzamer te maken, zowel wat betreft als auto’s met verbrandingsmotoren en de vleesfokkerij. Voor beide geldt dat gewoon stoppen ermee veel meer oplevert dan dit voortmodderen…

@Hans Keesom
Het is misschien wel even wennen aan het idee om groene stroom mbv CO2 en water om te zetten naar een schone brandstof maar het heeft, zelfs in de verte, niets meer te maken met de oude vieze fossiele energie technologie van nu.
Een ander voorbeeld is hier te vinden.
http://energiekaart.net/nuon-megabatterij-met-ammoniak/

Het grote verschil is dat bij het verstoken van fossiele brandstoffen we het CO2 gehalte in de lucht oploopt waardoor de aarde opwarmt. (lange kringloop)

In een korte kringloop gebeurt dat juist niet.

@RdZ,
Bij het gebruik van ammoniak, geen problemen als het goed gaat (!), vind je niets over het rendement. Ook hier gaat (veel?) meer dan de helft aan energie verloren, dus zo schoon/groen is deze omweg niet

@roland
Over het rendement, de verhouding tussen opbrengst en de kosten, wordt in het filmpje wel wat gezegd maar een getal wordt niet genoemd.

Ook ik vermoed dat het rendement niet heel hoog zal liggen al zou dat misschien best toch nog mee kunnen vallen.

Toch is het nu al zo dat het overschot aan groen opgewekte stroom in Duitsland soms uit noodzaak dan maar gratis aan de buurlanden wordt weggegeven. In dat geval is het rendement voor de Duitsers dan helemaal nul en daarmee is een rendementsvraagstuk voor hen geen issue meer.

En wat rendement betreft tav fossiele brandstof geldt dat lang niet alle kosten worden meegenomen in de gas- en olieprijs.
Was dat wel het geval zouden de kosten van olie en gas een heel stuk hoger komen te liggen.

ps Wat kost de opwarming van de aarde, zeespiegelstijging, vervuiling, uit elkaar rammelende huizen in Groningen e.d.

Het overschot van groene energie omzetten in een chemische verbinding en dan wanneer nodig te gebruiken in een korte kringloop als een soort van accu lijkt mij zo gek nog niet.

Hierbij neem ik ook in overweging dat Lithium als ingrediënt voor de huidige accu’s ook erg kostbaar is en dat in toenemende mate.

@RdZ,
Rendement en kosten zijn verschillende zaken!

@: “overschot van groene energie omzetten in een chemische verbinding en gebruiken in een korte kringloop als een soort van accu”
Niet elk overschot kan snel weer benut worden, vooral bij zon is er een seizoensoverschot dat pas maanden later gebruikt kan worden. Omzetting om heel goedkope stroom te voorkomen is aantrekkelijk, maar daar blijft het niet bij. Bij waterstofplannen wordt die ook gebruikt zonder stroom overschot, dus met een heel slecht rendement.

Overschot kun je ook tegengaan door schaarste zwaarder te belasten voor grootverbruikers en zonodig grootverbruikers bij een stroom tekort van levering uit te sluiten. Die benadering hoor je nauwelijks!

@roland
Rendement en kosten zijn inderdaad verschillende zaken maar zoals ik eerder schreef is het rendement de VERHOUDING tussen de opbrengst en de kosten.
zie wiki https://nl.wikipedia.org/wiki/Rendement

Kringloop:
U begrijpt het verschil in dit kader niet helemaal tussen een lange en korte kringloop.
Een lange kringloop is bijvoorbeeld dood plantmateriaal dat is vergaan en na miljoenen jaren opgepompt en gebruikt wordt in de vorm van olie en gas met een sterk toenemende co2 (broeikasgas) problematiek tot gevolg.

Enkele maanden opslag of zelfs jaren van een seizoensoverschot van wind of zonne-energie is dus zeer zeer kort vergeleken met een tijdsschaal van miljoenen jaren opslag in de bodem van fossiele olie of gas.

Op de rest van uw verhaal kan ik niet reageren daar ik het niet goed begrijp.

Ik denk dat het sterke punt van windgas de enorme opslagcapaciteit is, enkele maanden volgens wikipedia. Daar kun je de winter bijna mee doorkomen. Verbranding levert wel weer vervuilende bijprodukten op, zoals nox. Het kan een interessante optie zijn voor de overgangperiode op weg naar volledig hernieuwbare energie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *