Hoeveel stroom kost een liter benzine

Geplaatst door Danny Steenhorst in Niet-duurzaam, Transport 21 Reacties»

OlieopslagHeeft het zin om elektrisch te gaan rijden voor een beter milieu? Ja elektrisch rijden in plaats van op benzine heeft zin. zelfs als je elektrisch rijdt op kolenstroom. Buiten het feit dat een elektromotor veel en veel efficiënter is dan een verbrandingsmotor, kost ook het maken van benzine en diesel elektriciteit. Bovendien wordt onze stroommix steeds duurzamer.

Efficiëntie elektrische auto versus verbrandingsmotor

Het rendement van de moderne verbrandingsmotor is ongeveer 30 procent voor een benzinemotor en 40 procent voor een dieselmotor. Dat komt doordat het omzetten van warmte in bewegingsenergie een moeilijk proces is. Het rendement daarvan is begrensd door de wetten van de thermodynamica, dus veel is daar niet meer aan te verbeteren.
Elektrische auto’s zijn in dit opzicht stukken beter. Het omzetten van elektriciteit in bewegingsenergie heeft in de praktijk een rendement van wel 90 procent. Bovendien kan een deel van de remenergie worden teruggewonnen via regeneratief (recupererend) remmen. Bij zeer drukke verkeerssituaties en langzaam verkeer wordt het efficiëntie verschil nog groter tussen de voertuigen met een ontploffingsmoter en de elektrische varianten. Het elektrisch verwarmen bij EV,s kost in de winter meer energie dan de afvalwarmte die je kan gebruiken bij een benzinemotor. Door gebruik te maken van warmtepompen in elektrische auto’s kost dit nog maar een paar procent extra energie in de kou. Voor alle voertuigen geldt overigens, dat bij lagere temperaturen de lucht dikker wordt en er dus bij lage temperaturen meer weerstand is, wat resulteert in een hoger energiegebruik.

Praktijkgebruik soort stroom van een elektrische auto

Mensen die thuis de auto opladen schaffen vaak (extra) zonnepanelen aan. Iedere aanbieder van openbare laadpalen zorgt in de praktijk dat er enkel groene stroom wordt ingekocht. Meer algemene informatie over elektrisch rijden vind u in dit artikel.

Stel nu dat alle personenauto’s in NL 100% elektrisch gaan rijden. Er zijn in 2013 ongeveer 8,7 miljoen personenauto’s in NL (bron: CBS). Die legden totaal 114,2 miljard km af. Met een gemiddeld elektriciteitsverbruik van een elektrische auto van 0,15 kWh/km komen we dan uit op een extra verbruik van 17,1 miljard kWh. Het totale elektriciteitsverbruik in NL in 2013 is 119.1 miljard kWh. Dat betekent dat het elektriciteitsverbruik met 14.3% zou stijgen.

Wordt  de maximale snelheid naar 100 km op de snelwegen, dan worden auto’s veel zuiniger. Het argument dat benzine- en dieselauto’s in de toekomst zuiniger kunnen worden, geldt ook voor de elektrische varianten.

Benzine of diesel maken kost ook energie

We halen ruwe olie uit de grond, maar deze substantie is niet direct bruikbaar voor een moderne auto om op te rijden. Er zijn nog heel veel handelingen nodig voordat dat u benzine kunt tanken.

Het oppompen van olie kost energie.

Olie winnen uit schalie of teerzand is zelfs zeer energie-intensief. Er wordt gezegd dat er wel 1 vat olie nodig is om 3 vaten schalie-olie te produceren.
Het transporteren van de olie naar de raffinaderijen met een schip, tankwagens, treinen en pijpleidingen gebruikt ook veel energie.
Opslag olie

Strategische opslag van olie

Omdat we lid zijn van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) hebben we afgesproken dat we voor 90 dagen netto olie-importen in voorraad moeten hebben voor als er een oliecrisis optreedt.
In deze vaten bevinden zich grote mixers die continu draaien wat ook extra energie kost.

Raffineren van ruwe olie is energie-intensief

Volgens een onderzoek van het Department of Energy uit 2009 in de VS heeft een olieraffinaderij ongeveer 1,5 kilowattuur nodig om een ​​liter brandstof te produceren. Brandstofverbruik van 7L op 100km zou 11 kWh kosten. Dit is voldoende voor een ​​elektrische auto om ~60 km mee te rijden! Alleen al het stroomverbruik voor de productie van brandstoffen komt dus al overeen met een aanzienlijk deel van het stroomverbruik van een elektrische auto.
Hydrokraken raffinaderijproces
De gereedgekomen brandstoffen moeten van de raffinaderij naar het tankstation worden vervoerd. Dit vereist de inzet van tankwagens waarvan er dagelijks honderden door Nederland rijden om de brandstoffen in het hele land te distribueren. Dit vereist ook energie.

Het tankstation zelf is een klein onderdeel van de bijkomende “grijze energie” voor een tankbeurt. Elk tankstation heeft brandstofpompen die elektriciteit gebruiken voor hun werking. In de winkel verbruikt men ook elektriciteit, bij elkaar komt dit op ongeveer 150.000 kWh gemiddeld per tankstation per jaar.

Raffinaderijen gebruiken over het algemeen grijze stroom om brandstoffen te maken. Over deze stroom wordt meestal geen belasting geheven dus geen inkomsten voor de overheden.

Voor onderhoud van elektrische auto’s zijn veel minder onderdelen nodig. De energie die nodig is voor onderhoud is lager dan auto’s met een verbrandingsmotor, denk bijvoorbeeld aan het verversen van smeerolie.

Conclusie:  Het rijden op fossiele brandstoffen kost ook indirect veel energie.

Hier door de onafhankelijke website van de correspondent “Waarom de elektrische auto nu al groener rijdt.”

De elektrische auto zelfs met grijze stroom is nu al duidelijk schoner dan een vergelijkbare benzineauto. Onze stroommix wordt bovendien steeds duurzamer.

Producing gasoline and diesel emits more CO2 than we thought

21 reacties op “Hoeveel stroom kost een liter benzine”

Volledig eens dat elektrisch vervoer efficiënter is dan een verbrandingsmotor. Echter de rendementen van zowel benzine- als dieselmotoren liggen ver boven de door u genoemde 20-25%.

Het rendement van benzinemotoren ligt tegenwoordig tussen de 30-40%. De 40% wordt gehaald met de nieuwste generatie Toyota benzinemotoren met Atkinson principe die in de Hybrides gebruikt worden.
Dieselmotoren zitten allemaal boven de 40%. De meest efficiënte motoren zijn de 2-takt scheeps diesels diede grote schepen worden gebruikt, die zitten op 50-52%.

@1 Dank voor de tip. De cijfers waren inderdaad verouderd. Ik heb de cijfers aangepast en wel het woord moderne toegevoegd. Uiteraard zijn er hele zuinige efficiënte benzine motoren op de markt, maar laten we vooral naar het merendeel van het wagenpark kijken.

De genoemde rendementen voor benzine- en dieselmotoren zijn waarden die alleen bij optimale condities bereikt worden. De gemiddelde automotor zal tijdens gebruik een veel lager rendement bereiken. Ik schat jaarrond ruwweg de helft.

Het rendement van dieselmotoren is behoorlijk stabiel en het hoogste rendement is beschikbaar bij een praktisch toerenbereik tussen 1500-2500 rpm, hoe hoger de belasting hoe beter het rendement. Ik heb hier een ietwat verouderde bron waar het staat uitgelegd. https://www.timloto.org/download/pdf_lesbrieven/prestatie/site3verbruik.pdf

de laatste 15 jaren is het vooral het rendement van benzinemotoren verbetert. Helaas is het rendement en brandstofverbruik behoorlijk afhankelijk van omstandigheden. Als er wat forser mee wordt gereden schiet het verbruik omhoog. De motoren van Toyota doen het goed met hoog rendement en de aansturing van de hybride componenten om de verbrandingsmotor in het optimale bereik te houden.

Maar goed, verbrandingsmotoren leggen af vooral af tegen elektromotoren in stedelijke gebieden. Daar kan de elektromotor optimaal gebruik maken van regeneratief remmen en hoeft de motor niet steeds stationair te draaien.

Danny,
Je verhaal is een half verhaal. The devil is in the details. Iedereen heeft het altijd over het feit dat een elektrische motor efficiënter is dan een benzine- of dieselmotor, en dat is inderdaad ook zo. Maar het probleem van elektrische auto’s is niet energieverbruik, het is piekvermogen. Elektrische auto’s zijn geen koelkasten, maar in de meeste berekeningen van hun impact op de elektriciteitsinfrastructuur worden ze wel zo benaderd.
België en Nederland tellen samen 12,5 miljoen personenauto’s (7,4 miljoen in Nederland en 5,1 miljoen in België). Als die allemaal tegelijk zouden worden opgeladen in 10 minuten tijd, dan is er 1.937 gigawatt nodig.
Dat is twee keer meer dan de volledige elektriciteitsproductie in de hele Europese Unie (ongeveer 800 gigawatt).
De vraag is dus niet hoeveel auto’s er gemiddeld gezien zullen worden opgeladen doorheen de dag, maar hoeveel er tegelijk worden opgeladen op eender welk mogelijk moment van de dag, de week, de maand of het jaar.
Los van de vraag waar al die stroom vandaan moet komen, mag ook de vraag gesteld worden, hoe deze energie-infrastructuur moet worden gebouwd, wie dat gaat betalen en wat uiteindelijk het milieuvoordeel is.

@ Michiel,
Wat betreft de infrastructuur zou ik me geen zorgen maken. Die moet sowieso worden aangepast. Als we naar een gasloos tijdperk gaan en dat invullen met warmtepompen, zal er in de maanden december en januari 3 à 4 keer zoveel elektrische energie nodig zijn als nu. Ik hoop dat de bestuurders daar rekening mee houden.

“ongeveer 1,5 kilowattuur nodig om een ​​liter brandstof te produceren. Brandstofverbruik van 7L op 100km zou 11 kWh kosten. Dit is voldoende voor een ​​elektrische auto om ~60 km mee te rijden”

En hoe zit het met de hybrides?

Michiel, als 12.5 miljoen autos allemaal tegelijk worden geladen dan is dat een totaal vermogen van hoogstens 100 gigawatt, aangezien ze in praktijk op 7kw laden. Snelladen is maar een kleine fraktie van het totale laden, en gebeurd meer gespreid over de dag, dus dat telt bijna niet mee. 100 gw is nog steeds veel, maar 12.5 mln autos allemaal tegelijk is ook wel een wat extreem scenario. In praktijk is het een oplosbaar probleem.
Als we allemaal twee kookplaten en een oven aanzetten, een net zo realistisch scenario, dan kom je aan vrijwel dezelfde belasting, dus een paar miljoen elektrische autos maakt niet zoveel verschil.

@Arie,
“Als we naar een gasloos tijdperk gaan en dat invullen met warmtepompen, zal er in de maanden december en januari 3 à 4 keer zoveel elektrische energie nodig zijn als nu”
– Voor woningen is dat zeer bescheiden, het gemiddelde gasverbruik is 10 keer zo hoog als het gemiddeld stroomverbruik, in de winter nog veel hoger. Veel belangrijker is het stroomverbruik van bedrijven in een gasloos tijdperk.

De auteur vergeet er gemakshalve even bij te zeggen dat fossiele brandstof centrales ook slechts een rendement van 30% hebben (calculeer ook even het verlies van de transport erbij)

“Minder goed geïnformeerde mensen, zeggen soms dat het geen enkele zin heeft om elektrisch te gaan rijden voor een beter milieu” De auteur is beter geinformeerd en is vooral niet betweterig, echter stroom wordt hier voor minstens 80% uit kolen en gas gehaald met een slechter rendement dan een automotor en aanzienlijk verlies naar oplaatpunten. Maken van electrische auto’s kost veel meer energie en het van 0 to 100 in 4 seconden van een Tesla, moet ook ergens vandaan komen.
Wie wil er niet in een nieuwe Testla rijden met een mooi (lul)verhaal en subsidie van de staat, i.p.v, een 20 jaar oud Renaultje op LPG.

@12 De subsidie (Lagere bijtelling) wordt gelukkig beperkt tot €50.000,- (Hadden ze nog wat lager mogen maken van mij)
Iedere keer als je benzine / diesel tankt moet dat weer gemaakt worden. Zie voor info uitstoot benzine versus elektrisch: http://www.olino.org/articles/2016/06/06/hoe-zit-het-met-de-co2-uitstoot-van-elektrische-autos/
Bovendien, onze elektriciteitsmix wordt rap duurzamer, in 2030 zullen we naar verwachting al op 70% duurzame elektriciteit zitten!

Leuk verhaal, alleen erg eenzijdig. Hoe je het ook wendt of keert; elke omzetting van energie kost energie (verlies). In dit artikel wordt alleen gesproken over grotere efficiëntie bij omzetting elektriciteit in beweginf en dat het bewerken van fossiele brandstoffen ook energie kost. Als je het hele verhaal wilt vertellen, dan kost ook het maken van de elektriciteit voor een elektrische auto extra energie.

Als je het grotere plaatje bekijkt dat levert een elektrische auto bij de huidige Europese elektriciteitsmix slechts een CO2 besparing van zo een 10%. Als je dan ook nog eens de excessieve subsidiemaatregelen meeneemt (ook dit zijn verloren gelden die ook in andere initiatieven gestoken had kunnen worden) dan is het totaalplaatje nog eens een stuk ongunstiger.

Bron: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1530-9290.2012.00532.x

De auteur weet het leuk voor te stellen zo’ideale EV maar vergeet erbij te vertellen dat de energiemix waarop zij rijden voor slechts enkele procenten duurzaam wordt opgewekt.
Daarnaast vraag ik mij af hoeveel kilometers er wel niet gereden kan door een ICE op al die brandstof die gemaakt wordt met die elektriciteit die dat kost. Gesteld wordt dat er 1,5 kWh nodig is om één liter brandstof te kunnen maken en dat op die 1,5 kWh een EV ca 10 km kan rijden!
Da’s heel leuk maar een ICE komt met die liter brandstof de helft verder!!
Bovendien heeft die 1,5 kWh in de centrale ongeveer 6 kWh aan kolen gekost om te maken. Of die zwaar gesubsidieerde EV nu zo’n goed idee is waag ik dus te betwijfelen zolang er niet meer dan 100% duurzaam energie wordt opgewekt. En dat gaat nog decennia duren.

@16
1 Zelfs me de huidige stroommix in Nederland is een EV al schoner.
2 De stroommix wordt rap schoner en het stadium van enkele procenten duurzame stroom zijn we al lang voorbij.
3 We verwachten dat we in 2030 al 70%! duurzame stroom in Nederland opwekken. De stroom die we uit bv Noorwegen importeren is nu al 99% duurzaam.
Voor mij hoeft de extra subsidie op elektrische auto’s ook niet.

Stijn heeft gelijk, pas als er 100% duurzame energie wordt opgewekt kan je het energieverlies van gas-/kolen gestookte centrales vergeten. Dat duurt nog tientallen jaren vooral als we “van het gas afgaan” de Nederlanders gebruiken nu nog ca. 4*10^11 kWh aan energie uit aardgas.

Ik lees niets over de milieu schade door het productie proces van de accu, de sterk afnemende capaciteit van de accu en het na enkele jaren gebruik, afvoeren van de zeer schadelijke grondstoffen van de accu.

Ik rij sinds 2013 in een Tesla model S , 110000 km zonder problemen , slechts 2 banden versleten . 90% geladen met solar energie uit eigen panelen , dus gratis . Installatie in 2,5 jr terugverdiend door veel lager gasverbruik. Subsidie was naar schatting 30% , dus toch nog 60.000 euro uit eigen zak betaald. Geen BPM of wegenbelasting en ook geen kosten
onderweg ( gratis supercharging ) . Twee of drie keer APK sindsdien a 60 euro’s , reparaties alle onder garantie en de
laatste 4 jaar geen enkel defect . Totale stroomkosten 2,50euro om even de openbare kabel te testen.
Kortom , een echte aanrader zo’n probleemloze electro auto. Oh ja, 4% bijtelling dat is heel wat anders dan 22% voor zo’n ouderwetse plofauto die stinkt en lawaai maakt.

Heel vaak krijg/lees je het argument als alle elektrische auto’s tegelijk gaan laden, ons energienet klapt. Nooit wordt aangehaald dat als alle benzine en diesel auto’s tegelijk gaan tanken, dat we dan 1500 km file hebben die waarschijnlijk dagen lang aanhouden en dat er niet voldoende capaciteit is om de tankstation van benzine en diesel te voorzien. Als voorbeeld de files die ontstonden voor 1 juli omdat de belasting op brandstoffen weer gedeeltelijk werd verhoogd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *