Objectieve feiten van nieuwe kerncentrales in Nederland

Geplaatst door Danny Steenhorst in Kernenergie 19 Reacties»

Hinkley Point-COm de CO2 uitstoot te verminderen om aan de klimaatverdragen te voldoen, willen sommige partijen dat we nieuwe kerncentrales gaan bouwen. Is het verstandig om nu nieuwe kerncentrales te bouwen om ons klimaat te redden?

Kosten bouw nieuwe kerncentrales

De kosten van nieuw te bouwen kerncentrales zijn gigantisch. Een kerncentrale kan wel veel stroom produceren, maar ook per geproduceerde kilowattuur zijn kerncentrales duur t.o.v. alle andere vormen van energieopwek die we kennen. Zie hier het uitgebreide artikel over een commercieel te bouwen kerncentrale in Groot-Brittannië. Ook voor de enige kerncentrale in aanbouw in Frankrijk bij Flamanville, geldt dat de bouw steeds langer duurt dan gepland en dat daardoor de kostprijs alsmaar wordt verhoogd.

Omdat de loonkosten in China gemiddeld lager liggen en ze daar allemaal Chinees spreken, kunnen ze door stimulerend overheidsbeleid, daar een atoomcentrale wellicht wat voordeliger maken. Bij bijvoorbeeld de bouw van de nieuwe Finse kerncentrale kan er Babylonische spraakverwarring ontstaan. Portugese lassers die geen Duits, Engels of Fins spreken samen met Finse uitvoerders die geen Portugees spreken. Bij deze atoomcentrale is de bouwtijd ook al jaren uitgelopen en de kostprijs verdrievoudigt.

Een kerncentrale is geen koekjesfabriek. Een kerncentrale moet zo veilig mogelijk stroom produceren. Zelfs in extreme gevallen, zoals natuurrampen of aanslagen mag er niets mis gaan. Daardoor zijn de bouwkosten vele malen hoger dan die van een gas- of kolencentrale.

Waarom willen landen nieuwe kerncentrales bouwen

Ondanks dat kernenergie duurder is dan zonnestroom of windstroom, worden er toch enkele centrales gebouwd.
Er zijn overheden die graag een centraal energiesysteem hebben. Een kerncentrale geeft misschien status voor buurlanden? Met kernenergie halen landen (een deel van de) Kennis in huis om een atoombom te produceren.
Uranium mijnen

Is er brandstof voor kerncentrales nodig

Om een kerncentrale te laten draaien is ook fossiele brandstof nodig. Stappen we massaal over op kernenergie in Europa, dan worden we zeer afhankelijk van de import van Uranium. Zie voor meer informatie dit uitgebreide interessante artikel op onze site.

Het streven is dat we naar een maatschappij gaan, die op 100% duurzame energie draait. Een kerncentrale draait op fossiele brandstoffen.

Kernenergie in combinatie met veel zonne-energie en windenergie

Het streven is om in 2030 ~70% duurzame stroom op te wekken in Nederland. De opgewekte stroom zal voornamelijk uit zonnepanelen en windmolens komen. Kerncentrales zouden dan kunnen bijspringen als er meer vraag dan aanbod van stroom is. Kerncentrales zijn zowel technisch als financieel mustrun centrales. Een paar uurtjes bijspringen per dag zou de dure atoomstroom van kerncentrales nog duurder maken.

Bij stevige wind straks voldoende stroom voor heel Nederland.
Bij stevige wind straks voldoende stroom voor heel Nederland.

Kosten opslag van kernafval

In Frankrijk produceert iedere inwoner ongeveer slechts 100 gram kernafval per jaar. Dit lijkt heel weinig, maar het afval moet voor zeer lange tijd zorgvuldig worden opgeslagen. In Duitsland gaat dit al gigantisch mis met opslag in zoutmijnen en het blijkt dat het zout de vaten al na 5 jaar aantast terwijl “experts” hadden berekend dat het 100.000 jaar bewaard kon blijven. Zie hier de uitzending stralend afval in Duitsland.

Kosten ontmantelen kerncentrales

Niet enkel aan de bouw zijn hoge kosten verbonden, ook voor het afbreken van een kerncentrale is heel veel geld nodig. Zie bijvoorbeeld kerncentrale Dodewaard die al jaren uit bedrijf is. Ook in Frankrijk het land met veel kernenergie kennis en kunde, zijn kerncentrales niet eenvoudig of goedkoop te ontmantelen. In heel Europa zijn er problemen om voldoende geld te vinden voor de ontmanteling.

Een kerncentrale heeft altijd veel koelwater nodig. Dus enkel te bouwen aan een groot meer, een rivier of bij zee.
Een kerncentrale heeft altijd veel koelwater nodig. Dus enkel te bouwen aan een groot meer, een rivier of bij zee.

Hoe klein het risico ook mag zijn van een aanslag of natuurramp op een kerncentrale, de gevolgen kunnen enorm groot zijn, zeker in dichtbevolkte gebieden zoals we hebben Nederland en België. In Japan zijn na jaren van de ramp in Fukushima nog steeds 100.000 mensen verwijderd van huis en haard. Er lekt nog steeds radioactief water uit de centrale.

Conclusie wat betreft nieuw te bouwen kerncentrales in Nederland of Europa

De prijs van kernenergie is buitengewoon hoog. De kosten van kernenergie zijn de laatste jaren alleen maar gestegen. De kostprijs van stroom uit windenergie daalt juist sterk de laatste jaren en is daarmee veel voordeliger geworden dan kernstroom. Het inzetten van windmolens op zee, die Nederlandse bedrijven zelf kunnen plaatsen en waar we zelf de brandstof(wind) voor hebben, waarvan de prijs ook nog eens lager ligt, is dan voor veel mensen een logische keuze.

Het is nu essentieel dat we rap echt werk maken van echte duurzame energie zoals windenergie op zee en de verdere uitrol van groei van zonnestroom.
Als we miljarden investeren in besparen van energie, kunnen we meer besparen dan een nieuwe grote kerncentrale ooit kan opwekken!

19 reacties op “Objectieve feiten van nieuwe kerncentrales in Nederland”

Ik mis de energiewinning uit de getijdenwisseling.
Dit gaat altijd maar door en is ook aan de Nederlandse kust vrij beschikbaar.

Duurzame groet,

opruimkosten Sellafield UK.
lees
GOV.UK
NDA
Nuclear Decommisioning Agency.

in het kort
Kosten Sellafield UK nu al 100 miljard euro.
Estimated Nuclear Decommisioning time 120 jaar
Estimated Nuclear Decommissioning cost 2 miljard per jaar
240 miljard euro.
ik verzin het niet
lees het overheidsrapport van de NDA, GOV.UK.

Danny,

In 2030 al 70% duurzame stroom, voornamelijk zon en wind. Kerncentrales gaan “bijspringen”. Uit je redenering concludeer ik dus dat zon en wind basislaststroom gaan leveren. NERGENS ter wereld bestaan er op dit moment (2018) configuraties waar intermitterende opwekkingsbronnen baseload leveren. Waarom wel in 2030 en wat heb ik allemaal gemist ?

@: “Als we miljarden investeren in besparen van energie, kunnen we meer besparen dan een nieuwe grote kerncentrale ooit kan opwekken!”
Waarom zou energiebesparing miljarden moeten kosten. Besparing levert vaak juist geld op. Belangrijk is dat een grote stroomvraag bij weinig zon-windstroom verminderd gedempt kan worden en niet alleen door een hoog stroomtarief. Een grote stroomvraag hoeft niet altijd geleverd te worden.

Er wordt hier gerefereerd aan hoge kosten van kerncentrales, maar niet gekeken naar het alternatief. In 2020 kost de salderingsregel in Nederland alleen al tussen de 200 en 500 miljoen (bron: https://duurzaam.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/470/2015/08/23_ECN_Marc-Londo_Salderingsregeling.pdf)

Als je alle andere subsidiemaatregelen voor zo’n en windenergie daar bij optelt dan zou kernenergie best wel eens een goed alternatief kunnen zijn in Nederland. Daarnaast zijn nieuwe kiezelbedreactoren een stuk veiliger dan de traditionele kerncentrales.

Ik zou vooral graag eens een objectief onderzoek willen zien IPV halfgeinformeerde Politici die iets schreeuwen obv onderbuikgevoel.

Reactie op Michiel: Het klopt, er is geen zon in de nacht. Maar denk aan de in het artikel beschreven kosten van vele miljarden voor kernenergie. Voor het zonder kerncentrales bespaarde geld kunnen we voor de duurzame bronnen energieopslag voor de nacht kopen. Bijvoorbeeld pompcentrales, power to gas, waterstof, batterijen / accucentrales of andere oplossingen.

Als we met duurzame stroom huizen of staalovens verwarmen of onze auto gaan opladen, maakt het ook een groot verschil, het verbruik slim op tijden met een groot aanbod te focussen. Dat is dan geen kwestie van basislaststroom. De opslag zit bij deze verbruikers al in het systeem: Een huis of staaloven is al een vorm van warmteopslag, een elektrische auto bevat sowieso al een grote accu.

@Eric,

Lijkt me niet zo zinnig om kernenergie te vergelijken met nauwelijks bestaande, niet bewezen techno-utopia, als power to gas, waterstof, batterijen en accucentrales en staalovens op duurzame stroom. Je kwalificeert die technologieën zelfs als oplossingen (!), terwijl we nog maar nauwelijks weten wat ze kosten en/of ze schaalbaar of duurzaam zijn.

@Michiel, de meest recente bouwprojecten van kerncentrales (Olkiluoto in Finland, Flamanville in Frankrijk en Hinkley-C in de UK) laten zien dat kernenergie economisch onrendabel zijn geworden. Offshore windenergie is per MWh goedkoper dan kernenergie. Door netwerken op grote schaal aan elkaar te koppelen haal je de grote fluctuaties uit het net en de rest kan aangevuld worden met opslagbuffers, zonne-energie en hydropower. Op Europese schaal waait het altijd. Reden des te meer om te gaan investeren in opslagbuffers ipv achterhaalde technologie zoals kernenergie. Als je nog groter denkt, op aarde schijnt altijd de zon. Dus hoe groter de elektriciteitsnetten worden hoe stabieler het net. Als we ook gasleidingen van Rusland naar de UK kunnen leggen, dan kunnen we ook elektriciteitsnetten aanleggen van duizenden kilometers met HVDC (High Voltage DC) om verliezen te minimaliseren.

Jeroen,

Van mij mag je alles vergelijken, maar het verplaatsen van gas over duizenden kilometers is toch heel wat anders dan het verplaatsen van electrische stroom. Het waait inderdaad altijd wel ergens in Europa. Of je daarmee een betrouwbare stroomvoorziening in Europa kan bouwen, is een ander verhaal. Het productie- en transmissieverhaal wat daarachter ligt, is echter zeer ingewikkeld, duur en onduurzaam. Ik ga daar niet op in, want Kris De Decker heeft dat al eens uitstekend gedaan op zijn website, op basis van talloze wetenschappelijke onderzoeken. Veel plezier er mee.

https://www.lowtechmagazine.be/2017/09/hoe-duurzaam-is-een-duurzaam-elektriciteitsnet-.html

“Stappen we massaal over op kernenergie in Europa, dan worden we zeer afhankelijk van de import van Uranium.” Dat zijn we nu ook van neodymium.

@Michiel,

Goede verhaal van Kris de Decker. Wat duidelijk uit dit verhaal komt is dat het geen probleem is om een elektriciteitsnetwerk te bouwen gebaseerd op 100% duurzame energie in de vorm van zon, wind en waterkracht.

ECHTER we moeten dan wel de vraag zoveel mogelijk aanpassen op het aanbod EN zorgen voor opslag waar mogelijk.

Natuurlijk moet hiervoor geïnvesteerd worden, maar dat geldt natuurlijk ook als we gasleidingen van duizenden kilometers gaan aanleggen, LNG terminals bouwen, LNG schepen over de hele wereld laten varen.

Kortom er is geen enkele reden om in verouderde techniek zoals kernenergie te gaan investeren. De vele honderden miljarden die dit kost kunnen betere besteed worden aan een echt duurzaam elektriciteitsnetwerk.

@Johan,

Experts verwachten dat het nog zeker 50 jaar duurt voordat de eerste commerciële Thorium centrale van enige schaal gebouwd kan worden. Dit is dus geen oplossing voor ons huidige klimaatprobleem. Het heeft dus geen zin hierop te gaan wachten.

Jeroen,

Het aanpassen van de stroomvraag op het stroomaanbod, conflicteert met alle basisprincipes van een vrije economische marktordening in complexe samenlevingen met industrie, internationale handel, luchthavens, autowegsystemen, ziekenhuizen en internet. Propositie is dus erg ongeloofwaardig, zonder robuuste context.

@Michiel,

Je geeft aan dat het aanpassen van de stroomvraag complex is. In de praktijk zijn er al diverse initiatieven op dit vlak. Met JEDIX kun je als consument korting krijgen als je hen toestaat om te bepalen wanneer je elektrische auto opgeladen mag worden. Immers, je hebt de hele nacht de tijd om te laden en de consument maakt het niet uit wanneer dit precies gebeurd, als de wagen maar vol is op het moment dat je de wagen weer nodig hebt. Dit zelfde concept kun je ook toepassen bij grote stroomverbruikers waarvan het niet zoveel uitmaakt wanneer deze ingeschakeld worden. Ik heb zelf een warmtepomp met een grote thermische buffer in de vorm van een grote betonnen vloer van 15cm dik en 60m2 oppervlakte. Deze betonnen vloer ligt volledig in een isolatiepakket van 20 cm dik. De temperatuur heb ik op continue 20 graden staan. Het maakt voor de warmtebeleving niet uit of mijn warmtepomp 4 uur eerder of later wordt aangeschakeld. Dit zou dus perfect aangestuurd kunnen worden via een load-balancer, waarbij ik als consument korting krijg op mijn stroom. Waar jij problemen zie, zie ik oplossingen 🙂

Mbt kernenergie hoef je het niet te vergelijken, het is op zich al geen oplossing.
Zelfs als alle regeringen ter wereld vandaag toestemming zouden geven voor het bouwen van nieuwe type 3+ reactoren, dan laten de lopende projecten (idd, oa Zweden, Frankrijk, UK) zien dat het tientallen jaren kan duren voordat de sites online kunnen komen (als dat al gaat lukken, want uitstel en budget overschrijdingen zijn steeds terug kerende factoren).

De kans is zeer groot dat er niet op tijd voldoende capaciteit gebouwd kan worden ter vervanging van de oude sites, laat staan dus dat er nog capaciteit bij zou kunnen komen om in een CO2 transitie te kunnen helpen. (Met dan weer andere problemen tot gevolg natuurlijk)

Anne.

De zomer van 2018 leidde tot extreem lage waterstanden in de rivieren. Koelwater kan voor alle centrales nog een dingetje worden…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *