Elektriciteitsverbindingen voor het verduurzamen Europa

Geplaatst door Danny Steenhorst in Economie, Energieopslag, Groene stroom, Klimaat, Transport, Water-energie, Windenergie, Zonne-energie 2 Reacties»

Willen we Europa verduurzamen, dan is er nog heel wat werk aan de winkel. Op dit moment gebruiken we voor verwarming en vooral voor transport nog overwegend fossiele energie. Willen we echt snel overgaan op duurzame energie, dan zijn grote ideeën en projecten nodig om dit te realiseren.

Om Engeland te verduurzamen kunnen ze o.a. naast windmolens op zee ook nog vele zonnepanelen plaatsen. Dit is ook nodig om over te gaan op 100% duurzame energie.
Echter voor een enorme stad als Londen is deze opgave geen sinecure en is er hulp van buitenaf nodig.

Nog geen 1000 kilometer stroomkabel nodig van Engeland naar Spanje.

Het “Marschall”energieplan.

Feiten:

  • Het noorden van Spanje en Portugal is minder dicht bevolkt dan Engeland.
  • De zon is op het Iberisch schiereiland veel krachtiger dan in de UK.
  • Er zijn nu al vele waterkrachtcentrales in het noordwesten van Spanje.
  • Meestal zijn de weersituaties in de UK en Spanje verschillend.

Tussen vele landen liggen al lange afstand stroomverbindingen, zoals de winstgevende NOR-NED stroomkabel tussen Noorwegen en Nederland.
Tussen Spanje en Engeland kunnen deze stroomverbindingen ook worden aangelegd.
De stroom kan dan duurzaam worden opgewekt door grote zonnepaneelvelden in Spanje en Portugal en wind op zee rond de UK. Indien er in de UK veel windstroom wordt opgewekt, kan deze stroom in Spanje worden gebruikt, zodat ze daar hun stuwmeren gevuld kunnen houden. De stuwmeren in Spanje en Portugal kunnen zo als accu fungeren.

Ongeveer 2 maal zoveel stroomproductie van PV panelen in Spanje t.o.v. zonnepanelen in Engeland.

Opwek met windmolens en zonnepanelen vergt in eerste instantie hoge investeringskosten, maar daarna is de “brandstof” gratis.
Om heel Europa inclusief Groot- Brittanie snel op duurzame energie overgeschakeld te krijgen zijn (helaas) ook megalomane plannen nodig. Er zullen grote partijen en overheden achter deze transitie moeten gaan staan. Uiteraard kunnen burgers zich ook verenigen in energiecoöperaties om zo samen meer duurzame energie op te wekken.

Weliswaar internet kabels, maar er worden al veel langer kabels door zeeën en zelfs oceanen aangelegd. Technisch is het geen probleem.

Waterkracht en zonne-energie een ideale combinatie!
Hoge leveringszekerheid.

Toekomstige uitbreiding plan zonnestroom uit Spanje

Met een oost en west gerichte opstelling van de zonneparken kan er bij de eerste ochtendzon en de laatste avondzon al wat stroom worden geproduceerd.
De onderzeese kabels kunnen worden gelegd met een vermogen van 1GW per stuk, zoals nu ook al wordt toegepast. De verbindingen kunnen worden opgeschaald door meerdere kabels aan te leggen. Het opschalen van de groene stroomproductie in Spanje en Portugal is eenvoudig door de zonneparken daar uit te breiden.

Ook Frankrijk, Ierland en Nederland zullen van de zonnestroom uit Spanje profiteren omdat deze landen ook stroom uit de UK importen.

Met alleen duurzame stroom hebben we nog geen 100% duurzame energie. Europese maatregelen, zoals na 2024 geen verkoop meer van fossiele voertuigen, CO2 heffing goederen (van buiten de EU), vermindering vliegbewegingen enz. moeten nu worden genomen om zo in 2030 voor het grootste deel duurzame energie te gebruiken in de EU+.

Om de hele snelle klimaatverandering tegen te gaan, is volgen vele klimaatwetenschappers nu een immens grote reductie van ons CO2 uitstoot nodig.
Indien de EU meer energie zelf opwekt is zij (dus wij) minder afhankelijk van Import.

Zie ook mijn artikel over de energietransitie i.s.m. onze buurlanden.

2 reacties op “Elektriciteitsverbindingen voor het verduurzamen Europa”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *