TLight – DLR190 LED 12W-3000K-5700K IP54 wit sn st 4000K

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen Geen reacties»

Hierbij een ledarmatuur van TLight. De metingen van OliNo laten zien dat de lamp een warm/neutraalwit licht afgeeft met een kleurtemperatuur van 3917 K. De lamp verbruikt 12.0 W aan vermogen en geeft hiermee een lichtstroom van 1327 lm. De efficiency komt hiermee op 111 lm/W. De lamp valt in de energie label categorie E (2021).

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens d.d. 2021-06-22

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 3917 K warm/neutraalwit
Lichtsterkte Iv 907.9 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Verlichtingssterkte modulatie index 1 % Gemeten met een sensor gericht op de lamp (kijkhoek niet gedefinieerd). Dit getal geeft de mate van knipperen aan.
SVM 0.0 Stroboscopische zichtbaarheidsmaat. In het Engels Stroboscopic Visibility Measure, volgens CIE TN 006:2016 gemeten. Eis per EU verordening 2019/2020 is ≤ 0.9 (na 1-9-24 ≤ 0.4) bij vollast voor bepaalde (o)led lampen.
Stralingshoek 84 deg 84 graden is de stralingshoek voor alle C-vlakken daar deze lamp symmetrisch is over de 1ste as. Fluxcode: 79 96 99 100 100.
Vermogen P 12.0 W Het netto opgenomen vermogen.
Power Factor 0.94 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 0.35 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
Verschuivingsfactor 0.95 De cosinus van de fasehoek tussen de fundamentele harmonische van de netspanning en de fundamentele harmonische van de netstroom (uit EU 2019/2020).
THD 14 % Total Harmonic Distortion.
Max inschakelstroom 6.515 A Deze stroom is gevonden bij een starthoek van de spanning van 90 graden.
Lichtstroom 1327 lm Met een fotogoniometer gemeten, berekening zoals aangegeven in LM79-08.
Efficiëntie 111 lm/W
EU2021-label classificatie E De energieklasse, van A (meest efficiënt) tot en met G (minst efficiënt). Dit label is de update van het voorgaande label, verplicht vanaf sept 2021.
EU2013-label classificatie A+ De energieklasse, van A++ (meest efficiënt) tot en met E (minst efficiënt). Dit energielabel wordt vervangen op 21 september 2021.
CRI_Ra 85 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave index.
Rf_TM30 83 TM30-15 is een verbeterde indicator (ipv CRI) over hoe goed kleuren worden weergegeven.
Rg_TM30 96 Gamut Area Ratio.
Coordinaten kleursoort diagram x=0.3837 en y=0.3774
Fitting 230V Deze lamp wordt middels een voeding aangesloten op 230 V AC.
Lumenstroom voor kippen 2276 cLm De luminous flux ervaren door kippen, gebruikmakend van het gevoeligheidsspectrum (350-780 nm) van kippen.
S/P ratio 1.7 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficiënter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
D x H afmetingen 190 mm x 90 mm Buitenafmetingen van de lamp.
D afmetingen lichtruimte 156 mm Afmetingen van het gebied waar het licht vandaan komt. Het is het oppervlak van de kleinste cirkel rondom de witte reflector. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van verlichtingsterktemetingen was 24.3 – 25.2 deg C.

De lamp wordt maximaal ongeveer 14.5 graden warmer dan omgevingstemperatuur.

Opwarmeffect: Gedurende de opwarming varieert de verlichtingssterkte niet significant ( 5 %).

Gedurende de opwarming varieert het vermogen niet significant ( 5 %).
De variatie in efficiëntie (hier indicatief berekend door deling van verlichtingssterkte door vermogen) door het opwarmen is -1 %. Een erg hoog negatief getal duidt op een significante afname door bijvoorbeeld warm worden van de lichtbron (lagere levensduur).

Afhankelijkheid spanning: Er is geen (significante) afhankelijkheid van de verlichtingssterkte wanneer de voedingsspanning tussen de 200 – 250 V varieert.
Er is geen (significante) afhankelijkheid van het opgenomen vermogen wanneer de voedingsspanning tussen de 200 – 250 V varieert.

Aan het eind van het artikel een extra foto.

Eff-variatie -1 % Dit is de variatie in efficiëntie (hier indicatief berekend door deling van verlichtingssterkte door vermogen) door het opwarmen. Een erg hoog negatief getal duidt op een significante afname door bijvoorbeeld warm worden van de lichtbron (lagere levensduur).
Dimbaar nee/niet bekend Volgens opgave fabrikant.
Melanopische Effect Factor 0.565 Volgens norm DIN SPEC 5031-100:2015-08.
Melanopische verhouding 0.46 Deze verhouding vermenigvuldigd met de luxwaarde levert de EML-waarde (equivalente melanopische waarde) gebruikt in tabel L2 van WELL std 2019-Q3.
Blauwlichtschade risico groep 0 0=geen, 1=laag, 2 = gemiddeld, 3=hoog risico. Indicatie voor alleen recht onder de lamp.
vormfactor inbouwlamp
artikelnummer 3400550
Eulumdat file Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.
IES file Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen.

EU 2021 Energielabel classificatie

Sinds september 2021 zijn deze energielabels van kracht. Ze zijn opgesteld conform de Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2015 van de commissie.

Het geldt voor lichtbronnen, met eisen aan de x,y kleurcoördinaten (is voldaan), de lumenstroom (is voldaan) en kleurweergave-index CRI (is voldaan). Aan deze eisen zijn voldaan.

De energie-efficiëntieklasse van lichtbronnen wordt bepaald op basis van het totale netspanningsrendement etaTM. Dit wordt berekend door de opgegeven nuttige lichtstroom (1161 lm, lichtstroom in een smalle kegel (90°)) te delen door het opgegeven elektriciteitsverbruik in gebruiksstand Pon (12.0 W) en dit te vermenigvuldigen met de toepasselijke factor FTM die afhangt van het type lichtbron (1.176, type: Gericht (DLS), werkend op netspanning (MLS)). Het resultaat is het totale netpanningsrendement etaTM = 114 (lm/W).

EU energielabel voor deze lichtbron

Zip bestand met daarin de EU energie-efficiëntielabels voor deze lichtbron

EU 2013 Energielabel classificatie

Sinds sept 2013 zijn deze energielabels van kracht.

Van belang voor de energieclassificatie zijn gecorrigeerd vermogen en nuttige lichtstroom.
Het opgenomen vermogen van 12.0 W moet worden omgerekend naar een gecorrigeerd vermogen. Dit is afhankelijk van het type lamp en of wel of niet inclusief voorschakelapparaat is gemeten. De keuze voor deze lamp is dat deze valt in de classificatie: Lampen met eigen voorschakelapparaat (intern of extern). Daarmee wordt het gecorrigeerde vermogen voor deze lamp 12.0 W.
De lichtstroom die gemeten is bedraagt 1327 lm. De voor nuttige lichtstroom relevante classificatie van deze lamp is: Andere gerichte lampen. Hiermee wordt de nuttige lichtstroom 1161 lm. Nu kan hiervoor een referentievermogen uitgerekend worden.

De energie efficientie index is P_corr / P_ref = 0.14.

EU energielabel voor deze lamp

Zip bestand met daarin 6 EU energie-efficiëntielabels voor deze lamp

De prestatie van de lamp in het energie-performance vlak.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak.

Het lichtdiagram en de indicatie van de C-vlakken.

Het lichtdiagram geeft een bundel aan in het C0-C180 vlak en in het 90 graden loodrecht daarop staande C90-C270 vlak. Deze zijn gelijk vanwege de symmetrie over de 1e as (de verticale as).

Bij het berekenen van de lichtsterktewaarden per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 84 graden voor het C0-C180 vlak en 84 graden voor het C90-C270 vlak.

Beeld van de lichtverdeling in 3D.

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaarden verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaarden, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 1327 lm.

Efficientie

Een lichtstroom van 1327 lm, en een opgenomen vermogen van 12.0 Watt, levert een efficiëntie van 111 lm/Watt.

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning 230.20 V AC
Voedingsstroom 0.055 A
Vermogen P 12.0 W
Schijnbaar vermogen S 12.7 VA
PF 0.94
Verschuivingsfactor DF 0.95

EU 2019/2020: Voor led en oled, DF ≥ 0,5 indien 5 W < Pon ≤ 10 W, DF ≥ 0,7 indien 10 W < Pon ≤ 25 W, DF ≥ 0,9 indien 25 W < Pon.

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen.

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de lamp.

Deze stroom is gechecked tegen de eisen, gesteld door de Europese norm IEC 61000-3-2:2018 die eisen bevat voor verlichtingsinstallaties 5 W (geen eisen), 5-25 W en > 25 W. Deze lamp verbruikt 12.0 W.
LET OP: norm geldt alleen voor lampen met voedingsspanningen hoger dan 220 V AC.

Bij een verbruik van 5-25W gelden eisen mbt de stroom. Aan minimaal 1 van de 3 onderstaande testen moet voldaan zijn.
1) Eis aan de stroomvorm en maximale eis enkele harmonischen:

Eisen mbt de stroomvorm volgens IEC61000-3-2:2018

De harmonischen van de stroom uitgezet tegen de eisen voor harmonischen vanuit IEC61000-3-2:2018, behorende bij de stroomvorm.

2) Harmonische stromen kleiner dan vermogens-drempelwaardes:

De harmonischen van de stroom vergeleken met maximale waardes in mA per Watt, volgens IEC61000-3-2:2018.

3) Maximale eis voor THD (= 70 %) en enkele harmonischen:

De harmonischen van de stroom uitgezet tegen de eisen voor harmonischen vanuit IEC61000-3-2:2018, behorende bij de maximale eis aan THD.

Er wordt voldaan aan de eisen die in IEC61000-3-2:2018 worden gesteld aan de stroom.

Inschakelstroom

De inschakelstroom is gemeten voor de verschillende starthoeken van de spanning van 0 – 170 graden (met stap van steeds 10 graden). De stroom- en spanningswaardes zijn met een acquisitiefrequentie van 39.9 kS/s binnengehaald. Daarna zijn de meetresultaten door een 2e orde 2kHz laagdoorlaat Butterworth filter gehaald. Hiermee worden zeer kortdurende, niet relevante, (stroom)pieken weggefilterd.
De lamp stond steeds twee minuten uit voordat iedere test uitgevoerd werd.

Testspanning 230.0 V
Frequentie van de spanning 50.0 Hz
Maximale inschakelstroom 6.515 A Deze stroom is gevonden bij een starthoek van de spanning van 90 graden.
Pulsbreedte max inschakelstroom 4.0E-4 s Dit is de tijd dat de puls een stroomwaarde heeft hoger dan 10 % van de topwaarde.
Minimale inschakelstroom 0.530 A Deze stroom is gevonden bij een starthoek van de spanning van 0 graden.
I^2 x t na 10 ms bij 0 graden spanningshoek 5.850E-4 A^2.s Dit is de I^2 t waarde wanneer een nulpuntsdetector wordt toegepast waardoor de spanning begint bij 0 graden hoek.

Inschakelstroom bij worst-case inschakelhoek van de spanning

Eerste cyclus van de maximale inschakelstroom

De energie I2t gedurende de eerste 10 ms van de eerste stroomcyclus

Temperatuurmetingen lamp

Temperatuurplaatje(s).

status lamp 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 24.5 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 24.5 graden C
camera Flir T335
emissiviteit 0.95
meetafstand 0.5, 1 m
IFOVgeometric 0.136 mm per 0.1 m afstand
NETD (thermische gevoeligheid) 50 mK

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is 3917 K wat warm/neutraalwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 40 graden. Daarbuiten is de verlichtingssterkte laag met 10%% van Ev recht onder de lamp, dat deze niet meer is meegenomen voor de kleurbepaling van het licht.

Voor het C0-C180 vlak: kijkende naar de stralingshoek van 84 graden dan komt dit overeen met 41.8 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt. De maximale variatie in kleurtemperatuur in dit gebied (kantelhoek) is ongeveer 1 %.

Voor het C90-C270 vlak: kijkende naar de stralingshoek van 84 graden dan komt dit overeen met 41.8 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt. De maximale variatie in kleurtemperatuur in dit gebied (kantelhoek) is ongeveer 0 %.

Kleurpunt afhankelijk van kantelhoek tov 2, 4 en 6 stap MacAdam ellips, voor alle hoeken binnen de stralingshoek (getrokken lijn) en voor alle hoeken waarbij Ev tot 10 % gezakt is (gestippelde lijn)

Lumenstroom voor kippen

De energie in het spectrum van het licht van de lamp kan worden gewogen middels de spectrale gevoeligheid van het oog van kippen (N.B. Prescott and C.M. Wathes, 1999 en J. E. Saunders, J. R. Jarvis and C. M. Wathes, 2008).

Het spectrum van het licht, gewogen tegen de gevoeligheid van mensenogen en kippenogen.

parameter [eenheid] waarde uitleg
Lichtstroom [lm] 1327 Het licht van de lamp omgerekend naar gevoeligheid van het menselijk oog.
Lichtstroom kippen [cLm] 2276 Het licht van de lamp omgerekend naar de gevoeligheid van kippenogen.
Factor van lux naar cLux 1.71 Met deze factor is de luxwaarde van dit licht om te rekenen naar de cLux waarde.

S/P ratio

Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurven en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 1.7.

Kleursoort diagram

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt binnen het gebied aangeduid met klasse A. De gebieden A en B gelden voor signaallampen.

De kleurcoördinaten zijn x=0.3837 en y=0.3774.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index.

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 85 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor 5000K een zwarte straler en voor 5000K de zon/buitenlicht).

Deze waarde van 85 is groter dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik.

De “chromaticity difference” is -0.0006, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Er wordt in sectie 5.3 van CIE 13.3-1995 een waarde genoemd van 5.4E-3 zonder verdere uitleg.
Een andere referentie is gegeven met de aangegeven gebieden voor wit licht in het kleursoortdiagram.

Kleurkwaliteitsschaal TM-30-15

TM-30-15 is een verbeterde indicator (ipv CRI) over hoe goed kleuren worden weergegeven.
TM30-15 Rf = 83, Rg = 96.

TM-30-15 Rf waardes voor 99 samples voor het licht van deze lamp. Wanneer deze de waarde 100 dicht nadert, betekent het dat de kleurweergave dichtbij die van de referentielamp zou zijn.

Grafische weergave van gemiddelde kleurpunten voor deze lamp en de referentielamp met gelijke kleurtemperatuur. Hierin kan men eventueel een verandering van kleur herkennen, en een verhoging of verlaging van de saturatie.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

Er is geen (significante) afhankelijkheid van de verlichtingssterkte wanneer de voedingsspanning tussen de 200 – 250 V varieert.
Er is geen (significante) afhankelijkheid van het opgenomen vermogen wanneer de voedingsspanning tussen de 200 – 250 V varieert.

Een abrupte variatie van + of – 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaarden van maximaal 0.1 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

Gedurende de opwarming varieert de verlichtingssterkte niet significant ( 5 %).

Gedurende de opwarming varieert het vermogen niet significant ( 5 %).
De variatie in efficiëntie (hier indicatief berekend door deling van verlichtingssterkte door vermogen) door het opwarmen is -1 %. Een erg hoog negatief getal duidt op een significante afname door bijvoorbeeld warm worden van de lichtbron (lagere levensduur).

Mate van knipperen

Er is gekeken naar de mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp.

De mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp

parameter waarde eenheid
Knipperfrequentie 99.6 Hz
Verlichtingssterkte modulatie 1 %
Knipperindex 0.001 [-]
SVM 0.0 [-]
Compact Flicker Degree 1 %

Verlichtingssterkte-modulatie-index wordt berekend als: (max_Ev – min_Ev) / (max_Ev + min_Ev).

Melanopisch effect

Het melanopisch effect zegt iets over in hoeverre het licht van deze lamp in staat is het menselijk dag- nachtritme te beïnvoeden evenals de mate van melatonineopwekking te onderdrukken.
De volgens de norm DIN SPEC 5031-100:2015-08 interessante melanopische factoren:

melanopische effect factor 0.565
kmel trans (25 jaar) 1.048
kmel trans (32 jaar) 1.000
kmel trans (50 jaar) 0.847
kmel trans(75 jaar) 0.612
kmel trans(90 jaar) 0.484
kpupil(25 jaar) 1.088
kpupil(32 jaar) 1.000
kpupil(50 jaar) 0.792
kpupil(75 jaar) 0.543
kpupil(90 jaar) 0.416

Circadiaanse Stimulus (CS)

De circadiaanse stimulus geeft de mate van beïnvloeding aan dat het licht van deze lamp heeft op het menselijk circadiaanse ritme. Naast het melanopische effect van de Ganglion cellen worden ook de bijdragen van S-kegeltjes en staafjes meegenomen. Een CS-waarde van 0,1 heeft nauwelijks effect en een waarde > 0,3 heeft wel effect (0,7 is de maximale, gesatureerde, waarde). De CS-waarde is afhankelijk van het spectrum van het licht en ook van de hoeveelheid ervan (ontvangen op het oog).

Ev [lux] CL_A CS
20.0 12.3 0.02
30.0 18.4 0.03
50.0 30.7 0.04
75.0 46.2 0.07
100.0 61.7 0.09
150.0 93.0 0.13
300.0 188.7 0.23
500.0 320.2 0.33
750.0 490.8 0.41
1000.0 668.1 0.47
1500.0 1041.5 0.54
2000.0 1438.6 0.58

Blauw Licht Schade

De mate van blauwlicht en de schade die het kan veroorzaken op het netvlies is bepaald. Hierbij de resultaten.

Het niveau van blauw licht van deze lamp tov de blootstellingslimiet en de verschillende classificatiegebieden.

L_lum0 [mm] 156 Afmeting helderste gedeelte lamp in C0-C180 richting.
L_lum90 [mm] 156 Afmeting helderste gedeelte lamp in C90-C270 richting.
SSD_500lx [mm] 1339 Berekende afstand waarop 500 lux gemeten zou moeten worden. Dit is geldig wanneer deze zich bevindt in het verre veld van de lamp. Noot: Als deze waarde 200 mm is dan is op grond van de norm IEC 62471:2006 gerekend op 200 mm afstand.
Begin verre veld [mm] 1103 Minimale afstand waarbij de lamp gezien kan worden als puntbron. In dit gebied geldt dat Ev evenredig is met (1/afstand)2.
300-350 nm waardes ingevuld met 0 nee In het geval dat OliNo heeft gemeten met een SpecBos 1211 spectrometer zonder UV optie dan is er geen meetdata van 300-349 nm. Bij lampen die nabij 350 nm geen energieinhoud meer hebben, kan dan het gebied van 300-349 nm eventueel ingevuld worden met 0.
alphaC0-C180 [rad] 0.100 (Schijnbare) voorwerpshoek in C0-C180 richting.
alphaC90-C270 [rad] 0.100 (Schijnbare) voorwerpshoek in C90-C270 richting.
alphaAVG [rad] 0.100 Gemiddelde (schijnbare) voorwerpshoek. Indien >= 0.011 rad dan wordt met radiantie Lb de blootstellingslimiet berekend. Anders met irradiantie Eb.
Blootstellingswaarde [W/m^2/sr] 2.28E+1 Blauwlichtschade waarde voor deze lamp, gemeten recht onder de lamp. Er is gerekend met Lb.
Blauwlichtschade risico groep 0 0=geen, 1=laag, 2 = gemiddeld, 3=hoog risico.

Extra

Extra foto’s.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *