OliNo – test anti knipper LED module

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampen, Uitleg 3 Reacties»

OliNo heeft een anti-knipper led module gekocht en in dit artikel wordt deze module getest. Deze module zou, mits geplaatst parallel aan een ledlamp die op zichzelf knippert, dit knippereffect moeten reduceren/verhelpen.

Knipperende ledlamp

Stel je hebt een lamp die knippert. Hiermee bedoelen we lichtvariaties op hoge snelheid, vanaf 80 Hz. Dit wordt ook wel stroboscoopeffect genoemd. Wanneer het licht van een ledlamp flink knippert, dat wil zeggen bijna geheel aan en uit voor zeg 100x per seconde, dan zullen de meeste mensen die als onrustig ervaren. Sommige ervaren er veel last van en anderen minder. Hoe dan ook goed om te voorkomen.

Een ledlamp die an sich flink knippert is de ledlamp zoals hier aangegeven. Deze heeft een E14 fitting en wordt direct aan de 230V AC verbonden. Er is met een snelle meetcel het licht gemeten en dit omgezet in een grafiek die de mate van snelle lichtvariaties weergeeft.


Deze grafiek laat zien dat er flinke intensiteitsverschillen zijn in het licht dat de lamp afgeeft. In getallen:
Flicker frequentie 100 Hz. Flicker percentage 95 %.
Een meetwaarde die door de EU gevraagd wordt is de SVM parameter, daarvan is de waarde: 1.7 (dit is veel hoger dan de uiteindelijke vereiste waarde van maximaal 0.4).

Het vermogen van de lamp is ook gemeten: 1.7 W met een powerfactor van 0.48. Zie hierbij ook de spanning over en de stroom door de ledlamp.

De spanning is een nette sinusvormige spanning met een effectieve waarde van 230 V. De stroom loopt wat voor en is wat hoekig. Met een powerfactor van 0.48 is er heel wat blindvermogen.

De anti-knippermodule

Een module wordt verkocht met de belofte dat deze, wanneer parallel geplaatst naast de knipperende lamp, deze lamp niet meer zal knipperen. Zie hierbij de specificatie. Ook is hier een foto van de module afgebeeld.

Deze anti-knippermodule moet dus parallel worden geplaatst aan de te corrigeren lamp. Dat is gedaan voor de geteste E14 lamp door de volgende opstelling te maken.

Hier is te zien dat de witte ant knipper ledmodule parallel staat aan de te corrigeren E14 ledlamp.

De meetresultaten met anti-knippermodule

We hebben het geheel op 230V AC aangesloten en weer het knippergedrag gemeten.

Aan het lichtintensiteitspatroon te zien is er niets veranderd. De waardes: Flicker frequentie 100 Hz. Flicker percentage 95 %.
Een meetwaarde die door de EU gevraagd wordt is de SVM parameter, daarvan is de waarde: 1.7 (dit is veel hoger dan de uiteindelijke vereiste waarde van maximaal 0.4).

Er is dus niets verbeterd aan het knippergedrag.

Ook is het vermogen gemeten. 5.2 W met een powerfactor van 0.86. Zie hierbij ook de spanning over en de stroom door de ledlamp.

De stroom is nu meer een sinus geworden. Door de lamp + unit samen wordt nu flink meer vermogen opgenomen.

Uit elkaar halen van module

Met een paar korte klappen van een hamer krijgen we de led aparter wel voorzichtig uit elkaar. De stenen omhuizing gaat er vanaf en dan lijkt het dat we eenvoudigweg twee weerstanden achter elkaar zien.

Zie bovenaan de uit elkaar gehaalde en onderaan een model nog intact.
De twee weerstanden gemeten levert 14.6 kOhm als weerstand.

Stel dit is een set van twee weerstanden van 14.6 kOhm, dan zou de vermogensopname bij aansluiten op 230V AC zijn: 230/14600 x 230 = 3.6 W. Tel dit vermogen van de twee weerstanden op bij het vermogen door de lamp van 1.7 W en we komen op 5.1 W in totaal, dit is ook wat we gemeten hebben. Dus de aanname dat we hier met twee weerstanden te maken hebben is correct.

Gebruik

Deze weerstand is er niet voor om het flicker-gedrag van een ledlamp die aanstaat, te corrigeren. Maar wel ergens anders voor. Wanneer een schakelaar een ingebouwd neon lampje heeft, dan is het zo dat wanneer deze schakelaar in de uit-stand staat, er door het neon lampje een kleine stroom gaat. Bij het schakelen van een halogeen of gloeilamp gaat deze halogeen of gloeilamp door dit kleine stroompje niet aan maar het neon lampje in de schakelaar wel. Dus wanneer de lamp uit is (schakelaar in uit-stand) dan brandt dit neon lampje en niet de gewone gloei of halogeenlamp.
Echter wanneer een ledlamp geschakeld wordt middels deze schakelaar, kan het zomaar zo zijn dat de ledlamp wel degelijk zwak oplicht wanneer de schakelaar in de uit-stand staat en het neonlampje een kleine stroom doorlaat. Het is dit knipperen wat bedoeld wordt. Dan kan door deze weerstand parallel aan de ledlamp te zetten, dit knipperprobleem van de ledlamp in uitstand, wel opgelost worden. Wat namelijk gebeurt is dat de weerstand de stroom van de neonlamp door zich laat lopen en dan loopt deze stroom niet meer door de ledlamp waardoor deze de leds ook niet meer zeer zwak aangaan.

Conclusie

De led adapter belooft het knipperen tegen te gaan. De led adapter lijkt te bestaan uit een eenvoudige weerstand van 14.6 kOhm. Dit zorgt voor een belasting van 3.6 W. Het doet verder niets aan het al dan niet knipperen van een ledlamp in zijn aan-stand. Let daar dus op.

De weerstand kan wel het knipperen van een ledlamp in uit-stand oplossen. Bijvoorbeeld wanneer deze na een schakelaar komt die een neonlampje als indicator heeft.

3 reacties op “OliNo – test anti knipper LED module”

Ik schreef: “Door de lamp wordt nu flink meer vermogen opgenomen. Deze zal dus ook meer licht geven, maar is ook warmer geworden door de hogere vermogensopname (ruim 3x zoveel!) waardoor deze ook een flink kortere levensduur zal hebben.” maar als ik erover nadenk denk ik niet dat de lamp meer licht afgeeft maar dat dat blokje gewoon meer vermogen opneemt. Dus niet meer licht en nog steeds knipperen en dan ook nog eens meer verlies door een hogere opname van vermogen.

Zelf denk ik dat deze module bedoeld is voor gebruik bij een ledlamp achter een dimmer.
Als het vermogen van de ledlamp lager is dan het minimale vermogen van de dimmer, dan kan een dimmer onstabiel worden, en de ledlamp gaan knipperen.
Dat is geen 100 Hz knipperen, maar een veel lagere frequentie die erg hinderlijk is.
Een weerstand (of zo’n module) parallel aan de ledlamp zetten kan in zo’n geval dit knipperen (veroorzaakt door de dimmer) doen stoppen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *