Hoeveel bespaart men met een HR-ketel?

Geplaatst door Arie Groenveld in Energiebesparing 181 Reacties»

In het artikel “Energiebesparing thuis: een praktijkgeval” heb ik aangegeven, hoe ik door gerichte maatregelen in de loop van een aantal jaren het gasverbruik met een factor 3 heb gereduceerd. Nadat ik in januari 2006 mijn VR-ketel (verbeterd-rendementsketel) door een HR-ketel (hoogrendementsketel) heb vervangen, was ik natuurlijk benieuwd hoeveel energie ik hierdoor extra heb bespaard. In bijgaand artikel wordt e.e.a. in beeld gebracht.

Gas vlam

Na het nemen van energiebesparende maatregelen is het niet eenvoudig om exact aan te geven hoeveel er nu werkelijk is bespaard. Door de variatie in strengheid (of momenteel zachtheid) van winters zijn resultaten immers moeilijk te vergelijken. Maar door een consequente registratie van het gasverbruik en buitentemperatuur per maand zijn de verschillen onafhankelijk van de aard van de winter wel degelijk zichtbaar te maken.

/wp-content/uploads/2008/articles/hoeveel-bespaart-men-met-een-HR-ketel_cv-ketel-400.jpg

De nieuwe HR-ketel

In onderstaande tabel zijn de gemeten waarden van een aantal wintermaanden weergegeven.
Deze getallen betreffen de gemiddelde maand-temperatuur (zie www.knmi.nl) , het gemiddeld aantal gebruikte m3’s gas per dag, de gemiddelde windsnelheid in m/sec en het gemiddeld aantal uren zon per dag.
Halverwege de maand januari 2006 is de HR-ketel geinstalleerd, waardoor deze maand is opgesplitst in een VR-deel en een HR-deel in de tabel. Het in de tabel vermelde gasverbruik betreft alleen het CV-gebruik door van de gemeten waarden een halve m3 af te trekken. Dat is namelijk het gemiddeld gasverbruik per dag in de zomermaanden, hetgeen dus uitsluitend slaat op het warm-watergebruik.
Door de temperatuur en het gasverbruik op te nemen in het spreadsheet-programma Excel kan men hiervan een puntengrafieken maken, waarna men door Excel een rechte lijn kan laten trekken, die het stookgedrag benadert van het huis. Hierdoor zijn twee grafieken ontstaan. Een voor de metingen met de VR-ketel en een met de HR-ketel.
Het verband is namelijk lineair, daar het warmteverlies in een pand evenredig is met het temperatuurverschil tussen de binnen- en buitenkant hiervan.

Of in formulevorm: E = ΔT x O x G
ΔT is het gemiddelde temperatuurverschil tussen binnen en buitenmuren.
O is het totaaloppervlak van de buitenmuren, ramen en dakoppervlak.
G is het samengestelde warmtegeleidingsvermogen van genoemde buitenoppervlakken.

gas verbruik

Vergelijking gasverbruik tussen VR- en HR-ketel.

Dat de punten in de grafieken niet exact op één lijn liggen is te verklaren uit de variatie in gemiddelde windsnelheid en uren zonneschijn in de diverse maanden.
Zo ligt het punt van de maand jan-05 (5,6; 7,6) boven zijn VR-grafiek voornamelijk vanwege de hogere gemiddelde windsnelheid en daardoor sterkere afkoeling.
Het punt van de maand mrt-06 (4,1; 5,8) ligt daarentegen onder zijn HR-grafiek voornamelijk vanwege het relatief hoge aantal zonne-uren per dag.
Door Excel kan men ook de vergelijking van de grafieken laten berekenen. Hieruit blijkt dat de hellingen van de VR- en HR-grafieken resp. -0,74 en -0,59 bedragen, waaruit men door deling van beide getallen kan afleiden hoeveel de besparing is.

De installatie van de HR-ketel heeft geleid tot een energiebesparing van 20% ten opzichte van de VR-ketel.

Bovenstaande berekening kan men uiteraard ook toepassen om het besparingseffect af te leiden van maatregelen zoals isolatie van muren en/of daken.

vr-ketel gemid.temp. gas (m3/dag) wind (m/sec) zon (uren)
okt-04 11,6 2,4 5,2 4,2
nov-04 6,9 6,1 4,1 1,8
dec-04 4,0 8,4 4,4 1,7
jan-05 5,6 7,6 6,6 2,9
feb-05 2,8 8,8 5,0 3,5
mrt-05 6,5 5,7 5,1 3,2
nov-05 7,5 5,2 4,5 2,7
dec-05 4,4 7,8 4,6 2,1
jan-06 2,0 9,3 3,9 2,1
hr-ketel gemid.temp. gas (m3/dag) wind (m/sec) zon (uren)
jan-06 2,0 7,8 5,1 3,6
feb-06 3,2 7,4 5,2 2,0
mrt-06 4,1 5,8 5,6 5,0
okt-06 13,9 0,6 5,0 3,5
nov-06 9,7 3,2 5,6 2,9
dec-06 6,9 5,2 5,8 1,2

181 reacties op “Hoeveel bespaart men met een HR-ketel?”

@Arie,

Na het lezen van diverse artikelen, ben ik toch maar weer eens aan de slag gegaan met de ketel. Ik heb het max vermogen teruggezet van 24 naar 11KW (lijkt me voldoende voor een appartement van 70m2). Ook de pompsnelheid heb ik ingesteld op de laagste van de 2 te kiezen waarden. Met de temperatuur op 70 graden, zie ik dat de vetrektemperatuur rond de 65 ligt, en de retour op 57. Delta is dus 8. Nu begrijp ik dat voor een ideaal rendement een delta van 20 nodig is. Klopt dit? Waarom is dit eigenlijk zo? Zolang de retourtemperatuur maar onder de 58 graden ligt, blijft de ketel condenseren, toch?

@Roel,
Het terugzetten van het vermogen lijkt me in jouw geval gezien de te verwarmen inhoud verstandig.
Het temperatuurverval over een radiator blijkt bij waterzijdig inregelen op 20 graden een goede keus te zijn. Ik denk dat dit verval mede afhangt van de buitentemperatuur, want hoe kouder het is hoe hoger je radiatortemperatuur zal zijn wat ook het verval beïnvloedt.
Als je voetventielen hebt op de radiatoren kun je dat instellen. Ik heb ze niet op mijn radiatoren (huis is van 1974). Dat waterzijdig inregelen wordt mede gedaan om de energieverdeling over de diverse vertrekken in balans te brengen. Bij 20 graden verval krijg je wel een flink lagere retourtemperatuur hetgeen het ketelrendement ten goede komt.
Wat betreft de max. watertemperatuur zal deze afhangen van de vraag naar warmte en dus afhankelijk van de buitentemperatuur. Het kan zijn dat je het hartje winter niet warm krijgt en zul je de watertemperatuur moeten verhogen.
Het is geen vaststaand feit dat je bij een retourtemperatuur van 58 graden condensatie krijgt. Dat zal mede afhangen van het type ketel. Ik heb (mede vanwege vloerverwarming) mijn max. temp. ingesteld op 60 graden en is de retourtemp. ongeveer 45 graden. Mijn ketel condenseert echter bij deze temperatuur voor maar 50%. Uit elke kuub gas komt bij verbranding zo’n 1,5 kg waterdamp vrij. Als je het water opvangt dat uit een slang komt die van onderuit de ketel naar de afvoer gaat, kun je meten hoeveel er van de waterdamp condenseert.
Het is altijd zinvol om de max. temp. zo laag mogelijk in te stellen, maar deze beïnvloedt daarmee ook de opwarmingssnelheid van de vertrekken. Je moet in die zin proberen een goede balans te vinden.

@Arie,

Wederom dank voor je antwoord.

Er zitten zo te zien geen voetventielen op de radiatoren, ik kan ze i.e.g. niet vinden. Ze zijn rond de 15 jaar oud. Ik heb de radiator in de hal en in één van de slaapkamers die niet gebruikt wordt half dichtgedraaid om de boel te “tunen”.

Ik heb de bouwschema’s van ons apartement erbijgepakt, en zo te zien is het een éénpijpssysteem met drie afsplitsingen. Op de eerste lijn zit de radiator van de hal en één van de huiskamer (tezamen goed voor zo’n 900 watt). De tweede lijn pakt de twee badkamers en de tweede radiator van de huiskamer mee (zo’n 1800 watt) en de derde lijn voorziet de drie slaapkamers (zo’n 1900 watt).

Zoals verwacht weinig vermogen dus, maar misschien klopt dit wel daar wij woonachtig zijn in de buurt van Barcelona en het klimaat uiteraard minder vermogen vereist dan in NL. Al had ik liever een extra radiator erbij gehad in de woonkamer (we gebruiken nu een elektrisch met olie gevulde radiator als hulp).

Met de ketel inmiddels ingesteld op 9KW, en de temperatuur op 65 graden, condenseert deze toch redelijk zo te zien aan de druppels die eruitkomen. Delta aanvoer-retour is max. 8 graden echter. Zodra de retourtemperatuur in de buurt van de 65 komt, schakelt de ketel uit voor zo’n 13 minuten (instelbaar).

Enige suggestie nog van hoe dit beter in te stellen is, of denk je dat dit wel het maximaal behaalbare rendement oplevert?

@Roel,

Zo te zien valt er verder weinig te optimaliseren. En als de opwarmingstijd te lang is in een koude periode, zou ik de max. watertemperatuur tijdelijk hoger zetten. Je hebt nu eenmaal radiatoren, waarvan de capaciteit afhangt van de gebezigde temperatuur.
Overigens is het natuurlijk altijd mogelijk om in de kamer een radiator te vervangen door een met een hogere capaciteit van dezelfde afmetingen (l x b).

Hallo Arie
Ik heb met bewondering al deze reacties gelezen .
Maar nu is mijn vraag mijn oude geiser en cv (VR) word vervangen door een Nefit proline HRC 30 CW5. Nu heb ik iets gelezen over de diam. van de leidingen . Mijn hele huis is voerzien van halfduims leiding .
Mijn vraag is : is dat een probleem .

Mvg. John

@ John,

Als je cv-ketel wordt vervangen door een HR-combiketel verandert er in feite niets aan de loop van het water in de cv-leidingen. Aan je ketel komen er twee leidingen bij: een voor de toevoer van koud water en een voor de afvoer van heet water.
Als je merkt dat aan het eind van je cv-circuit er kamers niet voldoende warm worden, dan zou het kunnen dat de leidingen die direct vanaf (en naar) de ketel komen en gaan naar de eerste T-koppeling onvoldoende capaciteit hebben. Die zou je dan door een 22 mm leiding kunnen vervangen.

Hallo Arie
Bedankt voor je snelle antwoord , als het goed is worden de leidingen van de ketel 22 MM naar de halfduims die zijn ongeveer 5 Meter .Mijn ketel is nog goed maar mijn geiser is bevroren hij hangt in de berging daar vriest het niet maar er komt een ijskoude lucht door de afvoer naar binnen en dat is het probleem . De pijp gaat door de muur en dan 5 meter omhoog niemand snapt het de pijp zou moeten trekken maar er komt koude lucht naar binnen mijn ketel staat op zolder en gaat met twee pijpen links en rechts naar beneden ik denk dat je weet wat ik bedoel .nu komt mijn hele voorziening in de berging te hangen en word aangesloten op de linkerkant en dat zou moeten werken .wij hopen dat wij een goede keus gemaakt hebben met deze ketel als je 65 bent moet je maar zien dat je de kosten er uit krijgt maar een nieuwe geizer kost ook 1000 euro en nu heb ik een combie voor 1100 euro .
Mvg John

Hallo
Mijn nefit ketel is geinstaleerd het is nu weer warm , en ik heb weer heet water . maar nu een vraag over de thermostaat , wat ik nu heb hangen is een honywell 4 maar die is denk ik niet modulerend .is het nu raadzaam om een nefit thermostaat te kopen ik hoef geen klokthermostaat want die word toch niet gebruikt . Die honywell is dat ook maar staat altijd op contenu wat is wijs en raden jullie mij aan .

John

@ John,

Het voordeel van een modulerende thermostaat zou kunnen zijn dat hij de vlamhoogte van de ketel regelt afhankelijk van de afwijking van de kamertemperatuur t.o.v. de gewenste temperatuur. Dat zou het ketelrendement ten goede komen. Als de Honeywell 4 een aan/uit-thermostaat is, kan de ketel ook wel moduleren op de temperatuur van het retourwater. Als dat in de buurt komt van de maximaal ingestelde watertemperatuur wordt de vlamhoogte wat minder. Ik heb geen metingen beschikbaar over het beste type thermostaat.
Ik zou de klok van de thermostaat zeker gebruiken en nachtverlaging toepassen, want een cv met radiatoren werkt i.h.a. redelijk snel en heb je ’s morgens ook je huis op een redelijke temperatuur.
En nachttemperatuur van 14 à 16 graden zou best kunnen. Dan is het warmte verlies naar buiten ook minder en stook je zuiniger.
Zie mijn artikel:
http://www.olino.org/articles/2008/01/09/nachtverlaging-bij-vloerverwarming-rendeert-wel

Arie

Ik heb nog een vraag over de ketel , hoe kom ik er achter wat de ideale temperatuur van het ketelwater en de pompsnelheid moet zijn .

John,

Bij een HR-ketel vindt bij een lage watertemperatuur meer condensatie plaats dan bij hogere temperaturen en is het ketelrendement iets hoger. De warmte die vrijkomt bij de condenserende waterdamp in de afvoer draagt bij aan de verwarming van het koudere retourwater. Hoe kouder dat water is, hoe beter deze condensatie verloopt.
Bij mij staat de max. watertemperatuur op 60 graden, maar ik gebruik vloerverwarming (bijverwarming) die kan volstaan met een watertemperatuur van 40 graden. De enige radiator in de kamer wordt dan circa 60 graden.
In feite zou je met radiatoren 70 graden kunnen proberen. Als je daarmee de gewenste kamertemperatuur niet haalt, moet je het water wat warmer maken. In voor- en najaar kun je deze eventueel weer terugstellen.
De pompsnelheid is een kwestie van uitproberen. Als de cv-leidingen te veel herrie produceren moet je de pomp lager zetten. Een hogere snelheid verbruikt meer elektrische energie. Maar het water moet wel goed circuleren.

@ Arie

M’n schoonbroer heeft een nieuwe gascondensatieketel laten installeren maar hij gebruikt nog de oude kamerthermostaat(Honeywell),
indien hij deze zou vervangen door een recente kamerthermostaat zou hij hierdoor dan een besparing hebben op z’n gasfactuur?

@ Kristof,
Een moeilijk te beantwoorden vraag. Met een klokthermostaat bepaal je op welke tijden een gewenste kamertemperatuur wordt gewenst. En dat zal met een andere thermostaat geen verschil geven.
Moderne thermostaten zijn modulerend, waarbij ze invloed hebben op de vlamhoogte van de ketel. Deze hoogte wordt minder naarmate de kamertemperatuur dichter bij de gewenste temperatuur zit. Dat zou een positieve invloed kunnen hebben op het ketelrendement. Maar ik heb er geen meetgegevens over.
Ik zag wel een verhaal over de diverse mogelijkheden op de website van MilieuCentraal. Ik hoop dat deze informatie onderbouwd is door metingen. Zie: http://www.milieucentraal.nl/themas/energie-besparen/verwarmen/centrale-verwarming

@Arie

De gasfactuur is weer binnen, en tot mijn verbazing is deze 60% hoger dan twee maanden geleden (facturen komen hier eens in de 2 maanden)!

Weliswaar hebben we een koude periode gehad van 2 a 3 weken, maar 60% is wel erg veel. Zouden mijn instellingen dan een negatief effect hebben gehad op het verbruik? Bij de vorige factuur stond de ketel nog gewoon op fabrieksinstellingen (24 KW), de afgelopen twee maanden stond deze op 9KW. Hoe is bij jullie het verbruik t.o.v. twee maanden geleden? De eerste factuur ging over de periode 10/NOV – 09/JAN, de tweede over 10/JAN – 09/MAA.

Een kleine correctie, het verbruik was 50% hoger.

T.o.v. vorig jaar, me de oude ketel, is er een 16% bespaard. Terwijl de winter vorig jaar minder koud was dan dit jaar…

@Roel,

Over de eerste periode was mijn gasverbruik 377 kuub, over de 2e periode 444 kuub. Dat is 18% meer.
Mijn ketel heb ik ingesteld op 50% vermogen voor CV-verwarming. Dat is 12 kWatt. Om een goed beeld te krijgen van het stookkarakter van je huis, zou je via een tabel met daarin de gemiddelde maandtemperaturen en het gemiddeld gasverbruik per maand in Excel over de wintermaanden.
Maak dan een puntengrafiek en trek er een trendlijn door, zoals in het artikel.
Daarmee kan je verschillen ontdekken, als je datzelfde doet in een volgende winter.

Er komt binnenkort ook bij ons een nieuwe cv-ketel, de huidige is ruim 13 jaar oud en ik vermoed dat er het één en ander aan stuk is, getuige de vele geluiden dit ding maakt. We zijn er nog niet helemaal uit welke CV-ketel het gaat worden. Ofwel de Atag A244EC (niet modulerend, niet Opentherm en geen mogelijkheid tot aansluiting van een zonneboiler) of de Remeha Calenta 28c. Ik denk dat de laatste milieutechnisch het beste is. We zijn financieel beperkt tot een gewone HR-ketel en kunnen we op dit moment jammer genoeg niet inzetten op zonne-energie of een HRe-ketel.

Aangezien de zonnepanelen in de nabije toekomst steeds efficienter en wellicht goedkoper gaan worden, willen we wellicht later wel een zonneboiler aanschaffen.
http://www.solergy.nl/nieuws-zonnepanelen/

Heeft iemand van jullie nog een suggestie voor een milieuvriendelijke HR-ketel?

@Steven,

Het is vrij lastig te beoordelen welke HR-ketels het beste zijn.
Volgens een test van de Consumentenbond kwam de Remeha Calenta 28c er als 2e uit.
Ik heb zelf in 2006 een Vaillant-ketel VHR 24-28c geïnstalleerd. Achteraf merkte ik dat de pompsnelheid van de ketel niet instelbaar was hetgeen ik als een nadeel heb ervaren. Ik heb het vermogen zelf teruggebracht met een condensator in serie.
Wat betreft de keuze tussen aanschaf van een zonne-boiler of PV-panelen heb ik in mijn 2-persoons huishouden een berekening gemaakt.
Met een zonneboiler zou ik per jaar circa 180 kuub gas besparen. Dat komt overeen met € 100 per jaar. De aanschaf zou mij op circa € 2000 komen. Een terugverdientijd van 20 jaar.
Dit nog afgezien van het elektraverbruik van de pomp en de afschrijving. In heb voorbeelden gezien van disfunctioneren na 10 jaar.
Ik heb inmiddels dankzij een 15% kortingsactie van http://www.windvogel.nl waar ik lid van ben er voor € 1380 op mijn dak 3 PV-panelen bijgezet, die per jaar circa 600 kWh produceren overeenkomend met een besparing van € 138. Een terugverdientijd van 10 jaar en met een verwachte stijging van de E-tarieven zal dat op circa 8 jaar uitkomen.

Overigens begrijp ik je laatste alinea niet helemaal. Er is een verschil tussen een zonneboiler, die met een zonnecollector werkt voor de opwarming van water en zonnepanelen (ofwel PV-panelen) die elektriciteit opwekken waardoor je E-meter achteruitloopt.

Bedankt voor de reacties,

@Arie: Ik dacht altijd dat een zonneboiler met panelen werkte, maar gisteren (na het schrijven van mijn stukje) las ik over de zonnecollectoren zoals het buizensysteem.

@Niels: ik heb mijn informatie van een vergelijkingssite, ik kan even niet meer achterhalen welke. Binnenkort komt er eeen onderhoudsmonteur naar mijn huidige CV kijken. Heb al gehoord dat ik daar geen 100 euro meer aan moet besteden.
Deze monteur neemt ook informatie mee over nieuwe ketel.

Waterzijdig inregelen is erg belangrijk om optimaal gebruik te maken van een HR-ketel. De besparing die je kunt behalen met een HR-ketel is sterk afhankelijk van de retour-temperatuur van het systeem. Een HR-ketel heeft het hoogste rendement bij een lage retourtemperatuur (water uit het gebouw naar de ketel toe). Bij een conventionele ketel gaat het water op 90 °C het systeem in en komt terug op 70 °C. Om het maximale rendement te halen uit een HR-ketel, moet de retourtemperatuur zo laag mogelijk zijn en in ieder geval lager dan 55 °C zijn. Anders condenseren de rookgassen niet en presteert de ketel niet beter dan een VR-ketel (Verbeterd Rendement ketel). Je kunt zonder dure aanpassing optimaal gebruik maken van een HR-ketel door de installatie waterzijdig in te regelen.
Veruit de meeste installaties zijn vanwege de extra kosten of onbekendheid nooit ingeregeld. Hierdoor wordt onnodig veel (vaak wel een 4x te veel) water opgewarmd en door de cv-installatie gecirculeerd. Door in te regelen kan vaak moeiteloos extra energiebesparing van gemiddeld 5% oplopend tot wel 20% worden gerealiseerd. Een niet ingeregelde cv-installatie leidt niet perse tot problemen maar heeft dus wel een hoger energieverbruik.

Bij Danfoss op de website kun je tools vinden die je helpen om de installatie goed te kunnen inregelen. http://www.inregelen.danfoss.nl

@Arie,

Met grote interesse heb ik inmiddels deze hele blog doorgelezen.
Vraag: Wij hebben exact dezelfde Vaillant HR-combi als jij. Nooit problemen mee gehad.
Sinds een maand is plotseling de temperatuur van het tapwater gaan fluctueren op alle kranen. Ik heb geen waterbesparende douchekop of andere kranen. Ingestelde temperatuur staat niet te dicht bij het maximum. Geen kalk in de zeefjes vóór het blok. Als ik de warme kraan helemaal openzet wisselt de temperatuur per ca 30 seconden van 0ngeveer 40 naar 60 graden. Wat kan daarvan de oorzaak zijn?

@Dirk-Jan,

Ik ben geen cv-ketelspecialist, maar kan iets mis zijn met een van de volgende onderdelen:
– de warmtewisselaar,
– de thermostaat van het tapwater
– de driewegklep. Deze klep gaat om als tijdens cv-gebruik er tapwater wordt gevraagd. Die moet soms worden vervangen. Je zou ook kunnen kijken of de hoogte van de vlam fluctueert tijdens tapwatergebruik.
Je kunt ook Googlen op “temperatuur tapwater schommelt”.
Ik zag o.a. http://www.klusidee.nl/Forum/about86705.html
Veel succes.

Dank voor je reaktie en advies. Inmiddels was ik al wat verder:
Driewegklep is oké.
Vlam fluctueert heel erg (niet bij verwarmen, dan brandt hij mooi regelmatig);alleen bij tapwatervraag jaagt hij enorm op en zakt weer in; blijft hij achter elkaar steeds doen, maar ketel gaat niet uit; géén storingsmelding F07/F08 (aanvoer-/retoursensor).
Dus waarschijnlijk warmtewisselaar (kalk) of tapwatertermostaat.
Ga ik uitzoeken.

Dag, allereerst mijn complimenten voor de manier waarop de verschillende deelnemers de vragen beantwoorden. Ben diep onder de indruk en heb hier al veel geleerd.
Graag leg ik onze vragen aan u voor in de hoop binnenkort gefundeerde beslissingen te kunnen nemen.
Wij wonen in het aardbevingsgebied van Groningen en komen door schade aan ons huis in aanmerking voor een bijdrage die we moeten/mogen besteden aan de verbetering van de energiehuishouding van ons huis.
Onze ca. 15 jaar oude cv-ketel is aan z’n laatste maanden bezig, gezien de steeds sneller terugkerende problemen. Reparatie is minder zinvol dan het geld investeren in een nieuwe.
We hebben een kleine houtkachel in onze kleine woonkamer staan. Ca. 70m3. Alles in huis is gelijkvloers. Stoken we dat houtkacheltje, dan blijft de rest van het huis steenkoud en is de kamer al snel te warm.

Kan die houtkachel ook aangesloten worden op de nieuwe cv-ketel, zodanig dat de rest van het huis ook meedeelt in de warmte?
Of… is een gescheiden leidingensysteem met twee thermostaten (woonkamer-rest v/h huis) handiger?
Zo’n extra optie zal de ketel in aanschaf iets duurder maken, maar daar hebben we dan ook het plezier van de houtkachel voor terug.
Zonnepalen zien we niet zitten. De overheid is niet zo betrouwbaar dat we van een consistente opbrengst van opgewekte energie durven uitgaan.
Warm water op zonne-energie lijkt ons beter haalbaar. Dat scheelt in elk geval een hoop verwarmingskosten van het warme water.
Kunnen we zo’n ‘zonneboiler’ ook aansluiten op de cv-ketel, zodat de ketel eerst heet water uit de boiler haalt voordat de ketel zelf begint te stoken?
Zou een leuke extra besparing op gas kunnen zijn. Maar is dat ook in de praktijk te doen?
Hoe groot zou zo’n boiler moeten zijn i.v.m. overbrugging van een of twee donkere dagen? We zijn met twee personen. Hebben geen vaatwasser die het hete water van de boiler kan benutten. Wel een wasmachine die ongeveer om de andere dag een 60 graden wasje draait.
We zijn veel buitenshuis bezig met een grote tuin en twee paarden.
Heeft het dan zin om een (gevoelige) bewegingsmelder aan de thermostaat te koppelen zodat de cv-ketel niet gaat branden wanneer we niet in huis zijn? Hoe simpel is zo’n melder aan en uit te schakelen? Als we naar bed gaan, zal de thermostaat zonder onze aanwezigheid toch aan de slag moeten aan het begin van de dag.
U ziet, een aantal vragen waar ik hier de antwoorden nog niet op heb gezien. Graag horen we voorstellen, mogelijke valkulen en op- en aanmerkingen op onze gedachten.
Wat ik hier nog nergens heb gelezen t.a.v besparingen is een heel simpele tip: ’s avonds als het donker is de gordijnen dicht doen.
Kijkt u ’s avonds eens buiten om u heen en u ziet hoe welvarend we allemaal zijn. Vrijwel nergens gaan de gordijnen dicht. Helpt wel degelijk.
Alvast bedankt voor het meedenken.

Heeft iemand al hun Vaillant VHR 24-28C vervangen voor een ander type? Zo ja, heeft u voordeel ervaren in gasverbruik?

Ik heb het idee dat dit type namelijk weinig rendement haalt uit langzaam verwarmen. De retour blijft namelijk ook erg hoog en die pomp maakt het niet makkelijker. Het begint me nu te irriteren dat ik bij alle pijpjes in de straat geen rook zie, maar bij ons het zie stomen als een stoomboot.

@Reginald,
Zoals je weet wordt het HR-rendement gehaald uit de condensatie van het waterdamp in de rookgassen. Bij jou werkt dat kennelijk in mindere mate.
Je kan meten in welke mate condensatie optreedt door je condenswater van de ketel op te vangen in een emmer en dan vooraf en aan het einde de gasmeterstand op te nemen. Bij volledige condensatie zou je per kuub gas 1,12 liter water kunnen verwachten.
Er zijn enkele methoden om de compensatie te verbeteren.
1. Stel je max. watertemperatuur niet te hoog in. Bij mij is deze 52 graden, maar dan kan omdat ik vloerverwarming heb met nog maar een radiator in de kamer. Ik haal een condensatie van 0,8 tot 0,95 liter per kuub gas.
2. Ik heb mijn ketelvermogen voor verwarming gehalveerd. De ketel brandt dan wel langer met een minder hoge vlam. Ik vermoed dat dan door een lagere temperatuur van de afvoergassen er eerder condensatie optreedt. Ik merk dan ook dat de ketel gaat moduleren afhankelijk van de hoogte van de temperatuur van het retourwater.
Het hoge vermogen van de ketel heb je alleen nodig voor het tapwater.
3. Zorg dat radiatoren voldoende warmte opnemen. Stelregel is dat er tussen in en uitgang van een radiator 20 graden verschil zou moeten zijn (waterzijdig inregelen).

@Reginald,
Ik heb naar aanleiding van je reactie twee dagen achter elkaar de condensatieopbrengst van mijn CV-ketel gemeten en gedeeld door het aantal verbruikte m3’s gas.
Op beide dagen heb ik 0,81 liter per kuub gas gemeten.
Mijn ketel is een Vaillant Solide VHR 24-28c geplaatst in 2006.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *