EnergyHouse concept

Geplaatst door Jeroen van Agt in Energiebesparing, Energieopslag, Windenergie, Zonne-energie 38 Reacties»

Recent heb ik de proof-of-principle van OTB’s Energyhouse concept bezocht . Dit concept is ontwikkeld door OTB in Eindhoven en hiermee ben je in staat om in Nederland volledig zelfvoorzienend energie op te wekken en op te slaan met behoud van alle comfort. De energieopwekking en energieopslag vindt plaatst met behulp van technieken die nu al op de markt zijn. Geen hutje op de hei dus….

/wp-content/uploads/2008/articles/energyhouse-100px.jpg

Het Energyhouse concept van OTB is een incubator project waarbij aangetoond wordt dat het in Nederland mogelijk is om volledig zelf te voorzien in de eigen energiebehoefte. Het huis wekt zijn eigen energie op met behulp van PV panelen en een micro-windturbine. De opslag kan geregeld worden middels accu’s of door een waterstof conversie systeem. Verwarming gebeurt door een warmte-pomp.

Energie productie

In het Energyhouse wordt de energie die nodig is voor de verwarming van het huis en de elektriciteit die je nodig hebt voor je apparatuur zelf opgewekt. Het Energyhouse is daarom volledig losgekoppeld van het gas -en elektriciteitsnet. In het concept wordt uigegaan van een energetisch zeer goed gebouwd huis waarbij op jaarbasis minimaal 2500 kWh elektrisch en 3300 kWh thermisch wordt opgewekt. Van de 2500 kWh elektrisch wordt ongeveer 2/3 opgewekt met PV zonnepanelen op het dak en 1/3 door een micro-windturbine. De thermische warmte wordt opgewekt door zonnecollectoren. Dit levert ongeveer 1500 kWh op jaarbasis op aan thermische energie. De overige warmte wordt verkregen middels een warmtepomp. Hierbij wordt 300 kWh aan elektrische energie omgezet in 1800 kWh aan thermische energie. Vertrekpunt bij deze gegevens is steeds een energetisch goed gebouwd huis van gemiddelde grootte (375 m3) en aantal inwoners (2,4) in Nederland.

PV panelen

Bij OTB hebben ze gekozen voor PV panelen van het type Sunpower 315. Deze moeten zorgen voor 2/3 van de opwekking van de elektriciteitsbehoefte. De Sunpower 315 heeft CEC PTC rating van 292 Wp en heeft een piek vermogen van 193 W/m2. Met een oppervlakte van 19m2 heb je een installatie van 3667 Wp. Moderne PV panelen in Nederland halen ongeveer een factor van 0,8 kWh/Wp op jaarbasis. Hiermee kom je dus op 3667 x 0,8 = 2933 kWh. Hiervoor heb je dan 13 panelen nodig. Met een prijs van ongeveer 5 euro / Wp kom je op een investering van 18.335 euro.

Bij OTB zijn uitgebreid testen gedaan met verschillende PV test opstellingen.

/wp-content/uploads/2008/articles/energyhouse-monokristallijne_zonnecellen_eerste_met_warm_water-400px.jpg

Monokristallijne PV zonnecellen met geïntegreerde zonnecollector

/wp-content/uploads/2008/articles/energyhouse-polykristallijne_zonnecellen-400px.jpg

Dual layer amorfe PV zonnecellen

Micro-windturbine

Nadat OTB eerst zelf aan de slag is gegaan met het bouwen van een eigen prototype van een micro windturbine zijn ze uiteindelijk uitgekomen bij de de micro-windturbine Swift van de firma van renewabledevices.com. De Swift moet op jaarbasis minimaal 1/3 van de opwekking van elektriciteit verzorgen. Er wordt gerekend met minimaal 833 kWh bij een gemiddelde windsnelheid van 4 m/s op jaarbasis. De fabrikant geeft aan dat de windturbine tot 2000 kWh op jaarbasis kan opwekken. Zie ook de specificaties van de swift. De Swift wordt momenteel samen met andere micro windturbines ook getest in het test veld kleine windturbines in Zeeland. Op new-energy.tv is hierover een mooie documentaire te vinden. De resultaten van deze 2 jaar durende test zijn helaas nog bekend.

/wp-content/uploads/2008/articles/energyhouse-swift-400px.jpg

De Swift windturbine bovenop het dak bij OTB

Energie opslag:

De reden waarom er bij Energyhouse voor gekozen is om losgekoppeld te zijn van het elektriciteitsnet heeft te maken met effectiviteit, betrouwbaarheid, onafhankelijkheid en de wens om geen enkele C-component in het systeem te hebben. Met een eigen opslag systeem ben je volledig onafhankelijk van toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de betrouwbaarheid van onze energie voorziening. Met peakoil om de hoek en het variabele beleid van onze overheid als het gaat om langere termijn afspraken over energie teruglever regelingen lijkt het OTB verstandig om een systeem te hebben waardoor je hiervan niet afhankelijk bent.

Verder is het huidige, sterk verouderde, systeem van centrale elektriciteitsopwekking door hoofdzakelijk vervuilende kolen- en gascentrales erg inefficiënt.

 • Ongeveer 75% van de geproduceerde energie gaat verloren voordat de eindgebruiker hiervan gebruik kan maken door het toepassen van centrale energie opwekking en het transport ervan.
 • Het overgebleven rendement van 25% is niet significant verbeterd sinds 1960

/wp-content/uploads/2008/articles/energyhouse-efficiency1-400px.jpg

Het huidige technologie van centrale energie opwekking is erg inefficiënt.

Door het toepassen van de-centrale energie opwekking kun je een stuk efficiënter werken omdat je de elektriciteit opwekt daar waar het ook gebruikt wordt, te weten in een (groep) woonhuis(zen). Als elk huis dan zijn eigen energie opslag geregeld heeft dan heb je minder conversieverliezen en bovendien ook geen transport verliezen, welke tot 10% procent kunnen oplopen in het huidige elektriciteitsnet.

/wp-content/uploads/2008/articles/energyhouse-efficiency2-400px.jpg

Het decentrale EnergyHouse concept heeft een veel hoger rendement.

Bij OTB hebben ze onderzoek gedaan naar twee soorten van elektriciteit opslag:

 • Waterstof
 • Accu’s

Zie ook onderstaande schema.

/wp-content/uploads/2008/articles/energyhouse-scheme-400px.jpg

Het schema van het energy-house concept

Waterstof

Waterstofgas kan gebruikt worden als energie opslagmiddel door het overschot aan elektriciteit te gebruiken om water middels elektrolyse om te zetten in waterstofgas H2. Dit waterstofgas kan onder hoge druk opgeslagen worden in gas cilinders (vergelijkbaar met de cilinders die gebruikt worden voor de opslag van LPG in een auto). Als de elektriciteit weer nodig is kun je via een brandstofcel dit waterstofgas weer omzetten in elektriciteit. Belangrijk hierbij is om te kijken hoe efficiënt dit proces is.

Voor de elektrolyse hebben ze zelf een alkaline elektrolyser gebouwd met een efficiency van meer dan 90%. Het is een dubbel-stacks systeem met een vermogen van 2 x 2,5 kW.

/wp-content/uploads/2008/articles/energyhouse-elektrolyse-400px.jpg

De test opstelling van de zelfgebouwde elektrolyse opstelling

/wp-content/uploads/2008/articles/energyhouse-elektrolyse-controlpanel-400px.jpg

Het controle paneel van de elektrolyse opstelling

De opslag van het waterstofgas wordt gedaan in gas cilinders vergelijkbaar als gebruikt voor de opslag van LPG in een auto. Het waterstofgas wordt middels een compressor onder hoge druk (200 Bar) in de cilinder gedaan. Hier gaat relatief veel energie verloren. De efficiency van de brandstofcel zelf ligt boven de 50%.

Bij het onderzoek naar een geschikte brandstofcel is het OTB opgevallen dat er in de markt vooral over PEM brandstofcellen gesproken wordt. Het lijkt erop dat dit vooral vanuit de automobielindustrie komt. Echter er komen steeds meer berichten dat de levensduur van deze PEM brandstof cellen erg tegenvalt. De laatste getallen geven aan dat deze slechts een levensduur zouden hebben van 1500 uur. Bij OTB hebben ze daarom op dit moment gekozen voor een alkaline brandstofcel. Dit is dezelfde soort cel die al gebruikt werd voor de Apollo vluchten van de Nasa in de 60-er jaren. De techniek heeft zich inmiddels wel bewezen zou je zeggen. Bovendien is de levensduur van een alkaline systeem veel langer. Het rendement van zo’n Alkaline brandstofcel is vergelijkbaar met een PEM brandstofcel en ligt rond de 50%. De brandstofcel bij OTB heeft een elektrisch vermogen van 6 kW en een thermisch vermogen van 5,5 kW. De warmte die hierbij vrijkomt kan weer gebruikt worden in het huis zelf. Hierdoor gaat je rendement omhoog.

Als je nu kijkt naar de totale “Round trip” efficiency dan kom je voorlopig uit op 92% Elektrolyse x 55 % opslag x 52% brandstofcell = 26%. Let wel, dit is elektrisch rendement, zonder het 5,5 kW thermisch vermogen van de brandstofcel mee te rekenen. Je komt dus nog hoger uit als je deze warmte optimaal benut.

Accu’s

Bij het onderzoek naar de meest optimale accu’s kwam de oude vertrouwde loodaccu als beste uit de bus. Mits de inname goed geregeld is, en dat is in Europa inmiddels gelukkig het geval, kan een loodaccu voor 98% recycled worden. Verder hebben loodaccu’s de laagste prijs per kWh opslag. Loodaccu’s zijn een stuk zwaarder dan moderne li-ion accu’s maar bij de plaatsing in een huis speelt gewicht niet zo’n rol. Li-Ion is vooral interessant in transport toepassingen waar de hoeveelheid energie per kg erg belangrijk is. Bij de berekeningen door OTB heeft men aangenomen dat een modern zuinig huis max. 10 kWh / dag nodig heeft aan elektrische energie. Om volledig zelfvoorzienend te kunnen draaien is de aanname gedaan dat men een buffer zou moeten hebben voor ongeveer 3 weken. Ze zijn hierbij uitgegaan van een benodigde accu capaciteit van zo’n 200 kWh. Bij OTB hebben ze gekozen voor Rolls deep-cycle accu’s van 2 Volt / 3232 AH per stuk.

/wp-content/uploads/2008/articles/energyhouse-accus-400px.jpg

De test opstelling met 24 Rolls deep-cycle accu’s

De garantie op deze accu’s is 12 jaar, maar de gemiddelde levensduur ligt vermoedelijk veel hoger. Bij het onderzoek hiernaar kwamen ze een project in Zwitserland tegen die vergelijkbare accu’s in gebruikt heeft sinds 1988. Nu 20 jaar na dato zitten de accu’s nog steeds op 88% van de oorspronkelijke capaciteit. De kosten voor deze accu’s samen zijn ongeveer 14000 euro.

/wp-content/uploads/2008/articles/energyhouse-accus-detail-400px.jpg

De details van de Rolls deep-cycle accu

Echter als je kijkt naar de “round-trip” efficiency van accu’s dan kom je uit op een rendement van boven de 75%.

Opslag van elektrische energie in accu’s is dus 3 x zo efficiënt dan de waterstof oplossing. Het thermisch rendement van laatstgenoemde is daarbij zoals gezegd niet meegerekend.

Verwarming

De verwarming wordt gedaan middels een warmtepomp. Bij de berekening is uitgegaan van een moderne warmtepomp met een COP factor van 6. Zo’n warmtepomp gebruikt in het Energyhouse concept op jaarbasis ongeveer 300 kWh aan elektriciteit. Dit betekent dat dit ongeveer 6 x 300 kWh = 1800 kWh oplevert aan thermische warmte. Samen met de 1500 kWh van de zonnecollectoren kom je dus op 3300 kWh thermisch energie.

Huis

Om ervoor te zorgen dat we met 3300 kWh aan warmte op jaarbasis toekomt, is het van belang dat het huis zeer goed geïsoleerd is. Je moet hierbij denken aan de volgende zaken:

 • Dikke vloer-, wand- en dakisolatie,
 • Minimaal dubbele beglazing (liefst drie dubbel)
 • Lage temperatuur verwarmingssysteem in de vloer (en indien nodig ook wand).
 • Een gebalanceerd mechanisch ventilatie systeem met wtw. Meer details hierover zijn te vinden in het “Passiefhuis” artikel.

De EPC waarde moet 0,5 of lager zijn. Het liefst zo laag mogelijk natuurlijk. Maar dit hang ook heel erg af van de ligging van het huis (voorkeur op het zuiden vanwege de verwarming van het huis door de zon), de compactheid van het huis, geografische locatie, etc.

Prijs

De prijs Van het Energyhouse systeem hangt heel erg af van de vorm van financiering en of het concept toegepast wordt in de bestaande bouw (renovatie) of bij nieuwbouw. Het op dit moment als los systeem installeren in een huis zoals onder het kopje “Energie productie” gedefinieerd zal nu nog een prijskaartje van rond de 50.000 euro met zich meebrengen. Echter, costengineering zowel als het toepassen in grootschalige nieuwbouw zowel als het optimaliseren van de systeemgrootte door toepassing in een grotere groep huizen (via een zogenaamd eigen mini- of stergrid), kan aanzienlijke besparingen op de bouw- en ook de systeemkosten met zich meebrengen vanwege de vele integratie mogelijkheden.

Terugverdientijd

De terugverdientijd hang af van de stijgende energieprijzen en financieringsvorm. Belangrijk is dat de economische levensduur vanwege de veelal solid-state componenten hoog (25 jr) kan zijn. Doordat het Energyhouse systeem deel uitmaakt van het vast actief, kan het ook als zodanig gefinancierd worden. De verwachting is dat de investering zichzelf binnen 12-15 jaar moet kunnen terugverdienen.

Mini grid

Nog interessanter wordt het als meerdere huizen aan elkaar gekoppeld worden in een zelfstandig mini grid. Het is dan ook mogelijk om een grotere windmolen toe te passen die goedkoper is per kWh jaaropbrengst. Ook het warmtepomp systeem kan dan centraal geregeld worden.

/wp-content/uploads/2008/articles/energyhouse-localgrid-400px.jpg

De toepassing van meerdere “Energyhouses” in een zelfstandig mini-grid.

Decentrale energie opwekking en opslag

Door het toepassen van decentrale duurzame energie opwekking op de plaatsen waar de energie zelf nodig is kan veel bespaard worden op de transport- en omzettingsverliezen van elektriciteit.

Als we grootschalig duurzame energie willen invoeren, bijvoorbeeld met behulp van grote windmolen parken, dan hebben we ook behoefte aan energie opslag. Tot recent werd gedacht dat de penetratie van windenergie niet boven de 20% mag komen als we een betrouwbare energielevering willen blijven garanderen. Echter door windparken grootschalig aan elkaar te koppelen kan dit percentage nog verder omhoog. Door de koppeling krijg je een veel stabielere energie levering omdat op grote geografische schaal het altijd wel ergens waait. Onderzoek van de Stanford University heeft aangetoond dat we hiermee tot 47% van de elektriciteit via windenergie kunnen leveren met voldoende net stabiliteit.

Als we dit percentage nog verder willen laten groeien dan is grootschalige energie opslag nodig. Dit kan bijvoorbeeld door het toepassen van een of meerdere energie eilanden in de Noordzee.

Indien er voor gekozen wordt om het Energyhouse toch aan het elektriciteitsnet te koppelen dan zou men ook gebruik kunnen maken van de decentrale energie opslag in het Energyhouse. De energie buffer van 200kWh in elk Energyhouse kan dan bijdragen aan een grote decentrale buffer die het toepassen van grootschalige duurzame energie sterk kan versnellen. Zoals gezegd is dat laatste echter niet wat OTB primair met haar Energyhouse beoogt.

Na afronding van de proof-of-principle fase jl. december is OTB thans in onderhandeling met een aantal partijen om het concept op ware schaalgrootte te beproeven in een nieuwbouw- en een verbouwingsproject. Wij zullen hun vorderingen op de voet blijven volgen!

Bronnen / referenties:

38 reacties op “EnergyHouse concept”

Geweldig, dat is waar ik al een tijd naar zoek, een geintegreerde oplossing die straks wellicht in serie gebouwd kan worden.
En dan val 50.000 EUR wel mee, zeker als je het deelt door de 25 jaar dat het mee zou gaan : 2000 EUR per jaar. Dat ben je in een gewoon huis ook wel kwijt aan energie met de huidige prijzen.
Goed artikel!

Leuk project, hoewel ik nog niet helemaal overtuigd ben van het nut om elk huis zijn eigen kleine (en dure) energie-opslagsysteempje te geven. Als energie (vnl. elektriciteit) gedeeld kan worden kan er volgens mij efficiënter gebruik van gemaakt worden.

Ook interessant vind ik het grote verschil in totaalrendement tussen waterstof en loodaccu’s. Waterstof wordt nog wel eens gezien als de ‘totaal-oplossing’ voor alle energieopslagvraagstukken, deze cijfers laten zien dat daarvoor nog heel veel werk nodig is. Ook de andere nadelen van waterstof zijn niet erg bekend:

 • Het tast metalen aan, het is erg vervelend als tanks en leidingen bros worden
 • Waterstof is een erg klein molecuul en lekt daardoor door de meeste materialen langzaam weg

Wat ik ook mis is een nadeel van loodaccu’s, nl. dat ze niet altijd energie kunnen opslaan die ‘over’ is. Als de accu’s bijna vol zijn kunnen ze niet snel geladen worden en als juist dan bv. de zon schijnt en/of de wind waait gaat die energie verloren.

Met netkoppeling kan die energie ‘altijd’ gebruikt worden en gaat er dus niets verloren.

@ Jeroen,
Het is mooi om te zien dat er verschillen zijn in opvatting. Voor mij geldt dat ik desnoods graag zelf het voorbeeld wil geven, door mee te doen aan een eigen voorziening, dus decentrale opwekking zelfs wanneer het financieel niet precies het meest efficiente is. Oftewel, ik zou er best 50k euro voor over hebben om mijn huis geheel onafhankelijk te maken van gas zowel as elektriciteit. Voor mij echter van belang is dat de energiebalans positief is, dus dat er energetisch gezien, winst op behaald wordt. Pas dan kan ik met recht zeggen tegen mijn neefjes en nichtjes (ik heb geen kinderen) dat ik, technologisch gezien, van alles heb gedaan hen een gelijke mogelijkheid te geven met de wereldresources om te gaan als dat ik het heb aangetroffen en dezelfde of grotere hoeveelheid resources te vinden dan wat ik deed op hun leeftijd.
Hoe dan ook, deze reactie zegt meer over mijzelf dan over jou. En dus wil ik het ook op mezelf betrekken: ik ben zeer gecharmeerd van een initiatief dat een klein gezin compleet onafhankelijk kan zijn kwa energievoorziening, waabij ik als klein gezin dan kan kiezen voor een energie-huishouding die duurzaaam is, zonder dat ik er afstemming voor nodig heb met (1) de op winst belustte energie-handelsbedrijven, en (2) andere machtshebbers die een korte termijnvisie hebben.

Wat mij in dit verhaal opvalt is de kleine hoeveelheid thermische energie die je nodig hebt in zo’n goed geïsoleerd huis.
3300 kWh is omgerekend naar aardgas:400 m3.
Stel dat ik die warmte zou mogen opwekken met biomassa (hout verbranden in mijn tegelkachel) dan heb ik daarvoor slechts twee kuub hout nodig.
En je bespaart warmtepomp + 300kWh en bodemwarmtewisselaar.

@J.ek kpnplanet
Pas op met dat houtstoken.
Dat lokaal stoken lijkt leuk, maar geeft een enorme hoeveelheid kankerverwekkende afvalgassen en stof.
Als nog meer mensen dat gaan doen, sterven er nog meer mensen aan de luchtvervuiling. Nu is dat al 18.000 doden per jaar, en onze hout-thuis-stokers veroorzaken daar ongeveer 20% van

Beter is het om het huis qua warmte en ventilatie nog wat beter te ontwerpen en te bouwen. Dan houdt het zichzelf op temperatuur met de verbruikte stroom en zon instraling en de tijdelijke opslag daarvan. De rest haal je van buiten met een warmtepomp.

Die kleine windmolen “communiceert” natuurlijk goed, maar is erg inefficient. Een grootschalige windmolen is een factor 10 tot 20 goedkoper qua prijs/prestatie.
Zie het Windparken Wiki voor het opzetten van een regionaal windpark

Op http://www.guldenlijn.nl/OnzeZonnestroom
ben ik bezig een soort “Zonnestroom voor dummies” samen te stellen. Met het oog op het betrekken van een hele gemeente bij een cooperatie voor duurzame energie.
Mocht iemand willen meeschrijven of reviewen, graag.
Natuurlijk verwijs ik naar artikelen van olino waar dat past.

@ Henk,
Even nog terugkomende op die 18.000 mensen die doodgaan per jaar, agv luchtvervuiling. Ik heb, toen ik jonger was, ook eens een artikel geschreven over luchtvervuiling, maar kon toen niet goed achterhalen hoeveel doden agv luchtvervuiling komen te overlijden.
Is het nu zo dat, wanneer we doorgaan met het stoken op gas, olie en kolen, we dermate veel vervuiling veroorzaken dat we daardoor ook een levensduurverkorting hebben van vele, maar dan echt vele mensen? Het is me duidelijk voor het verkeer dat op fossiel rijdt, en daarvoor zouden we allemaal elektrisch moeten gaan. Maar voor energieopwekking, is dat ook zo?

Waarom worden groene oplossingen altijd op zo’n schimmige manier aan de man gebracht?

Neem nou dat plaatje dat suggereert dat grijze stroom slechts 2% efficient is en de groene stroom van dit wonderhuis wel 40%.

Om te beginnen het rendement van grijze stroom. Het netverlies van 10% in het net wordt gewoon opgeteld bij het verlies in de centrale. En dan is het totaalrendement maar 25%. Die 10% verlies beste OTB, is niet over de fossiele energie, maar over het opgewekt elektrisch vermogen, dus 10% van 35% = 31,5% rendement. Daarbij zijn de cijfers die ik vind voor het netverlies en rendement van kolencentrales 7% resp. 40%. Dus is volgens mijn berekening het rendement van grijze stroom uit het stopcontact 40% * 93% = 37,2%, maar liefst anderhalf keer zo hoog dan ze mij wijs willen maken. En dan gaan ze in het ‘grijze’ huis een ouderwets peertje aansluiten op het stopcontact, en in het ‘grijze’ huis een superefficiente LED-lamp. Ja, zo kan ik het ook. Een led-lamp kan toch ook op grijze stroom branden?

Dan de energie-opslag. Aangezien 2/3 van de stroom met pv wordt opgewekt, is de opbrengst ’s winters verwaarloosbaar klein, terwijl je verbruik dan het hoogst is (warmtepomp/verlichting). Ik geloof er dan ook niks van dat energie-opslag voor 3 weken voldoende is om de wintermaanden mee door te komen.

Een windturbine op je dak? Daar ben ik erg sceptisch over. Met alle turbulentie is het zeer twijfelachtig of zo’n ding ooit een significante hoeveelheid energie gaat opleveren.

En dan dat hele waterstof-gedoe dat nergens op slaat. Dat hebben ze er alleen weer ingestopt vanwege de nieuwswaarde. Het is veel te duur, het rendement is veel te laag, en nog zo wat problemen. Het ziet er niet naar uit dat dit binnenkort gaat veranderen.

“De verwachting is dat de investering zichzelf binnen 12-15 jaar moet kunnen terugverdienen.” Hoe ga je in 12 jaar 50.000 euro energiekosten besparen? Dit huis is al goed geisoleerd, dus momenteel zul je hooguit 1250 euro per jaar kwijt zijn aan gas en licht. Een investering van 50.000 euro heeft een netto rentelast van ongeveer 1500 euro per jaar. Dus moet je in totaal 50.000//12 + 1500 = 5500 euro per jaar aan energie gaan besparen. Ik kan alleen maar concluderen dat ze speculeren op een verviervoudiging van de olieprijs binnen enkele jaren. Gelooft u het? Ik niet.

Ik erger me kapot aan dit soort praktijken. Ik ben helemaal voor groene energie, maar dit soort luchtfietserij doet de ‘groene zaak’ meer kwaad dan goed.

Hulde!
Deze fraaie oplossing verdient een serieus vervolg. Hopelijk niet te veel last van bureaucratische tegenwind. Dit concept kan overigens wel eens bittere noodzaak worden. Ten gevolge van peak oil wordt het onderhouden van de infrastructuur misschien wel een aantal jaren “onhaalbaar”. Onafhankelijk zijn van energieleveranciers en een slecht onderhouden netwerk geeft dan wel een stukje zekerheid….
Hoe zit het overigens met de regelgeving t.a.v. micro-windturbines? Kun je als particulier nu i.p.v. een dakkapel een micro-windturbine plaatsen? Kan een micro-windturbine een betere investering zijn dan PV panelen? (zie ook http://www.pyrosolar.nl/html/experimenteel.html
) De prijzen van deze stille, superwindturbine zijn nog niet bekend, maar als de specs een beetje kloppen, dan wil ik best wel zo’n mobiele wc op mijn dak 😉 .

@Anne,

De percentages van de rendementen in het artikel zijn gebaseerd op een gemiddelde waarden, niet specifiek voor 1 type centrale. De bron: Greenpeace/Breeze, US dept. of energy, Ofgem.
Overigens is het verschil kleiner dan je zelf aangeeft. Het gaat om een verschil tussen 37,2% (40% x 93%) en 31,5% (35% x 90%). Dit is een factor 1,2.

Natuurlijk kun je prima een led lampen op grijze stroom laten branden. Je komt dan op een rendement van 35% x 90% x 55% = 17,3%. Dit is veel minder efficiënt dan de 40% in het EnergyHouse concept.

Bij veel mensen leeft inderdaad het idee dat waterstof een ideale oplossing is voor energie opslag. Je komt dit ook regelmatig tegen in de media. Juist in dit artikel wordt duidelijk aangetoond dat waterstof juist veel minder efficiënt is dan het toepassen van accu’s.

De afgelopen 10 jaar is de elektriciteitsprijs gemiddeld met 7% per jaar gestegen. De verwachting is dat door komst van peakoil deze prijsstijging alleen maar harder gaat groeien. Zie ook het artikel De terugverdientijd van zonnepanelen.

@HenkR (en andere voorstanders van dit concept):

Ten gevolge van peak oil wordt het onderhouden van de infrastructuur misschien wel een aantal jaren “onhaalbaar”.

Dat is een goed argument maar volgens dezelfde redenering is ook te stellen dat de productie en distributie van zonnestroompanelen, windturbines en vooral accu’s “onhaalbaar” kan worden a.g.v. peakoil.

Ik ben maar een (semi-)leek, maar het voelt voor mij gewoon niet goed aan als iedereen zijn eigen kleine energievoorraadje gaat aanleggen. Als je energie deelt kan het volgens mij efficiënter gebruikt worden en dát is wat telt in een post-peak wereld. Zie bv. ook dat nieuwe project in Almere, ik vind het een goed idee om de zonnewarmte centraal op te wekken en op te slaan, zo wordt het zo efficiënt mogelijk gebruikt.

Maar het is goed dat er verschillende denkbeelden zijn, dat houdt de discussie levendig 🙂

Efficientie is belangrijk, want dat zorgt voor een kleinere energiebehoefte om de optie te realiseren en dus een betere energiebalans.
Er zijn echter toch nog vele mensen die best geld hebben, en dat bijvoorbeeld uitgeven aan dure merkschoenen, merkkleding, grote auto’s etc etc. Waarom dan alleen maar investeren in meest efficiente duurzame energievormen? Ik zou er veel voor voelen wanneer er met gerichte marketing voor gezorgd kan worden dat mensen geïnteresseerd raken in deze duurzame energieopties, die wellicht minder efficiënt zouden zijn dan een optie die wijkbreed of stadsbreed wordt ingevoerd.

Over de luchtvervuiling van houtkachels en de doden die dat tot gevolg heeft.
Reactie 4,5 en 6

Het RIVM, MilieuPlanburead geeft elk jaar een milieubalans uit
Een van de onderdelen is de luchtkwaliteit. De luchtvervuiling in onze lucht veroorzaakt die grote aantallen sterfgevallen, gemiddeld 18.000 nederlanders die 10 jaar eerder sterven. Dit is een gemiddelde, er zit natuurlijk heel veel spreiding in, afhankelijk van hoe goed mensen er tegen kunnen, het blootstellings patroon en evt effecten van herstel.
Het kunnen ook 180.000 mensen zijn die 1 jaar eerder dood gaan.
Deze gezondheidsschade wordt uitgedrukt in DALY, verloren gezonde levensjaren, Disability Adjusted Life Years, dat is dus vor fijn stof 180.000.

De oorsprong van fijn stof is een moeilijk probleem. Het hangt er van af waar je bent en hoe het weer is, op eenbepaald moment en over een jaar gemeten.
Door deze onduidelijkheden kan de overheid er mee manipuleren zoals het hun uitkomt
Voor stedelinngen en verkeersdeelnemers is fijn stof in uitlaatgassen verreweg het grootste aandeel, 60%.
Op het platteland is ook bodemstof een flinke hoeveelheid, 20 tot 40%
In de buurt van industrie, kolen centrales en afvalverbrandings installaties zijn dat de grotere bronnen.
En in dan hebben we nog de haven gebieden Rotterdam, Antwerpen en de Noordzee, waar schepen ontzagelijke hoeveelheden rommel uitbraken. Omdat ze ongegeneerd de ergste aardolie restprodukten als “brandstof” gebruiken, en dat dus ook in de haven doen. En scheepsdiesels slechte stokers zijn.
Als je in de pluim van Rotterdam zit, is dat dus ongezond.

En als je buurtgenoten denken dat ze gezellig klimaatneutraal moeten stoken op hout, dan is jouw buiten- en binnenlucht smeriger dan fase 3 in Rijnmond.
Een verhaal is “fijn stof nader bekeken”
http://www.mnp.nl/bibliotheek/rapporten/500037008.pdf

En ook de milieubalans van 2005 is informatief.
http://www.mnp.nl/bibliotheek/rapporten/251701066.pdf
In de jaren daarna mocht het RIVM van de cda staatssecretaris van milieu niet meer zo kritisch schrijven over fijn stof.
Dat paste niet bij de gewenste beleidsuitkomsten, dus werden de wetenschappers het zwijgen opgelegd.
Enkelen van hen, haalden vervolgens hun gram in het tijdschrift Lucht van de sdu. Ik geloof voorjaar 2006

Het rendement van een kolencentrale wordt (met politiek-correcte opzet?) veel te laag weergegeven.

Zie o.a. ‘The efficiency of coal-fired power stations’
http://www.sealnet.org/s/8.pdf

In Nederland zijn oudere, wat kleinere, in feite aan het eind van hun levenscyclus gekomen, gasgestookte centrale-ketels in de jaren ’90 voorzien van voorgeschakelde gasturbines, waarbij de ketels als (bijgestookte) afgassenketel worden gebruikt.
Een van de redenen was de politieke onwil om nieuwe centrales te bouwen.
Daarna levert men afvalwarmte voor proces- en stadsverwarmingstoepassingen.

@Anne

Voor fossiele systemen moet je brandstof verbranden, waarvan tenslotte maar 30-50 % tenslotte als stroom naar de klanten gaat. De rest is afval warmte dat aan de lucht ontsnapt, maar waarvoor we wel fossiele brandstoffen hebben verbrand. Nutteloos verbrand dus.
Dit is het verschil tussen primaire energie (De energie in de brandstof) en de bruikbare energie.
Voor duurzame bronnen gaat het niet op:
Er gaat geen eindige brandstof verloren. Voor PV: Er wordt alleen maar max. 20% van het opvallende zonlicht omgezet in stroom, de rest van de zonnestraling wordt gewoon in warmte omgezet c.q. weerkaatst, net zoals normaal als de straling op het dak terecht komt.
De primaire energie vs. bruikbare energie verhouding is inderdaad groter, maar we verliezer er geen onvervangbare brandstoffen mee.

De “energie balans” van PV in Nederland is 3 a 4 jaar (Gaan 25+ jaar mee)
Windmolens : Ongeveer 4-6 maanden (Gaan ongeveer 15 jaar mee )
Bovendien de energie van dat soort productie processen kan ook keurig duurzaam zijn. (Dat is het nu echter niet , voor PV panelen maken kost bijvoorbeeld veel energie … )

Of 200kWh opslag genoeg is? Dat is waarschijnlijk wat we moeten uitvinden. Wind energie kan in de winter voor aanvulling zorgen, (er is in de winter meestal meer wind) dus je reserve is vooral voor windstille bewolkte dagen waarvan we uitgaan dat we die niet drie weken lang achterelkaar zullen hebben.
Wellicht kan het systeem wel voor noodgevallen uitgebreid worden met een (bio) diesel aggegraat maar dat verzwakt het concept een beetje 🙂

Nog twee kleine aanvullingen op response No. 8 en 10.

1: Indien je nu je PV panelen en je micro-windturbine aanschaft, dan kun je over 10 jaar (?) de haperende energieleveranties zelf afvangen. Tevens ben je de eventuele problemen met een haperende infrastructuur gedeeltelijk voor.

2: De Swift produceert minimaal 833 kWh bij een gemiddelde windsnelheid van 4 m/s op jaarbasis.
De 2,5 kW machine van PyroSolar zou bij 4 m/s 2900 kWh produceren (!).
(http://www.pyrosolar.nl/html/experimenteel.html )
Als dit klopt dan heb je waarschijnlijk véél minder -dure?- PV panelen nodig.

Ik ben erg benieuwd of de specs een beetje kloppen en of het een betaalbaar alternatief is voor particulieren. Misschien iets voor een volgend Olino-artikel?

Ik vind het overigens wel wat waard om tijdens een langdurige stroomstoring o.a. een lampje te kunnen laten branden voor je zieke kind…

@ Anne

Een autonoom systeem zonder de kostbare complicaties van de waterstofmodule.

Overtollig geproduceerde stroom die niet meer in de accu’s past kan natuurlijk worden omgezet in warmte (voor huisverwarming, voor tapwater, of voor het zwembad).

Als ook warmte niet meer kan worden opgeslagen of gebruikt, dan gewoon koelen aan de buitenlucht.

Dat is aanzienlijk minder gecompliceerd dan terugleveren aan het net.

Persoonlijk lijkt mij een autonoom systeem zeer aantrekkelijk. Was al op zoek naar geschikte accu’s.Dat probleem is in ieder geval verholpen door dit artikel. Weet iemand of die Rolls deep cycle accu’s hier door een bedrijf in Nederland worden verkocht en zo ja waar? Verder kan ik mij wel vinden in de opmerking van Anne (no 13)dat je PV voor het milieu moet doen, niet omdat het economisch rendabel is.
Tevens denk ik dat in de allereerste plaats zuinig doen met energie noodzake-
lijk is. Heb alle verlichting in huis inmiddels vervangen door led en spaar-
lampen.
Voor verwarming ben ik overgeschakeld naar biomassa verbranding. Heb een Duitse pelletkachel van het merk Koppe ( hier zit geen elektronica in die stuk kan gaan) aangeschaft en stook daar nu al elke dag CO2 neutraal mee. Verwarm daar de huiskamer, keuken en aangrenzende slaapkamer mee en de hal. Terwijl boven door het afvoerkanaal ook nog een slaapkamer wordt mee verwarmd Je ziet bij mij geen rook uit de schoorsteen komen en je ruikt hem buiten niet. De buren geloofden eerst niet dat ik hem aanhad totdat ze het zelf zagen. Wat dat fijn stof betreft zal dat met deze kachel wel meevallen denk ik. Wat dat betreft hebben we op het Groningse platteland veel meer last van bodem fijn stof. Ik heb een zeer goed geisoleerd huis maar toch kun je op sommige dagen als het hard waait en droog weer is het fijn stof binnen vinden.

Leuk dat die Sunpowertjes (315 Wp…) door OTB gebruikt zijn. Vast krijgertjes? Zijn nl. bedoeld voor power centrales. Op de Sunpower site staat “Currently not available in the US” bij die modules (van de Amerikaanse fabrikant!). Zeker veel leuke parkjes in Spanje gebouwd, lately… 😉

Rendementsvergelijkingen leuk hoor. Zo kunnen we alles dood discussiëren. Niet dat we er over zouden kunnen discussiëren, maar er moeten gewoon “meters” gemaakt worden. Afgelopen met dat oeverloze gejeweetwel. An die Arbeit! Duurzame kWh produceren! Duitsland zit al op 14% duurzame elektra!

Niet lullen, maar zakken vullen…

Overigens: zonlicht schijnt nog steeds gratis te zijn. Wind ook. Aardwarmte ook. Als je het te pakken kunt krijgen (IJsland gaat energieverslindende fabrieken bouwen vanwege die [bijna] gratis energie om bijv. lucratief aluminium te maken en duur te verkopen). Ik meen me te herinneren dat er wel steeds meer pecunia voor die spullen die uit onze verkrachte Moeder Aarde worden geplunderd betaald moet worden.

Gekke wezens zijn die mensen toch. Zouden ze misschien gedegenereerd zijn?

@polderjongen
Ik ben het met je eens. Rendementsvergelijkingen zijn wellicht erg erg leuk om te doen, en om erover te discussiëren. Ik ben al blij dat we energie-opties hebben die een positieve energiebalans hebben, dus meer energie leveren dan dat ze kosten. Dat hebben we nodig, en dan kunnen we vooruit.
De milieunadelen alsook de gezondheidsnadelen van het fossiel verbranden zouden ons ertoe moeten zetten dan we niet discussiëren maar doen.
En ja, de optie van vandaag is wind, en tja, er zijn best mensen die het lelijk vinden, last hebben van de slagschaduw, wellicht het beestje horen ’s nachts. Maar het is nu even onze enige groot inzetbare optie. Als we nu gaan plaatsen (op grote schaal) en we vinden in de loop van 20 jaar betere duurzame energiebronnen, dan breken we de windmolens toch gewoon weer af? Hebben we wel in de tussentijd ons best gedaan om de toekomst van ons en onze kinderen zo goed mogelijk zeker te stellen, en kunnen we die mensen dankbaar zijn, zij die met open armen de windmolens hebben geaccepteerd, en hebben toegestaan dat ze mogelijk wat last hadden van slagschaduw en wat geluid (als er dat al dan niet is), en die hun horizon wat hebben moeten opgeven. Hun kinderen en de toekomstige burger zal hen dankbaar (moeten) zijn.

Ik weet inmiddels al waar de Rolls deep cycle accu’s verkocht worden. Reacties op mijn vraag zijn dus overbodig geworden.

Een heel andere vraag: is er iets meer bekend over welke warmtepomp hier gebruikt is?
Een COP van 6 heb ik vaker op papier gezien maar in de praktijk?

Ik vind het jammer dat dit soort gefilosofeer de focus afhaalt van wat nodig en praktisch is.

Een huis bouwen volgens de passief standaard is al heel goed mogelijk en veel bruikbaarder en betaalbaarder dan een luchtkasteel als dit.

@ Pat v,
Je maakt een paar statements: “gefilosofeer”, “bruikbaarder”, “luchtkasteel”.
Dit zou als gevolg kunnen hebben dat het onderwerp van het artikel niet positief overkomt. Dat zou jammer zijn, daar er zo mooie ideëen zijn uitgewerkt die er echt toe doen voor nu en in de lange(re) termijn.

 1. geen fossiele brandstoffen nodig (is een must voor de lange(re) termijn
 2. bruikbaarheid allang bestaande loodaccu opslagtechniek, zelfs milieuvriendelijk wanneer recycling goed geregeld wordt
 3. decentraal energie opwekken voor verwarming, koken, zodanig dat grote(re) landelijke elektriciteitsnetten niet nodig zijn
 4. het combineren van verschillende technologiëen om zo te komen tot een efficiënt(er) totaalconcept.

De opstelling is gebouwd in onderdelen en werkt. Nu wordt er gewerkt aan een pilothuis. Iedereen mag het noemen wat hij/zij wil, ik zou graag echter zien dat we een initiatief, waarbij bruikbare concepten voor nu en in de toekomst ver zijn uitgewerkt, weten te waarderen en er misschien zelfs enthousiast van kunnen worden. Daarmee steunen we elkaar.
Statements met de woorden zoals eerder aangehaald vind ik dit initiatief werkelijk tekort doen.

Liever een passiefhuis dat bestaat dan een pilotwoning waar aan wordt gewerkt.

Wel initiatieven op dit vlak, maar nog geen ‘take-off’ op het gebied van zuiniger bouwen? Dat is geen verhouding, dat is waar ik de aandacht op wou vestigen.

Best leuk om een ballonnetje op te laten, dat is ook prima.

Liever een passiefhuis dat bestaat dan een pilotwoning waar aan wordt gewerkt.

Wel initiatieven op dit vlak, maar nog geen ‘take-off’ op het gebied van zuiniger bouwen? Dat is geen verhouding, dat is waar ik de aandacht op wou vestigen.

Best leuk om een ballonnetje op te laten, dat is ook prima.

@jeroen8

toch niet, ik citeer uit het artikel:

“Ongeveer 75% van de geproduceerde energie gaat verloren voordat de eindgebruiker hiervan gebruik kan maken door het toepassen van centrale energie opwekking en het transport ervan.”

Dus ze claimen werkelijk een rendement van 25% voor grijze stroom. 37,2% is anderhalf keer zoveel als 25%. Mijn bewering staat nog steeds. Waarom de ene bron 40% noemt en de andere 35, weet ik ook niet. Misschien heeft het te maken met het wel/niet meerekenen van de energie voor delving en transport van de kolen.

“Natuurlijk kun je prima een led lampen op grijze stroom laten branden. Je komt dan op een rendement van 35% x 90% x 55% = 17,3%. Dit is veel minder efficiënt dan de 40% in het EnergyHouse concept.”

Die 40% gaat uit van de electriciteit die uit de panelen komt. Over de efficiency van de inverter lees ik trouwens niets. Natuurlijk is het appels met peren vergelijken, want een PV-paneel zet zonne-energie om met een rendement van maximaal 20%, dus als je dat meeneemt, dan wordt het totaalrendement ineens schrikbarend laag. En dat kan natuurlijk niet, want je moet toch de superioriteit van groene energie ‘bewijzen’. Dat het vergelijken van die rendementen totale onzin is, kan ze kennelijk niet schelen. De enige zinvolle vergelijking zou zijn de de vervuiling per kWh. En dan moet je gaan kijken hoeveel vervuiling komt kijken bij de productie van die PV-panelen en hoeveel energie ze gedurende hun leven gaan opbrengen. Dat wordt al gauw erg moeilijk. Dus worden er maar een paar getallen ergens vandaan gehaald, om de minder rekenkundig ingestelde mensen een rad voor ogen te draaien. Overigens is PV natuurlijk wel veel milieuvriendelijker dan een kolencentrale. Mijn ergernis betreft de methode van het niveau TelSell waarop ze menen dat te moeten ‘bewijzen’.

“Juist in dit artikel wordt duidelijk aangetoond dat waterstof juist veel minder efficiënt is dan het toepassen van accu’s.”

Dat kun je toch op een bierviltje uitrekenen? Waarom dan al dat geld uitgeven om te bewijzen dat het in de verste verte (nog) niet toepasbaar is? Dat geld hadden ze beter in optimalisering van andere onderdelen kunnen stoppen.

Het artikel met de berekening van de terugverdientijd van PV-panelen toont aan hoe slecht ‘groene’ mensen in zelfs de meest elementaire economie zijn. De berekening vergeet de rentelasten (zoals SolarRecycle al opmerkte in een reactie). Daarmee verdient de installatie zich na 25 jaar (in het geval van gem. 7% stijging van de electriciteitsprijs) nog niet terug. Dat haalt de hele berekening onderuit. Helaas, groene energie is van zichzelf nog niet economisch rendabel en het autonome huis al helemaal niet. Eerlijk duurt het langst. PV doe je voor het milieu of omdat je het leuk vindt. Niet voor je portemonnee (tenzij je aan de subsidie-regeling kunt meedoen).

Prachtig artikel. Nu nog de beste prijs/kwaliteit verhouding zien te vinden t.o.v. de diverse dingen van het decentrale energie huis. Zoals het lampen overzicht, zou er ook een PV panel overzicht moeten komen met prijs/kwaliteit verhouding en producent. Evenzo met windturbines, en bijv. batterij opladers.

Een interessante oplader is de zogenaamde “radiant battery charger” zie http://www.theworldsbestbatterycharger.com, van energenx of van renaissance. Hiermee kan je zelfs afgedankte auto accus weer opnieuw gebruiken, loop ff naar de autodump. Dat bespaart alweer een hoop geld. Een dual-bank solar charger voor ‘uninterupted power supply’ is in ontwikkeling, zie

http://www.r-charge.com/RD.html solar kick radiant charger.

Enig idee wat momenteel de meest ecomische PV panelen zijn voor de partikulier?

Ik persoonlijk vind het een goede aanzet om te komen tot een onafhanklijke woning.
De ingezette technieken zijn prachtige voorbeelden maar niet altijd haalbaar.
In onze gemeente word men aan alle kanten tegen gewerkt om een kleine windmolen te plaatsen.

Ik zelf heb in mijn woning van bouwjaar 1950 (ongeveer) een warmtepomp geinstalleerd van 8Kw thermisch en 2 Kw elektrisch vermogen dus een COP van 4. Gezien het bouwjaar en extra isolatie toepassingen ( spouwmuur, dubbele beglazing, plafondisolatie ) moet deze warmtepomp 1500 uur draaien per jaar 1500*8= 12000 Kwu thermische energie per jaar waarvoor 3000Kwu vreemd vermogen noodzakelijk is.

Wat ik nog mis in het concept is een zogenaamde latent warmte opslag (b.v. paraffine)

Het is erg jammer dat besparende / alternatiefe oplossingen zo duur moeten zijn.
Voor een nieuw te bouwen huis kom je toch al snel voor een warmtepomp installatie met bron op ongeveer 10 tot 15 duizend euro.

Super Gaaf!! Zocht nog naar de juiste accu voor het project van opslag van energie van de zonnepanelen maar nu hbe ik echt een duidelijk beeld!

Geweldig initiatief hier!

Al jarenlang ben ik als technicus met grote zorg voor moeder aarde al googelend op zoek naar een pasklare methode om mijn woning zelfvoorzienend te maken. Ok veel gezocht, veel gevonden, maar het lijkt wel een kakelende kippeschare overal, er is weinig pasklaars te vinden en de meningen zijn hopeloos verdeeld. Chapeau voor Olino, ik hoop dat jullie de energie kunnen opbrengen om de krachten te bundelen en toegepaste wetenschappen om te zetten tot een voor ieder begrijpbaar en uiteindelijk betaalbare methodiek om je huis stilaan “los te kunnen koppelen”van de inefficiente energieleveranciers. 15 jaar geleden dacht ik toen ik een oude boeren woning kocht “ik ga hier de delta T in mijn CV zo laag mogelijk houden en kocht 2e hands radiatoren, 2x zoveel als nodig bij -10 °C, een weersafhankelijke thermostaat met een HR ketel en max. watertemperatuuren van 50 °C toestaan” nu noemen ze dat LTV, lagetemperatuurverwarming, ik krijg elk jaar weer Eneco aan de lijn dat mijn gasmeter weer vervangen moet worden… Ik ben van mening dat je veel energiegebruik en dus ook uitstoot kunt verminderen door in te spelen op het voor- en naseizoen, de delta T is relatief klein dus het geringe vermogen wat dan nodig is om je huis behaaglijk te krijgen kan heel gemakkelijk en goedkoop uit de zon of bv. een HR houtkachel gehaald worden en niet met een druk op de handige knop uit de gasgestookte CV, met een klein PLCtje kan dit alles automatisch geregeld worden. Laat ikhet nu nog maar even niet hebben over electriciteitsverbruik. Er is werk aan de winkel.

groeten,
Paul

Opslag met batterijen en pv zie ik wel zitten, maar dan voor het gemeenschappelijke gedeelte van een appartementsgebouwtje.
Dan zou ik moeten rekening houden met de gangverlichting, de lift die wel 3 fasig is, de verwarming waar we ook een warmtepomp zullen proberen te installeren, en de bel…

Heeft iemand suggesties of linken zodat ik meer te weten kan komen ? Bedankt…

Ik lees dat de warmtepomp een COP heeft van 6. welke warmtepomp is dat ?
Ik leer op wikipedia dat de COP = Twarm/ Twarm – Tkoud.
Bij een Twarm van 40 ºK is dus Twarm – Tkoud = 33ºK

Warmteopslag,

er is een interessant onderzoek gaande over warmteopslag.
Chemische warmte opslag welteverstaan in zouten. Magnesiumsulfaat is een heel bruikbaar zout wat heel goed scoort in de proeven. Het is een “Nat” zout, waterlievend dus. Voeg er in de zomer via zonnecollectors warmte aan toe en zie, dit zout ontwatert. Heel interessant, want dit is een energieoverdracht. Waar blijft dan de toegevoegde warmte energie? In het fenomeen dat je dit zout onder toevoeging van (zonne)warmte ontdoet van haar natuurlijke watergehalte. Dit nat/droge zout stop je in een buffer. In de winter voeg je het in de zomer ontrokken water weer toe en je krijgt de warmte die daarbij ontstaat weer vrij. Water is een goede energiedrager, maar het zoutprocedé is qua volume 10x efficienter. Ze zijn nu aan het zoeken naar een betaalbare en geschikte reactor die uit een 10 m3 buffer en een paar zonne collectoren de warmte kan halen die voor het naseizoen, de winter en het voorseizoen nodig is om een woning te verwarmen, incl. warmwatervoorziening.

Ik zou graag in contact willen komen met technici, liefst zelfstandig MKB ondernemers, net als ik, om hier gezamelijk eens goed mee aan de slag te gaan.

Ik denk dat het met een zorgvuldig samenvoegen van bestaande technieken een pracht techniek kan worden die werkt. Ik sta te trappelen van ongeduld, wie doet er mee, deze recessie is een prima kans om je een paar uurtjes per week te storten in zo’n project. Trouwens Senter Novem beheert nog een substantiele stimulerings subsidiepot, wie doet er mee?

Groeten,

Paul Bausch

info@bausch-ts.nl

@Paul,

Zie voor meer informatie bij ECN http://www.ecn.nl/fileadmin/ecn/corp/Nieuwsbrief_NL/eerder-verschenen-nieuwsbrieven/0260.html.
Hier komt magnesiumsulfaat goed uit de bus.
Waarom ontwikkel je geen test-opstelling met vacuumcollectoren en een reactoropstelling voor het drogen van magnesiumsulfaat. Deze pilot kan dan dienen als basis voor een technische ontwikkeling tot een product. Mogelijk kan hiermee een onderzoeksvoorstel worden gemaakt waarvoor Senter Novem wil bijdragen met subsidies. Het zou mij niet verbazen als er al veel meer onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden voor een product. Kijk eens bij de patenten/octrooien.

Ik lees dat de Sunpower zonnepanelen een rendement hebben van 19,3%. Mijn ‘oude’ zonnepanelen van 13% hebben afgelopen jaren 0,9 kWh/Wp/jaar opgebracht en de nieuwe Sanyo zonnepanelen van 17% hebben 1 kWh/Wp afgelopen jaar opgebracht.
Ik vermoed dat deze Sunpower panelen ook wel boven de 1 kWh/Wp opbrengen hier in Nederland.

Karen Millen store In Our Online Store karen-millen-outlet-online.webs.com.Free Delievery,Save Up to 80% Off.

Buy Karen Millen Outlet from our Karen Millen UK outlet store karenmillen-outlet-online.webs.com.We offer all kinds of Karen Millen dresses,Karen Millen coats. Save off 60% and free shipping!

Welcome to Karen Millen Outlet In Our Online Store karenmillen-outlet-store.webs.com.Free Delievery,Save Up to 80% Off.
http://www.DaveOnFilm.com/how-the-imax-version-of-skyfall-was-created-10519.html#comments
http://ruagua.com/rg/forum.php?mod=viewthread&tid=342980
http://www.strobo.com/2009/05/cafe-fuel-standards-and-the-great-obama.html#comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *